3. Tôi thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không làm gì khác ngoài việc truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, yêu cầu mọi người nên trung thực và đi con đường đúng của đời sống con người. Nhưng ĐCSTQ đang phát tán thông tin nói rằng mục đích cuối cùng của hội thánh trong việc truyền bá Phúc Âm là để lật đổ sự thống trị của ĐCSTQ. Làm sao tôi có thể biết được những lời của ĐCSTQ là đúng hay sai?

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng vận mệnh của một quốc gia hoặc dân tộc lại được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời điều khiển thế giới này và toàn bộ vũ trụ. Số phận của con người và kế hoạch của Đức Chúa Trời liên quan mật thiết với nhau, và không có con người nào, quốc gia hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu con người ao ước được biết số phận của mình, thì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những người đi theo và thờ phượng Ngài được thịnh vượng và sẽ mang lại sự suy tàn và diệt vong cho những kẻ chống lại và chối bỏ Ngài.

– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mục đích của việc truyền bá Phúc Âm là gì? Như đã nói liên tục kể từ khi giai đoạn công tác này bắt đầu, Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện công tác của Ngài lần này nhằm mở ra một kỷ nguyên mới, để mang đến một kỷ nguyên mới và kết thúc kỷ nguyên cũ, một thực tế mà có thể bây giờ được nhìn thấy ở những người trong chúng ta bây giờ ở đây và đã được thực hiện. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đang thực hiện công việc mới, và những người ở đây đã chấp nhận điều này và đã ra khỏi Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, không còn đọc Kinh Thánh, không còn sống dưới thập giá, không còn kêu khóc gọi danh Đức Chúa Jêsus Đấng Cứu Thế, nhưng đồng thời cầu xin tới danh của Đức Chúa Trời của ngày nay và chấp nhận những lời Đức Chúa Trời hiện bày tỏ và lấy chúng làm nguyên tắc sinh tồn, phương pháp và mục tiêu của cuộc sống con người. Theo nghĩa này, chẳng phải con người ở đây đã bước vào một kỷ nguyên mới sao? Vậy thì, trong kỷ nguyên nào mà có nhiều người chưa chấp nhận Phúc Âm này và những lời này sống đến vậy? Họ vẫn đang sống trong Thời đại Ân điển. Bây giờ chính là chức phận của các ngươi phải đưa những người này ra khỏi Thời đại Ân điển và khiến họ bước vào kỷ nguyên mới này. Ngươi có thể hoàn thành sự ủy thác này chỉ bằng cách cầu nguyện và gọi danh của Đức Chúa Trời không? Có phải chỉ cần thuyết giảng vài lời của Đức Chúa Trời là đủ không? Chắc chắn là không; điều này đòi hỏi tất thảy các ngươi phải gánh vác trách nhiệm đối với bổn phận truyền bá Phúc Âm, truyền bá lời Đức Chúa Trời, truyền bá chúng đi xa ra và mở rộng phạm vi hoạt động của chúng. “Mở rộng phạm vi hoạt động của chúng” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là truyền bá Phúc Âm của Đức Chúa Trời vượt xa hơn chỉ những người đang ở đây; nó có nghĩa là làm cho nhiều người hơn biết đến công tác mới của Đức Chúa Trời, và sau đó truyền giảng lời Đức Chúa Trời đến họ. Điều đó có nghĩa là sử dụng kinh nghiệm của các ngươi để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời và đưa họ vào thời đại mới. Khi ấy, họ sẽ giống như các ngươi. Ý định của Đức Chúa Trời là khá rõ ràng – Ngài sẽ không chỉ có các ngươi, những người đã nghe và chấp nhận lời Ngài và bắt đầu theo Ngài bước vào thời đại mới; Ngài muốn dẫn dắt toàn bộ loài người bước vào thời đại mới. Đây là ý định của Đức Chúa Trời, và đây là lẽ thật mà mỗi người hiện đang theo Đức Chúa Trời nên hiểu. Đức Chúa Trời không dẫn một toán hoặc một nhóm nhỏ con người vào thời đại mới, mà dẫn dắt toàn thể nhân loại bước vào thời đại mới. Để đạt được mục tiêu này, cần phải truyền bá Phúc Âm, và sử dụng nhiều phương pháp và kênh để thực hiện điều đó.

– Mục 1. Họ cố gắng thu phục mọi người, Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Tất cả mọi người đều cần phải hiểu mục đích công tác của Ta trên thế gian, tức là những gì cuối cùng Ta mong muốn đạt được, và mức độ mà Ta phải đạt được trong công tác này trước khi nó có thể hoàn thành. Nếu sau khi đã đồng hành cùng Ta đến ngày nay mà mọi người vẫn không hiểu mục đích công tác của Ta là gì, thì chẳng phải họ đã đồng hành cùng Ta một cách vô ích sao? Nếu mọi người đi theo Ta, họ cần biết ý muốn của Ta. Ta đã hoạt động trên thế gian trong hàng ngàn năm, và đến nay, Ta tiếp tục thực hiện công tác của Ta như vậy. Mặc dù công tác của Ta bao gồm nhiều hạng mục, nhưng mục đích của nó vẫn không đổi; chẳng hạn, mặc dù trong Ta chất chứa sự phát xét và hình phạt đối với con người, nhưng những điều Ta làm vẫn là để cứu rỗi họ, và để truyền bá tốt hơn Phúc Âm của Ta cũng như mở rộng thêm công tác của Ta trong toàn bộ các quốc gia dân ngoại một khi con người đã được trở nên trọn vẹn. Vậy hôm nay, thời điểm mà nhiều người từ lâu đã chìm sâu trong thất vọng, Ta vẫn tiếp tục công tác của Ta, Ta tiếp tục công tác Ta phải làm để phán xét và hành phạt con người. Bất chấp việc con người đã chán ngấy những điều Ta phán và họ không hề muốn quan tâm đến công tác của Ta, thì Ta vẫn đang làm bổn phận của Ta, vì mục đích công tác của Ta vẫn không đổi và kế hoạch ban đầu của Ta sẽ không bị đổ bể. Chức năng sự phán xét của Ta là để cho phép con người vâng phục Ta hơn, và chức năng hình phạt của Ta là để giúp con người được thay đổi một cách hiệu quả hơn. Mặc dù những điều Ta làm là để phục vụ cho việc quản lý của Ta, nhưng Ta chưa từng làm điều gì không có lợi cho con người, vì Ta mong muốn khiến cho tất cả các quốc gia ngoài Y-sơ-ra-ên cũng vâng phục như dân Y-sơ-ra-ên, để làm cho họ trở nên những con người thực thụ, hầu cho Ta có thể có được chỗ đứng trong các vùng đất ngoài Y-sơ-ra-ên. Đây là sự quản lý của Ta; đây là công tác mà Ta đang hoàn thiện giữa những quốc gia dân ngoại. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu sự quản lý của Ta, bởi vì họ không hứng thú với những điều như thế, và chỉ quan tâm đến tương lai và đích đến của chính họ. Dù Ta có nói gì, họ vẫn thờ ơ với công tác Ta làm, thay vào đó chỉ tập trung duy nhất vào những đích đến ngày mai của họ. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này, làm sao công tác của Ta có thể mở rộng được? Làm sao Phúc Âm của Ta có thể được truyền bá ra toàn thế giới được? Hãy biết rằng khi công tác của Ta lan truyền, Ta sẽ phân tán các ngươi, và đánh các ngươi giống như Đức Giê-hô-va đã đánh từng chi phái của Y-sơ-ra-ên. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện để Phúc Âm của Ta có thể được lan truyền khắp thế gian, hầu cho nó có thể đến được với những quốc gia dân ngoại, hầu cho danh Ta được cả người lớn cũng như trẻ em ca tụng, và danh thánh của Ta được chính miệng mọi người từ tất cả các chi phái và quốc gia ca ngợi. Đó là để cho trong kỷ nguyên cuối này, danh Ta sẽ được các quốc gia dân ngoại đề cao, để cho những việc làm của Ta có thể được những người dân ngoại nhìn thấy và họ sẽ gọi Ta là Đấng Toàn Năng vì những việc làm của Ta, và để cho lời của Ta có thể sớm trở thành hiện thực. Ta sẽ khiến tất cả mọi người biết rằng Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các quốc gia dân ngoại, ngay cả những quốc gia mà Ta đã rủa sả. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Ta là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Đây là công tác vĩ đại nhất của Ta, là mục đích kế hoạch công tác của Ta cho thời kỳ sau rốt, và là công tác duy nhất được hoàn thành trong thời kỳ sau rốt.

– Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Trong đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, chúng ta hành động theo lời Đức Chúa Trời, lẽ thật, và những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tham gia chính trị, chúng ta cũng không dự phần vào bất kỳ hoạt động chính trị nào. Điều tối thiểu mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở những ai tin Ngài là, thứ nhất, chúng ta theo đuổi và thực hành lẽ thật, và không theo những xu hướng đồi bại của thế giới bên ngoài và làm điều ác mà nhân loại bại hoại làm; những hành động của chúng ta phải có lợi cho những người khác, chúng ta phải là sự sáng và muối. Hơn nữa, là những loài thọ tạo, chúng ta phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dâng mình cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi, trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta là loan truyền Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, để tất cả những ai không tin Đức Chúa Trời, chưa biết Đức Chúa Trời, và vẫn sống dưới quyền của Sa-tan có thể đến trước Đức Chúa Trời để tra cứu con đường thật, chấp nhận lẽ thật, đạt được lẽ thật, giũ bỏ sự bại hoại của mình, và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đây là sứ mệnh của Đức Chúa Trời, và đó là ý nghĩa thật của công tác loan truyền Phúc Âm mà chúng ta làm. Việc chúng ta loan truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời không liên quan gì đến chính trị - không có những ý định hay động cơ chính trị trong đó, và nó không phải được thực hiện nhằm lật đổ một chính phủ hay một đảng chính trị nào đó. Nó được thực hiện hoàn toàn vì lợi ích của việc đưa nhân loại bại hoại đến trước Đức Chúa Trời, để con người có thể chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi, để cuối cùng họ có thể thoát khỏi những sự ảnh hưởng tăm tối, tà ác và sống dưới sự sáng, được Đức Chúa Trời chăm sóc, bảo vệ và ban phước. Khi chúng ta đưa con người đến trước Đức Chúa Trời để họ có thể chấp nhận công tác và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải đang thực hiện những yêu cầu chính trị; lời Đức Chúa Trời không bảo rằng dân sự được Đức Chúa Trời chọn phải trỗi dậy và lật đổ ĐCSTQ. Tất cả những gì Đức Chúa Trời bày tỏ là lẽ thật, tất cả đều là những lời phơi bày bản chất bại hoại của nhân loại, tất cả đều là những lời cứu rỗi con người, thay đổi con người, hoàn thiện con người, cho phép con người biết Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài. Mọi điều chúng ta làm đều dựa trên những lời và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Hội thánh của chúng ta chưa bao giờ tham dự bất kỳ hoạt động chính trị nào, cũng không có bất kỳ khẩu hiệu chính trị nào. Việc sống đời sống hội thánh không liên quan đến gì khác ngoài thông công về lẽ thật và biết bản thân mình – điều nhằm đạt được lẽ thật, vâng phục Đức Chúa Trời, sống bày tỏ ra hình tượng giống con người đích thực, và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Hơn nữa, chúng ta không có chút quan tâm gì đến chính trị. Chính trị không phải là điều tích cực, càng không phải là lẽ thật. Chính trị không thể cho con người lẽ thật, hay những phúc lành của Đức Chúa Trời, chính trị càng không thể cho phép con người được cứu rỗi; tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rằng nghiệp quan chức chỉ làm cho con người tà ác hơn và bại hoại hơn. Và như thế, trong đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ liên quan đến chính trị, bởi chúng ta thấy rõ rằng chỉ đức tin nơi Đức Chúa Trời mới có thể làm cho con người thay đổi theo hướng tốt hơn và cho họ nhân tính, lương tâm, và ý thức tuyệt vời hơn. Nếu con người thật sự tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật thì không nghi ngờ gì về việc họ có thể giũ bỏ sự bại hoại của mình và sống bày tỏ ra hình tượng giống con người đích thực – đây chính là tiêu chuẩn để đạt được sự cứu rỗi trong đức tin của một người nơi Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi nhân loại bại hoại. Chúng ta loan truyền Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời để toàn thể nhân loại có thể biết Đấng Tạo Hóa, đến trước Đấng Tạo Hóa, và thờ phượng Đức Chúa Trời thật duy nhất; đây là con đường của phúc lành của con người, và hơn nữa, là con đường của sự cứu rỗi của con người. Thế giới ngày nay trở nên tăm tối và tà ác hơn bao giờ hết, và nhân loại bại hoại hơn bao giờ hết. Thế giới đang suy tàn và đạo đức đang băng hoại. Nếu nhân loại muốn giải quyết những vấn đề này, thì con người phải tin vào Đức Chúa Trời, họ phải chấp nhận những lời của Đức Chúa Trời, công tác của Đức Chúa Trời, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời. Chỉ như thế những vấn đề về sự tăm tối, tà ác của thế giới và sự bại hoại của nhân loại mới được giải quyết tận gốc. Như thế, việc loan truyền Phúc Âm là cần thiết cho sự ổn định của xã hội và hạnh phúc của nhân loại. Chỉ có một con đường để nhân loại đạt được niềm hạnh phúc thật và để xã hội đạt được sự bình an lâu dài, và đó là chấp nhận công tác và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Không có con đường nào khác ngoài con đường này. Ngươi không được kỳ vọng bất kỳ quốc gia hay đảng chính trị nào cứu rỗi nhân loại, ngươi càng không nên đặt hy vọng vào một chính khách, nhà văn, hay nhà tư tưởng nào; điều này vượt quá khả năng của nhân loại bại hoại. Chỉ Đấng Tạo Hóa, Đức Chúa Trời thật duy nhất, mới hoàn toàn có khả năng cứu rỗi nhân loại. Và do đó, việc chúng ta loan truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là có lợi nhất cho nhân loại, đó là điều nhân loại và xã hội cần, và là điều hoàn toàn công bằng. Không điều gì có ý nghĩa hơn. Chúng ta tin tưởng rằng tất cả những ai có lương tâm, lý trí, và ý thức công bằng đều sẽ hỗ trợ việc loan truyền Phúc Âm của chúng ta và đồng ý với quan điểm của chúng ta.

Bởi vì chúng ta chấp nhận lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hiểu ý muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và chắc rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi, và sự sống mà chúng ta bắt đầu loan báo Phúc Âm và chứng thực cho công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Trong việc loan truyền Phúc Âm, chúng ta đang chia sẻ với mọi người con đường thật đến sự cứu rỗi, để họ có thể chấp nhận con đường thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt. Đây là bổn phận của chúng ta với tư cách là tín đồ của Đức Chúa Trời, và là tình yêu thật nhất của chúng ta. Phúc Âm vương quốc của thời kỳ sau rốt mà chúng ta rao giảng là có lợi nhất cho con người. Trong khi đó, là một đảng cầm quyền, ĐCSTQ không chỉ không có khả năng làm bất cứ điều gì có giá trị thật hay giải quyết những vấn đề thật cho con người và mang đến cho họ sự bình an và hạnh phúc, mà còn chểnh mảng với những nghĩa vụ của mình, bức hại, bắt bớ, và bạc đãi chúng ta, hoàn toàn không có lương tâm. Chẳng phải đây là chống lại Trời, một hành động kinh tởm trái khoáy sao? Tại sao thay vì theo ý Trời và lòng người thì ĐCSTQ lại tôn sùng cái ác và chống lại sự công chính? Về việc này, chẳng phải là chúng thiếu nhân tính sao? Trong quá trình loan truyền Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình, nhiều dân sự được Đức Chúa Trời chọn có thể gạt sang một bên những sự thoải mái và vui hưởng của xác thịt. Vượt qua mưa to gió lớn, cái lạnh thấu xương và cái nóng thiêu đốt, họ tiếp tục loan truyền Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời; bất chấp những lời lăng mạ gây tổn thương, mặc cho mọi người loại bỏ, đánh đập và rủa sả họ, và mặc cho họ bị ĐCSTQ bắt bớ và bức hại, họ vẫn kiên trì loan truyền Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình. Họ làm mọi điều mà họ có thể được triệu gọi để làm, và dù mọi người có chấp nhận hay không, họ vẫn đối đãi với những người đó một cách có trách nhiệm và nhân ái. Lương tâm của chúng ta không thể nghỉ ngơi nếu chúng ta biết về con đường thật mà lại không rao giảng hay làm chứng; điều này cũng không công bằng với mọi người. Và như vậy, tất cả những gì chúng ta làm là loan truyền Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, khiến mọi người nhận biết con đường thật, và con đường cứu rỗi của những ngày sau rốt. Việc loan truyền Phúc Âm của chúng ta tuyệt đối không phải là sự tham gia chính trị, càng không phải là gây rối trật tự công cộng; thay vào đó, nó là sự chuẩn bị cho những việc lành, hoàn toàn là để nhân loại có thể đến trước Đức Chúa Trời và chấp nhận việc làm tinh sạch, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sống sót sau các đại hoại, và bước vào đích đến đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con người – đây là sự thật.

—Bài Thông Công Bên Trên

Trước: 2. ĐCSTQ đã phát tán thông tin trên mạng nói rằng để truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng từ bỏ gia đình và công việc của họ. Một số người thậm chí cả đời không lập gia đình. ĐCSTQ nói rằng niềm tin của các bạn phá hủy gia đình. Những gì ĐCSTQ nói có đúng không?

Tiếp theo: 4. Mặc dù các bạn tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, đọc những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và cầu nguyện đến danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng ĐCSTQ đang phát tán thông tin nói rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng do một người lập nên, và các bạn làm bất cứ điều gì ông ấy nói. Các bạn chứng thực rằng người này là một thầy tế lễ, một người được Đức Chúa Trời sử dụng, và rằng ông ấy chịu trách nhiệm về mọi công việc hành chính. Tôi không thể hiểu được – chính xác ai đã thành lập Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng? Nguồn gốc của nó là gì? Các bạn có thể giải thích điều này không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger