Câu hỏi 7: Ngày nay, chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, hy sinh để truyền bá danh Chúa, từ bỏ mọi thứ khác. Ta đang làm theo ý của Cha trên trời. Nghĩa là chúng ta đã được làm cho thánh khiết. Khi Chúa đến, Ngài sẽ cất ta lên vương quốc thiên đàng!

Câu trả lời: Với những người có thể vào vương quốc thiên đàng: Đức Chúa Jêsus phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi(Ma-thi-ơ 7:21). Đức Chúa Jêsus đã nói rõ với chúng ta chỉ ai thực hiện ý của Cha trên trời mới vào được vương quốc thiên đàng. Các anh chị em, mặc dù người ta hy sinh, để truyền bá danh Chúa, từ bỏ mọi thứ khác, chúng ta không thể phủ nhận rằng, họ cũng phạm tội khá nhiều. Họ phạm tội, có nghĩa là họ thuộc về Sa-tan, và vẫn bẩn thỉu, bại hoại. Họ vẫn có thể chống đối và phản bội Đức Chúa Trời, nghĩa là họ chưa thực sự được làm tinh sạch. Nếu được làm vua, họ sẽ lập vương quốc của mình, để chống lại Đức Chúa Trời. Điều này đủ để chứng minh họ chưa thực sự được tinh sạch, và làm cho thánh khiết. Làm sao những kẻ chống đối Đức Chúa Trời như thế có tư cách vào vương quốc thiên đàng chứ? Hy sinh cho Chúa, truyền bá phúc âm, thành lập hội thánh, hỗ trợ tín hữu, v.v. đều là những hành vi tốt của con người. Nếu người ta làm những điều đó vì yêu mến Đức Chúa Trời, thực sự hy sinh cho Ngài, nếu họ chủ tâm vâng phục, và làm hài lòng Ngài, không mưu cầu riêng hoặc đổi chác với Ngài, thì những hành vi này thực sự là việc tốt; Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ và ban phước cho họ. Nếu họ chỉ làm những điều đó để đổi chác với Đức Chúa Trời, để tìm cách thỏa mãn ham muốn xác thịt, vào vương quốc thiên đàng và được thưởng công, thì những hành vi này chỉ là nỗ lực lừa gạt Đức Chúa Trời; họ đang chống đối Ngài! Do đó, bề ngoài làm việc tốt thì chứng tỏ rằng họ đang làm theo ý Cha trên trời sao? Nghĩa là họ thánh khiết sao? Chắc chắn là không! Hành vi tốt của họ được dẫn dắt bởi bản tính tội lỗi. Họ chỉ muốn đổi chác với Ngài hòng thỏa mãn ham muốn. Điều này chứng tỏ trái tim con người còn nhiều uế tạp. Làm sao những người như thế thực sự yêu kính Đức Chúa Trời và tuân phục Ngài được? Bản chất tội lỗi thống trị và kiểm soát con người. Khi Ngài làm và phán điều gì đó không hợp quan niệm của họ, họ sẽ phán xét Ngài, chối bỏ và lên án Ngài. Khi Đức Chúa Trời đưa họ qua thử luyện, họ hiểu lầm, đổ lỗi, và phản bội Ngài. Họ tin vào Đức Chúa Trời mà lại tôn thờ và đi theo con người. Họ lắng nghe con người, trước khi lắng nghe Ngài. Họ phụng sự Ngài nhưng vẫn thường hành động theo quan niệm riêng, tự tôn cao, làm chứng cho chính mình, và xem Đức Chúa Trời là kẻ địch. Con người bị bản tính tội lỗi ràng buộc và kiểm soát. Ngay khi giành được quyền lực, họ sẽ chống đối Ngài và tự lập vương quốc riêng. Điều này y hệt những gì mà các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã làm; khi Đức Chúa Jêsus đến để công tác, họ điên cuồng lên án và chống đối Ngài để bảo vệ địa vị của mình. Kết quả là, sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, không bao giờ được người Do Thái chấp nhận. Chẳng phải họ tự lập vương quốc để phản đối Đức Chúa Trời sao? Do đó, ngay cả đối với những người bề ngoài lao động và hành xử tốt, nếu bản tính tội lỗi của họ chưa được giải quyết và tâm tính sa-tan của họ chưa được làm tinh sạch, thì sao có thể thực sự, làm theo ý Ngài bất kể họ chịu đựng bao nhiêu hoặc làm những công việc gì? Những người làm theo ý Đức Chúa Trời, chắc chắn là những người tuyệt đối vâng phục Ngài. Họ chắc chắn có cùng suy nghĩ với Đức Chúa Trời. Họ chắc chắn sẽ không dấy loạn hoặc chống đối Đức Chúa Trời. Họ là những người đủ tư cách vào vương quốc thiên đàng và nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 6: Chúng ta từ bỏ mọi thứ khác, truyền bá phúc âm của Chúa và chăn dắt hội thánh. Lao động như thế chính là cách để thực hiện ý muốn của Cha trên trời. Chúng ta thực hành theo cách này, thì có gì sai không?

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Trong Kinh Thánh có viết, “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Ta đã được cứu rỗi thông qua đức tin vào Đức Chúa Jêsus. Khi đã được cứu, thì sẽ vĩnh viễn được cứu. Khi Chúa đến, ta chắc chắn vào được vương quốc thiên đàng.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger