780 Đức Chúa Trời muốn thu phục những ai có sự hiểu biết thật về Ngài

Verse 1

Biết tâm tính của Đức Chúa Trời,

Ngài là gì và Ngài có gì,

giúp mọi người có sự tự tin,

vâng lời, kính sợ Ngài,

không còn mù quáng theo Ngài,

không thờ phượng Ngài mù quáng.

Ngài không muốn kẻ ngốc,

mà muốn những người

có hiểu biết rõ về tâm tính của Ngài.

Họ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Thấy hữu thể, sự công chính và đáng mến của Ngài,

họ sẽ không bao giờ bỏ Ngài.


Chorus

Chỉ khi có được hiểu biết thực sự

thì con người mới có niềm tin thực sự,

trở thành các môn đồ chân chính,

thể hiện sự vâng lời đích thực,

và sự kính sợ Ngài thực sự.

Chỉ như thế họ mới dâng lòng cho Ngài,

và cởi mở với Ngài!

Đây là điều Ngài muốn,

vì họ có thể vượt qua thử thách của Ngài,

làm chứng cho Ngài.


Verse 2

Nếu lòng ngươi thiếu sự rõ ràng

hay bối rối về sự tồn tại của Ngài,

Ngài có gì và là gì,

kế hoạch cứu rỗi loài người,

Ngài sẽ không ngợi khen đức tin của ngươi.

Ngài sẽ không muốn loại môn đồ này.

Ngài không thích loại người này trước mặt Ngài.

Họ không hiểu được Đức Chúa Trời,

thì không thể dâng lòng mình cho Ngài,

lòng họ đóng lại với Ngài,

vậy nên đức tin của họ chứa đầy ô uế,

họ chỉ mù quáng đi theo Ngài thôi.


Chorus

Chỉ khi có được hiểu biết thực sự

thì con người mới có niềm tin thực sự,

trở thành các môn đồ chân chính,

thể hiện sự vâng lời đích thực,

và sự kính sợ Ngài thực sự.

Chỉ như thế họ mới dâng lòng cho Ngài,

và cởi mở với Ngài!

Đây là điều Ngài muốn,

vì họ có thể vượt qua thử thách của Ngài,

làm chứng cho Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III

Trước: 779 Đức Chúa Trời hy vọng con người có thể biết và hiểu Ngài

Tiếp theo: 781 Nhận biết Đức Chúa Trời là yêu cầu sau cùng của Ngài đối với nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger