2. ĐCSTQ đã phát tán thông tin trên mạng nói rằng để truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng từ bỏ gia đình và công việc của họ. Một số người thậm chí cả đời không lập gia đình. ĐCSTQ nói rằng niềm tin của các bạn phá hủy gia đình. Những gì ĐCSTQ nói có đúng không?

Câu trả lời:

ĐCSTQ là một đảng chính trị vô thần tin vào chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Sa-tan. Trong suốt lịch sử của nó, nó đã và đang thù địch với Đức Chúa Trời, bức hại tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, và ngược đãi vô số Cơ Đốc nhân. Việc nó phán xét và phỉ báng những người tin Đức Chúa Trời là tự nhiên; điều này được xác định bởi bản tính của nó, đó là ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nhưng các ngươi là những người tin Đức Chúa Jêsus – vậy tại sao các ngươi lại tin vào những lời của Đảng Cộng sản mà không phải những lời của Đức Chúa Jêsus? Những người như thế có tin Đức Chúa Trời không? Đối với những người tin Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Jêsus rất rõ ràng về cách tiếp cận những việc phàm tục, gia đình và cuộc sống của xác thịt – vậy tại sao các ngươi vẫn nghe những lời ngụy biện và ma quỷ của ĐCSTQ và phán xét, lên án các Cơ Đốc nhân? Vấn đề ở đây là gì? Đức Chúa Jêsus đã phán rõ ràng: “Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Ðức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời(Lu-ca 18:29-30). “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta(Lu-ca 14:26). “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta(Lu-ca 14:33). Khi con người từ bỏ gia đình và những vướng bận trần tục để theo Chúa, điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa, và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Ấy thế mà tại sao thế giới tôn giáo lại tin lời của Đảng Cộng sản, là quỷ Sa-tan, chứ không phải lời của Đức Chúa Jêsus? Tại sao không tin lời Đức Thánh Linh? Tại sao lại đứng về phía con rồng lớn sắc đỏ trong việc phán xét và lên án những người tin vào Đức Chúa Trời? Điều này cho thấy thế giới tôn giáo không đồng lòng với Đức Chúa Trời, rằng họ thông đồng với Satan, và điều này đủ để chứng minh rằng họ là những kẻ chẳng tin, là dòng giống của con rồng lớn sắc đỏ!

Nhiều thế kỷ trước, các môn đồ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus đã từ bỏ gia đình của họ và mọi vướng bận thế gian để theo Chúa, và họ rao truyền và chứng thực cho Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus trên khắp đất. Trong hai ngàn năm, vô số Cơ Đốc nhân ngoan đạo đã từ bỏ gia đình, hôn nhân, công việc và những vướng bận phàm tục, hết lớp này đến lớp khác, họ làm việc và rao giảng cho Chúa, và do đó, Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus đã lan truyền đến tận cùng thế gian. Từ công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, họ đã hiểu ra một số lẽ thật, nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, và chỉ bằng cách chấp nhận Đức Chúa Jêsus, xưng tội và ăn năn với Chúa, thì tội lỗi của họ mới có thể được tha và họ có thể nhận được ân điển và các phúc lành do Chúa ban. Để con người có thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, họ đã theo lời của Đức Chúa Jêsus, từ bỏ mọi thứ để rao giảng và làm chứng cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus – điều này được Đức Chúa Trời khen ngợi và ghi nhớ, và đó là việc làm công chính nhất của nhân loại. Hơn nữa, trong Cơ Đốc giáo và Công giáo, điều này rất phổ biến. Hành vi như vậy được các Cơ Đốc nhân ca ngợi và ngưỡng mộ; đối với nhiều người, nó thậm chí đã trở thành một hình mẫu để noi theo. Ấy thế mà ĐCSTQ lại phỉ báng và lên án các Cơ Đốc nhân, nói rằng việc họ từ bỏ gia đình và sự nghiệp để tin Đức Chúa Trời và truyền bá Phúc Âm đã khiến các gia đình tan nát. Chẳng phải đây là sự phủ nhận và lên án lời Đức Chúa Jêsus sao? Đó chẳng phải là sự phủ nhận và lên án tất cả những người đã từ bỏ mọi sự để làm việc và rao giảng cho Chúa trong hơn hai ngàn năm qua sao? Chẳng phải đó là lên án sự cống hiến và dâng mình của họ là sai lầm sao? Những quan điểm như vậy có biện hộ được trong Cơ Đốc giáo và Công giáo không? Chẳng phải đây là ngang nhiên chống đối Đức Chúa Trời sao? Trong thời kỳ sau rốt, kể từ khi bắt đầu công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, các Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự trở lại của Đức Chúa Jêsus, sự xuất hiện của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, và Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người để giải quyết bản tính tội lỗi của con người, cứu rỗi con người hoàn toàn khỏi tội lỗi và đưa con người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngày nay, những đại họa đã bắt đầu. Chỉ bằng cách chấp nhận sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và làm tinh sạch những tâm tính bại hoại của mình, con người mới có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ và duy trì giữa những đại họa của thời kỳ sau rốt, trong khi những người không nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt sẽ bị sa vào thảm họa và bị hủy diệt. Và do đó, các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hiểu được ý muốn khẩn thiết là cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời; giống như các môn đồ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus, những người đã từ bỏ mọi thứ để theo Chúa, rao truyền và chứng thực cho Phúc Âm của Chúa, họ vui lòng gác lại những thú vui của xác thịt, từ bỏ gia đình và công việc, chấp nhận rủi ro luôn hiện hữu là bị ĐCSTQ bắt và giết, và làm mọi thứ có thể để rao giảng và chứng thực cho Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những việc làm tốt này là những gì phù hợp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng được Đức Chúa Trời khen ngợi, và thực hiện chúng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời! Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người(Mác 16:15). Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp công chính của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Ngày nay, việc một số Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng từ bỏ mọi thứ để rao giảng và chứng thực cho Phúc Âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là theo ý muốn của Trời và phù hợp với lòng người. Ấy thế mà chính phủ vô thần của ĐCSTQ không cho phép mọi người tin Đức Chúa Trời và bước đi con đường đúng. Nó lên án và đưa ra phán xét về những việc làm tốt của các Cơ Đốc nhân, đồng thời bắt bớ và bức hại họ một cách dã man, khiến nhiều Cơ Đốc nhân từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng buộc phải rời bỏ nhà cửa và những người thân yêu của họ, bị phân tán đi muôn nơi, không thể trở về nhà. Sẽ công bằng khi nói rằng phần lớn các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng tháo chạy khỏi nhà của họ là vì sự đàn áp, giam giữ và bức hại tàn bạo dưới tay của ĐCSTQ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2020, ít nhất hơn 400.000 Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị bắt. Có bằng chứng cho thấy rằng có đến 169 người đã chết do hậu quả của sự ngược đãi mà họ phải chịu. Gia đình của những Cơ Đốc nhân này đã bị chia rẽ — và chẳng phải toàn bộ điều này đều là do sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ sao? Sự ngược đãi dã man do ĐCSTQ gây ra đã tàn phá vô số các gia đình Cơ Đốc giáo, và vô số Cơ Đốc nhân đã bị buộc phải tháo chạy khỏi nhà của họ — chẳng phải điều tà ác ấy là do ĐCSTQ thực hiện sao? Đảng Cộng sản không từ việc gì để bắt bớ và bức hại những người tin Đức Chúa Trời, tước đoạt quyền sống của họ, thậm chí không bỏ qua các thành viên trong gia đình của các Cơ Đốc nhân, sau cùng là đổ lỗi cho các nạn nhân của nó, khăng khăng rằng chính các Cơ Đốc nhân đã bỏ gia đình của họ bởi đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, rằng chính họ là người đang tàn phá gia đình họ. Chẳng phải đây là bóp méo sự thật, và đảo ngược sự thật sao? Chẳng phải đây là những lời nói dối vô liêm sỉ, trơ trẽn sao? Rất nhiều người ở các nước dân chủ tin Đức Chúa Trời. Ai trong số họ đã bị chính quyền bức hại và buộc phải tháo chạy khỏi nhà vì đức tin nơi Đức Chúa Trời, không bao giờ có thể gặp lại những người thân yêu của mình? Chỉ có một chế độ sa-tan như ĐCSTQ mới có thể phỉ báng và phán xét các Cơ Đốc nhân đã cống hiến và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Điều này không gì khác hơn là sự ngụy biện dị giáo đảo ngược trắng đen và biến đúng thành sai. Đó là bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ không là gì khác ngoài một chế độ sa-tan; về bản chất, ĐCSTQ là một nhóm thuộc về quỷ Sa-tan, chống đối và căm ghét Đức Chúa Trời. ĐCSTQ là thủ phạm chính làm tan nát tất cả các gia đình Cơ Đốc nhân này, khiến họ phân tán muôn ngả, và khiến họ không thể trở về nhà!

Trước: 1. Các bạn chứng thực rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có nguồn gốc từ sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng chính quyền ĐCSTQ vô thần và các lãnh đạo của giới tôn giáo lên án các bạn là dị giáo và một xie jiao. Vậy thì làm sao chúng tôi có thể phân biện được những gì ĐCSTQ và giới tôn giáo nói?

Tiếp theo: 3. Tôi thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không làm gì khác ngoài việc truyền bá Phúc Âm và chứng thực cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, yêu cầu mọi người nên trung thực và đi con đường đúng của đời sống con người. Nhưng ĐCSTQ đang phát tán thông tin nói rằng mục đích cuối cùng của hội thánh trong việc truyền bá Phúc Âm là để lật đổ sự thống trị của ĐCSTQ. Làm sao tôi có thể biết được những lời của ĐCSTQ là đúng hay sai?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger