7. Trong Kinh Thánh có chép: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, nhưng chúng tôi chưa nghe thấy tiếng kêu lớn, hay tiếng của thiên sứ lớn hay tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng chưa nhìn thấy các thánh đồ đã chết sống lại. Vậy thì, làm sao có thể chứng minh rằng Chúa đã tái lâm?

Câu trả lời:

Có đúng không khi ngươi phán xét việc Chúa có trở lại hay chưa dựa trên những lời của Phao-lô trong Kinh Thánh rằng: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:16)? Sự thật rõ ràng là Kinh Thánh chứa đựng những lời của Đức Chúa Trời, những lời của con người, và thậm chí những lời của quỷ Sa-tan. Khi nói đến việc chào đón Chúa, tại sao ngươi không làm theo lời Đức Chúa Trời, mà lại theo lời của con người? Ngươi có tin những lời của con người đều là lẽ thật không? Và rằng tất cả chúng đều phù hợp với lẽ thật không? Những lời ngươi đang tham khảo là do Phao-lô nói ra. Phao-lô là một con người, ông không phải là Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao lời ông có thể được dùng làm cơ sở để chào đón Chúa? Chỉ những lời của Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp cơ sở cho những vấn đề liên quan đến sự trở lại của Chúa. Không có cơ sở nào chính xác hơn những lời tiên tri mà đích thân Đức Chúa Jêsus phán ra, bởi chỉ lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Con người không có lẽ thật, và ngay cả khi những lời của họ được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là lẽ thật, càng không nên được nhận lấy và bám sát như lẽ thật. Như vậy Đức Chúa Jêsus đã phán gì về sự trở lại của Ngài? Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi(Ma-thi-ơ 24:36). Đức Chúa Jêsus đã phán điều này trực tiếp và rõ ràng tuyệt đối. Không ai biết khi nào Chúa sẽ trở lại, thậm chí các thiên sứ trên trời hay chính Con người nhập thể. Chỉ có Cha – Đức Thánh Linh – biết được. Và như vậy, khi chào đón Chúa, điều chính xác nhất cần làm là tìm kiếm và tra cứu chỉ dựa trên những lời của Đức Chúa Jêsus. Không lời tiên tri nào của con người là chính xác, chúng càng không là bất kỳ loại cơ sở nào. Vậy, những lời của Đức Chúa Jêsus có phán rằng Ngài sẽ trở lại với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ lớn, và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời, và rằng người chết sẽ sống lại không? Không. Và như vậy kết luận của ngươi dựa trên những lời của Phao-lô rằng Chúa chưa trở lại bởi những hiện tượng này chưa xuất hiện – là hoàn toàn lố bịch.

Chúng ta chào đón sự trở lại của Chúa dựa trên những lời của Chúa. Chúa phán: “Kìa, ta đến như kẻ trộm(Khải Huyền 16:15). “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ(Lu-ca 12:40). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Lời Chúa rất rõ ràng: Ngài đến vào lúc con người không ngờ tới và bày tỏ lẽ thật trong những hoàn cảnh mà không một người hay thiên sứ nào biết, khiến dân sự được Đức Chúa Trời chọn nghe tiếng Đức Chúa Trời. Khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn nghe tiếng Đức Chúa Trời và nhận ra Chúa là khi họ được nâng lên trước ngôi Đức Chúa Trời. Chính những người được nâng lên này sẽ là những người mà sau đó bắt đầu chứng thực rằng Chúa đã trở lại và rằng Ngài đã xuất hiện và bắt đầu làm công tác, bởi đó làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). Chào đón việc Chúa đến là điều đơn giản như vậy. Nó hoàn toàn dựa trên những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus, và điều này không chút sai trật nào; con người không cần tập trung nghe tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn, hay tiếng kèn của Đức Chúa Trời, hay trông thấy người chết sống dậy – tất cả đều lố bịch. Chỉ có một cơ sở làm bằng chứng của sự trở lại của Chúa, đó là nghe tiếng của Đức Chúa Trời, và con người thấy được rằng những lời được Đức Chúa Trời bày tỏ là lẽ thật, và là tiếng của Đức Chúa Trời – đây là bằng chứng tốt nhất. Nếu ngươi không tin điều đó, hãy xem tận mắt tất cả những lời được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nếu ngươi nhận ra rằng chúng là tiếng của Đức Chúa Trời, và ngươi chấp nhận chúng, thì ngươi là nữ đồng trinh khôn đã nghe tiếng Chúa và chào đón Chúa. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngươi cũng có thể đợi đến khi ngươi nhìn thấy thực tế rằng công tác của Đức Chúa Trời hoàn thiện một nhóm người thành những người đắc thắng và sự ứng nghiệm của mỗi một lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng nếu ngươi đợi đến ngày đó để chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng thì sẽ là quá muộn, và khi đó Đức Chúa Trời đã công khai xuất hiện rồi.

Trước: 6. Chúng tôi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng chứa thẩm quyền và quyền năng và chúng thực sự là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các mục sư và trưởng lão nói rằng trong Kinh Thánh có chép: “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:6-8). Khi đọc tới những lời này của Phao-lô, các mục sư và trưởng lão nói rằng niềm tin của chúng tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đi chệch khỏi danh của Đức Chúa Jêsus, và khỏi đường lối của Đức Chúa Jêsus. Họ nói chúng tôi tin vào một Phúc Âm khác, và rằng đây là sự bội đạo, một sự phản bội với Chúa. Mặc dù chúng tôi cảm thấy những gì họ nói là sai, nhưng chúng tôi không thể nói chắc họ sai chỗ nào. Xin hãy thông công với chúng tôi về điều này.

Tiếp theo: 8. Chúng tôi tin rằng việc chuẩn bị dầu của các trinh nữ khôn ngoan ám chỉ việc không ngừng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tham gia nhóm họp, siêng năng làm việc cho Chúa và cẩn trọng chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Đây là ý nghĩa của việc là một trinh nữ khôn ngoan, và khi Chúa tái lâm, chúng tôi sẽ đón mừng chàng rể và tham dự bữa tiệc của Chiên Con.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger