697 Những lợi ích từ đức tin nơi Đức Chúa Trời thực tế là rất lớn

Verse 1

Con người nhỏ bé này lại tiếp tục phán,

từng bước dẫn dắt chúng ta

vào công tác của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã trải qua

nhiều sự sửa phạt và thử luyện,

chúng ta cũng đã được thử thách bằng cái chết.

Chúng ta biết sự công chính

cũng như oai nghi của Ngài,

tận hưởng lòng thương xót và tình yêu của Ngài.

Chúng ta nếm trải sự khôn ngoan, quyền năng,

chứng kiến sự đáng mến,

sốt sắng cứu rỗi con người của Ngài.


Chorus

Trong lời của con người

bình thường này, chúng ta biết

thực chất, ý muốn, tâm tính của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng biết bản tính,

thực chất con người,

thấy con đường để được cứu rỗi, và hoàn thiện.


Verse 2

Lời Ngài khiến chúng ta chết và được tái sinh,

khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi và nặng nợ,

nhưng cũng đem đến cho chúng ta nhiều an ủi.

Lời Ngài mang đến nỗi đau lớn,

cả bình yên và niềm vui.

Đôi khi chúng ta như kẻ thù bị Ngài thiêu rụi,

như con ngươi trong mắt Ngài,

những con chiên chờ Ngài giết thịt,

là người Ngài cứu, là giòi bọ trong mắt Ngài,

là những con chiên lạc lối

Ngài tìm kiếm ngày đêm.


Chorus

Trong lời của con người

bình thường này, chúng ta biết

thực chất, ý muốn, tâm tính của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng biết bản tính,

thực chất con người,

thấy con đường để được cứu rỗi, và hoàn thiện.


Verse 3

Ngài thương xót, khinh miệt, cất chúng ta lên,

an ủi, khuyên nhủ, khai sáng, và dẫn dắt chúng ta,

sửa phạt, sửa dạy và thậm chí rủa sả chúng ta,

ngày đêm lo lắng và bảo vệ, chăm sóc chúng ta.

Ngài luôn tận tâm chăm sóc và ở bên chúng ta.

Ngài đã trả mọi giá cho tất cả chúng ta.

Trong lời Ngài, chúng ta đã hưởng

trọn vẹn Đức Chúa Trời

và thấy được đích đến

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.


Chorus

Trong lời của con người

bình thường này, chúng ta biết

thực chất, ý muốn, tâm tính của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng biết bản tính,

thực chất con người,

thấy con đường để được cứu rỗi, và hoàn thiện.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 4: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Trước: 696 Ngươi phải biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 698 Sự phán xét của Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger