8. Chúng tôi tin rằng việc chuẩn bị dầu của các trinh nữ khôn ngoan ám chỉ việc không ngừng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tham gia nhóm họp, siêng năng làm việc cho Chúa và cẩn trọng chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Đây là ý nghĩa của việc là một trinh nữ khôn ngoan, và khi Chúa tái lâm, chúng tôi sẽ đón mừng chàng rể và tham dự bữa tiệc của Chiên Con.

Những câu Kinh Thánh tham khảo:

“Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại” (Ma-thi-ơ 25:6-10).

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

“Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải Huyền 2:7).

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).

“Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó” (Khải Huyền 14:4).

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài, từng bước một; “Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó”. Chỉ những người này mới là những người tìm kiếm con đường thật, chỉ họ mới là những người biết đến công tác của Đức Thánh Linh. Những ai tuân theo câu chữ và giáo lý một cách mù quáng là những người đã bị công tác của Đức Thánh Linh loại trừ. Trong mỗi thời kỳ, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu công tác mới, và trong mỗi thời kỳ, sẽ có một sự khởi đầu mới giữa con người. Nếu con người chỉ tuân theo những lẽ thật rằng “Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” và “Jêsus là Đấng Christ”, là những lẽ thật chỉ áp dụng cho một giai đoạn riêng rẽ, thì con người sẽ không bao giờ theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, và mãi mãi không có khả năng có được công tác của Đức Thánh Linh. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, con người nên đi theo mà không có chút nghi ngờ, và họ nên theo sát. Theo cách này, làm sao con người có thể bị Đức Thánh Linh loại bỏ? Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, miễn là con người chắc chắn rằng đó là công tác của Đức Thánh Linh, hợp tác trong công tác của Đức Thánh Linh mà không có nghi ngại gì, và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì làm sao họ có thể bị trừng phạt? Công tác của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng lại, những bước chân của Ngài chưa bao giờ ngừng nghỉ, và trước khi công tác quản lý của Ngài hoàn tất, Ngài luôn luôn bận rộn, và không bao giờ dừng lại.

– Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời mới của Đức Chúa Trời, thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời, thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua những lời: “Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật là một sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Đức Chúa Trời lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng Ngài và kế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dù thực hiện bất cứ công tác gì, Ngài không cần phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ, Ngài lại càng không cần phải thông báo cho từng người một về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, mà ngoài ra, mọi người nên nhận biết. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi càng không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự đòi hỏi mình phải làm thế nào để tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, phải làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, và phải làm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời: Đây là điều con người nên làm. Vì con người không phải là lẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm kiếm, chấp nhận và vâng phục.

– Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những trích dẫn từ bài giảng và buổi thông công để tham khảo:

Việc chào đón Chúa của các nữ đồng trinh khôn cho thấy rằng sự khôn ngoan của họ chủ yếu nằm trong việc nhận ra tiếng Chúa, đó là sự khôn ngoan mà các nữ đồng trinh ngu ngốc không có được. Nhận ra tiếng Chúa có phải là vấn đề đơn giản không? Nếu con người luôn tràn ngập các quan niệm và sự tưởng tượng, thì họ sẽ bị kiềm chế và trói buộc khi nghe thấy tiếng Chúa, và sẽ có thể nghi ngờ tiếng Chúa. Khi các nữ đồng trinh khôn nghe thấy tiếng Chúa, họ có thể gạt bỏ những quan niệm và sự tưởng tượng của mình sang một bên; họ chắc chắn rằng đây là Chúa đang nói, và do đó họ chào đón Chúa. Và như vậy, những người có thể nhận ra tiếng Chúa hiểu những điều thuộc linh: Nguồn gốc của tiếng này là rõ ràng đối với họ, và họ có thể thấy rằng đó là Thần của Đức Chúa Trời đang nói. Như vậy là đủ, và các quan niệm và sự tưởng tượng của họ không còn là vấn đề lớn nữa. Trong khi đó, những nữ đồng trinh ngu ngốc coi các quan niệm và sự tưởng tượng của họ là cơ sở cho quyết định của họ, và họ coi đó là lẽ thật. Mặc dù họ nghe thấy tiếng Chúa, nhưng họ phủ nhận nó, từ chối nó, và vì vậy họ bỏ lỡ cơ hội để chào đón Chúa. Đây chính là điểm mà những nữ đồng trinh ngu ngốc thất bại. Vậy việc các nữ đồng trinh khôn chuẩn bị dầu ám chỉ điều gì? Điều này chủ yếu đề cập đến việc chăm chú lắng nghe tiếng Chúa, không bị ràng buộc bởi các quan niệm và sự tưởng tượng, và chào đón cũng như chấp nhận Chúa mà không nghi ngờ gì khi xác định rằng đây là tiếng Chúa — điều này là quan trọng nhất. Khi chào đón Chúa, nhiều người bị ràng buộc bởi các quan niệm tôn giáo. Như thể họ đã thiết lập và xác định một hình mẫu cho sự trở lại của Chúa, và họ không quan tâm đến bất kỳ điều gì trái ngược với các quan niệm và sự tưởng tượng của riêng họ. Những người như vậy mới ngu ngốc làm sao! Có nhiều người đã điều tra con đường thật, đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và thừa nhận rằng chúng là lẽ thật, nhưng họ không chấp nhận rằng người này là sự nhập thể. Họ hành động đúng như cách những người Pha-ri-si đã làm đối với Đức Chúa Jêsus — họ là những người ngu ngốc nhất trong tất cả. Những người mà, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, thừa nhận rằng những lời này là lẽ thật, chắc chắn rằng đây là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, và chấp nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Cứu Rỗi, là những người khôn ngoan nhất trong tất cả. Điều này cũng ứng nghiệm lời Đức Chúa Jêsus rằng các nữ đồng trinh khôn sẽ chào đón sự xuất hiện của Chúa. Điều gì khiến họ trở nên khôn ngoan? Thứ nhất, họ có thể phân biệt mọi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và là tiếng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, sau khi xác định rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và là tiếng của Đức Chúa Trời, họ có thể nhận ra những gì Sa-tan nói là những lời đồn đại và là những lời của ma quỷ lên án và chống đối Đức Chúa Trời, cũng như phủ nhận toàn bộ những lời đến từ Sa-tan và tin tưởng rằng chỉ có Đức Chúa Trời là lẽ thật. Đây là những điều khôn ngoan nhất của các nữ đồng trinh khôn. Sau khi họ đã chào đón Chúa, thì không một lời nói dối và bịa đặt nào của Sa-tan có thể lừa được họ; họ chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời và sẵn lòng gác lại mọi thứ để đi theo Đức Chúa Trời, như vậy hoàn toàn ứng nghiệm lời của Đức Chúa Jêsus: Các nữ đồng trinh khôn đã chào đón Chúa, nghĩa là họ đã được cất lên trước ngôi Đức Chúa Trời.

—Bài Thông Công Bên Trên

Trước: 7. Trong Kinh Thánh có chép: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, nhưng chúng tôi chưa nghe thấy tiếng kêu lớn, hay tiếng của thiên sứ lớn hay tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng chưa nhìn thấy các thánh đồ đã chết sống lại. Vậy thì, làm sao có thể chứng minh rằng Chúa đã tái lâm?

Tiếp theo: 1. Các bạn chứng thực rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và Ngài đã trở nên xác thịt để thực hiện công tác của Ngài. Sao có thể như thế được? Kinh Thánh có nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công Vụ Các Sứ đồ 1:11). Sau khi Đức Chúa Jêsus hoàn thành công tác chịu đóng đinh, Ngài đã phục sinh và xuất hiện ra với các môn đồ của Ngài. Ngài đã trở nên một thân thể thuộc linh đầy vinh hiển và thăng thiên. Khi Chúa tái lâm, Ngài cũng phảisẽ xuất hiện với chúng ta với tư cách là một thân thể thuộc linh phục sinh. Tại sao các bạn lại nói rằng Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt, xuất hiện và làm việc với tư cách là Con người trong thời kỳ sau rốt?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger