Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài

Giờ đây, các ngươi phải theo đuổi việc trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, và sẽ bắt đầu bước hẳn vào con đường đúng. Là dân sự của Đức Chúa Trời nghĩa là bước vào Thời đại Vương quốc. Ngày nay, các ngươi chính thức bắt đầu bước vào sự huấn luyện của vương quốc, và đời sống tương lai của các ngươi sẽ không còn chểnh mảng và cẩu thả như trước đây; sống theo kiểu đó thì không thể đạt được các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không cảm nhận được bất kỳ sự cấp bách nào, thì điều này cho thấy rằng ngươi không có mong muốn cải thiện bản thân mình, rằng sự theo đuổi của ngươi lộn xộn và rối rắm, và ngươi không có khả năng làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Bước vào sự huấn luyện của vương quốc có nghĩa là sự khởi đầu đời sống của dân sự của Đức Chúa Trời – ngươi có sẵn sàng chấp nhận sự huấn luyện như vậy không? Ngươi có sẵn sàng cảm nhận một cảm giác cấp bách không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới sự sửa dạy của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới hình phạt của Đức Chúa Trời không? Khi lời của Đức Chúa Trời đến trên ngươi và thử luyện ngươi, ngươi sẽ hành động thế nào? Và ngươi sẽ làm gì khi đương đầu với mọi sự việc? Trong quá khứ, sự tập trung của ngươi không phải vào đời sống; ngày nay, ngươi phải bước vào hiện thực của đời sống, và theo đuổi những sự thay đổi trong tâm tính sống của ngươi. Đây chính là điều dân sự của vương quốc phải đạt được. Tất cả những ai là dân sự của Đức Chúa Trời phải có sự sống, họ phải chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, và theo đuổi những sự thay đổi trong tâm tính sống của mình. Đây chính là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi dân sự của vương quốc.

Dưới đây là những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của vương quốc:

1. Họ phải chấp nhận những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là họ phải chấp nhận tất cả những lời được phán ra trong công việc của Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt.

2. Họ phải bước vào sự huấn luyện của vương quốc.

3. Họ phải theo đuổi việc để lòng mình được Đức Chúa Trời chạm đến. Khi lòng của ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường, ngươi sẽ sống trong cõi tự do, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời.

4. Họ phải được Đức Chúa Trời thu nhận.

5. Họ phải trở thành một biểu hiện của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất.

Năm điểm này là những mạng lệnh của Ta ban cho các ngươi. Lời của Ta được phán ra cho dân sự của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không sẵn sàng chấp nhận những mạng lệnh này, Ta sẽ không ép buộc ngươi – nhưng nếu ngươi thật sự chấp nhận chúng, thì ngươi sẽ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày nay, các ngươi bắt đầu chấp nhận các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, theo đuổi việc trở thành dân sự của vương quốc và việc đạt được những tiêu chuẩn cần thiết để trở thành dân sự của vương quốc. Đây là bước đầu tiên của sự bước vào. Nếu ngươi muốn làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chấp nhận năm mạng lệnh này, và nếu ngươi có thể hoàn thành chúng, ngươi sẽ làm vừa lòng Đức Chúa Trời và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ngươi rất nhiều. Điều quan trọng ngày nay là bước vào sự huấn luyện của vương quốc. Bước vào sự huấn luyện của vương quốc bao hàm đời sống thuộc linh. Trước đây, không ai nói về đời sống thuộc linh, nhưng ngày nay, khi ngươi bắt đầu bước vào sự huấn luyện của vương quốc, ngươi chính thức bước vào đời sống thuộc linh.

Đời sống thuộc linh là loại đời sống gì? Đời sống thuộc linh là một đời sống trong đó lòng của ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và có thể quan tâm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó là một đời sống trong đó ngươi sống trong lời của Đức Chúa Trời, và không có điều gì khác chiếm giữ lòng ngươi, ngươi có thể nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, và được sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay dẫn dắt để hoàn thành bổn phận của mình. Một đời sống giữa con người và Đức Chúa Trời như thế chính là đời sống thuộc linh. Nếu ngươi không thể đi theo sự sáng của ngày nay, thì đã bắt đầu có một khoảng cách trong mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời – nó thậm chí có thể đã bị cắt đứt – và ngươi không có được một đời sống thuộc linh bình thường. Một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền tảng của việc chấp nhận lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường không? Ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời không? Ngươi có phải là người làm theo công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi có thể đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, có thể nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời của Ngài, và bước vào những lời này, thì ngươi là người đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi không đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh, thì chắc chắn ngươi là người không theo đuổi lẽ thật. Đức Thánh Linh không có cơ hội hành động trong những người không mong muốn cải thiện bản thân, và kết quả là, những người như thế không bao giờ có thể tập trung sức lực của mình, và luôn luôn thụ động. Ngày nay, ngươi có đi theo dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi có đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh không? Ngươi đã vực dậy khỏi trạng thái thụ động chưa? Tất cả những ai tin vào lời của Đức Chúa Trời, những ai lấy công việc của Đức Chúa Trời làm nền tảng, và đi theo sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay – tất cả họ đều đang ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi tin rằng lời của Đức Chúa Trời rõ ràng là đúng và chính xác, và nếu ngươi tin vào lời của Đức Chúa Trời bất kể Ngài phán những gì, thì ngươi là người theo đuổi lối vào công việc của Đức Chúa Trời, và bằng cách này ngươi làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Để bước vào dòng chảy của Đức Thánh Linh ngươi phải có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và trước tiên ngươi phải tự thoát khỏi trạng thái thụ động của mình. Một vài người luôn chạy theo đám đông, và lòng họ lạc khỏi Đức Chúa Trời quá xa; những người như thế không mong muốn cải thiện bản thân, và họ theo đuổi những tiêu chuẩn quá thấp. Chỉ có sự theo đuổi việc yêu mến Đức Chúa Trời và việc được Đức Chúa Trời thu nhận mới là ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những người chỉ dùng lương tâm của mình báo đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không thể đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời; các tiêu chuẩn ngươi theo đuổi càng cao, nó sẽ càng hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Như một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, sự bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời chính là tương lai thật sự của các ngươi, và là một đời sống cực kỳ giá trị và có ý nghĩa; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng đời sống của các ngươi cực kỳ có ý nghĩa. Chỉ có nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống một đời sống cực kỳ có ý nghĩa: Không có ai trên đất có thể sống một đời sống có giá trị và có ý nghĩa như thế. Bởi vì các ngươi đã được Đức Chúa Trời chọn, và đã được Đức Chúa Trời nâng lên, và hơn thế nữa, vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi, các ngươi đã nắm bắt được sự sống thật, và biết cách sống một đời sống cực kỳ có giá trị. Điều này không phải là vì sự theo đuổi của các ngươi tốt, nhưng là vì ân điển của Đức Chúa Trời; chính Đức Chúa Trời là Đấng đã mở đôi mắt thuộc linh của các ngươi, và chính Thần của Đức Chúa Trời đã chạm đến tấm lòng các ngươi, ban cho các ngươi sự may mắn được đến trước mặt Ngài. Nếu Thần của Đức Chúa Trời đã không khai sáng ngươi, thì ngươi không có khả năng thấy được những gì đáng yêu về Đức Chúa Trời, và ngươi cũng không thể yêu Đức Chúa Trời. Hoàn toàn là bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã chạm đến tấm lòng của con người nên tấm lòng của họ đã hướng về Đức Chúa Trời. Đôi khi, khi ngươi đang tận hưởng lời của Đức Chúa Trời, linh hồn của ngươi được chạm đến, và ngươi cảm thấy rằng ngươi không thể không yêu Đức Chúa Trời, rằng có một sức mạnh to lớn ở trong ngươi, và rằng không có gì mà ngươi không thể gạt sang một bên. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, thì ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến, và tấm lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chúng con thực sự đã được Ngài định trước và lựa chọn. Sự vinh hiển của Ngài ban cho con niềm tự hào, được làm một trong những dân sự của Ngài là niềm vinh dự cho con. Con sẽ tận hiến bất cứ điều gì và cho đi bất cứ thứ gì để thực hiện ý muốn của Ngài, và con sẽ dâng toàn bộ những năm tháng của con, và những nỗ lực trọn đời con cho Ngài”. Khi ngươi cầu nguyện như thế, trong lòng ngươi sẽ có một tình yêu bất tận và sự tuân phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Ngươi đã bao giờ có một trải nghiệm như thế chưa? Nếu con người thường xuyên được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến, thì họ đặc biệt sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của họ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con ao ước được nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài, và con ao ước được sống vì Ngài – không có gì xứng đáng hay ý nghĩa hơn là được sống vì Ngài, và con không có chút khao khát nào để sống vì Sa-tan và xác thịt. Ngài nâng con lên bằng cách giúp con sống vì Ngài ngày nay”. Khi ngươi đã cầu nguyện theo cách này, ngươi sẽ cảm thấy rằng ngươi không thể không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi phải có được Đức Chúa Trời, và rằng ngươi không muốn chết mà chưa có Đức Chúa Trời trong khi ngươi còn sống. Sau khi cầu nguyện như thế, sẽ có một sức mạnh vô tận trong ngươi, và ngươi sẽ không biết được nó đến từ đâu; trong lòng ngươi sẽ có nguồn năng lực vô hạn, và ngươi sẽ có cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu, và rằng Ngài xứng đáng được yêu. Đây là lúc ngươi sẽ được Đức Chúa Trời chạm đến. Tất cả những ai đã có một sự trải nghiệm như thế đều đã được Đức Chúa Trời chạm đến. Với những ai thường được Đức Chúa Trời chạm đến, những sự thay đổi xảy ra trong đời sống của họ, họ có thể đưa ra quyết tâm và sẵn sàng có được Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng họ mạnh mẽ hơn, lòng họ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, họ không quan tâm đến gia đình, thế gian, những vướng mắc, hoặc tương lai của mình, và họ sẵn sàng tận hiến những nỗ lực suốt đời cho Đức Chúa Trời. Tất cả những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến là những người theo đuổi lẽ thật, và có hy vọng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

Ngươi đã hướng lòng mình về Đức Chúa Trời chưa? Tấm lòng ngươi đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến chưa? Nếu ngươi chưa bao giờ có một sự trải nghiệm như thế, và nếu ngươi chưa bao giờ cầu nguyện theo cách đó, thì điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng ngươi. Tất cả những ai được Thần của Đức Chúa Trời hướng dẫn và những ai đã được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến đều được sở hữu công việc của Đức Chúa Trời, điều đó cho thấy lời Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã bén rễ trong họ. Một vài người nói: “Tôi không cầu nguyện tha thiết như bạn, tôi cũng không được Đức Chúa Trời chạm đến nhiều; đôi khi – khi tôi suy gẫm và cầu nguyện – tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu, và Đức Chúa Trời chạm đến lòng tôi”. Không có gì quan trọng hơn tấm lòng của con người. Khi tấm lòng ngươi đã hướng về Đức Chúa Trời, toàn bộ con người của ngươi sẽ hướng về Đức Chúa Trời, và khi đó tấm lòng ngươi sẽ được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến. Phần lớn trong số các ngươi đã có một sự trải nghiệm như thế – chỉ có điều là chiều sâu kinh nghiệm của các ngươi không giống nhau. Một vài người nói: “Tôi không cầu nguyện dài, tôi chỉ lắng nghe sự cảm thông của những người khác và sức mạnh trỗi dậy trong tôi”. Điều này cho thấy ngươi đã được Đức Chúa Trời chạm đến ở bên trong. Những người được Đức Chúa Trời chạm đến ở bên trong được soi dẫn khi họ nghe sự cảm thông của những người khác; nếu tấm lòng của một người hoàn toàn không bị cảm động khi nghe những lời soi dẫn, thì điều này chứng tỏ rằng công việc của Đức Thánh Linh không ở trong họ. Không có sự khao khát nào bên trong họ, điều này chứng tỏ rằng họ không có quyết tâm, và vì thế họ không có công việc của Đức Thánh Linh. Nếu một người đã được Đức Chúa Trời chạm đến, họ sẽ có phản ứng khi họ nghe lời của Đức Chúa Trời; nếu họ chưa được Đức Chúa Trời chạm đến, thì họ không quan tâm đến những lời của Đức Chúa Trời, họ không có liên quan gì đến chúng, và họ không có khả năng được khai sáng. Những ai đã nghe lời của Đức Chúa Trời và không có phản ứng nào là những người chưa được Đức Chúa Trời chạm đến – họ là những người không có công việc của Đức Thánh Linh. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự sáng mới là người được chạm đến, và được sở hữu công việc của Đức Thánh Linh.

Ngươi hãy tự đánh giá:

1. Ngươi có đang ở giữa công việc hiện tại của Đức Thánh Linh không?

2. Tấm lòng của ngươi đã hướng về Đức Chúa Trời chưa? Ngươi đã được Đức Chúa Trời chạm đến chưa?

3. Lời của Đức Chúa Trời đã bén rễ trong ngươi chưa?

4. Việc thực hành của ngươi có được xây dựng dựa trên nền tảng của các yêu cầu của Đức Chúa Trời không?

5. Ngươi có sống dưới sự hướng dẫn của sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh không?

6. Tấm lòng ngươi bị các quan niệm cũ cai trị, hay là nó được cai trị bởi lời của Đức Chúa Trời ngày nay?

Sau khi nghe những lời này, phản ứng bên trong các ngươi là gì? Sau khi đã tin tưởng trong suốt những năm qua, ngươi có xem lời của Đức Chúa Trời như sự sống của mình không? Đã có sự thay đổi nào trong tâm tính bại hoại trước đây của ngươi chưa? Theo lời của Đức Chúa Trời ngày nay, ngươi có biết có sự sống là gì, và không có sự sống là gì không? Điều này có rõ ràng với các ngươi không? Điều quan trọng chủ yếu trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính là mọi thứ nên phù hợp với lời của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi lối vào sự sống hay sự làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ nên được tập trung xung quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay. Nếu những gì ngươi cảm thông và theo đuổi không tập trung xung quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay, thì ngươi là người xa lạ với lời của Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không có công việc của Đức Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn là dân sự đi theo những dấu chân của Ngài. Cho dù điều ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời và thanh sạch thế nào, Đức Chúa Trời không muốn điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những điều như thế sang một bên, thì chúng sẽ là một trở ngại rất lớn đối với lối vào tương lai của ngươi. Tất cả những ai có thể đi theo sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời, tuy nhiên họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của những con người của những ngày sau rốt. Những ai có thể làm theo công việc hiện tại của Đức Thánh Linh, và những ai có thể đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời, đến nỗi họ đi theo Đức Chúa Trời đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai không làm theo công việc hiện tại của Đức Thánh Linh chưa bước vào công việc của lời Đức Chúa Trời, và cho dù họ có làm việc nhiều như thế nào, hoặc sự đau khổ của họ có lớn dường nào, hoặc họ chạy ngược chạy xuôi nhiều như thế nào đi nữa, không điều nào trong số đó có nghĩa đối với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không khen ngợi họ. Ngày nay, tất cả những ai làm theo những lời hiện tại của Đức Chúa Trời đều ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh; những ai là người xa lạ với những lời của Đức Chúa Trời ngày nay ở bên ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, và những người như thế không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Sự hầu việc tách biệt khỏi những lời phán hiện tại của Đức Thánh Linh là sự hầu việc của xác thịt, và của các quan niệm, và nó không thể nào phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu con người sống giữa những quan niệm tôn giáo, thì họ không thể làm bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và dù họ có hầu việc Đức Chúa Trời, họ hầu việc giữa những sự tưởng tượng và quan niệm của họ, và hoàn toàn không có khả năng hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những ai không thể làm theo công việc của Đức Thánh Linh không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và những ai không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời không thể hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn sự hầu việc vừa lòng Ngài; Ngài không muốn sự hầu việc của những quan niệm và xác thịt. Nếu con người không có khả năng đi theo các bước trong công việc của Đức Thánh Linh, thì họ sống giữa những quan niệm. Sự hầu việc của những người như thế làm gián đoạn và gây phiền toái, và sự hầu việc như thế đi ngược lại với Đức Chúa Trời. Vì vậy những ai không thể đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời không có khả năng hầu việc Đức Chúa Trời; những ai không thể đi theo những dấu chân của Đức Chúa Trời hầu như chắc chắn chống đối Đức Chúa Trời, và không có khả năng phù hợp với Đức Chúa Trời. “Làm theo công việc của Đức Thánh Linh” nghĩa là hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời ngày nay, có thể hành động phù hợp với những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, có thể tuân phục và đi theo Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, và bước vào phù hợp với những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời. Chỉ người này mới là người làm theo công việc của Đức Thánh Linh và ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh. Những người như thế không những có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà còn có thể biết được tâm tính của Đức Chúa Trời từ công việc mới nhất của Đức Chúa Trời, và có thể biết được những quan niệm và sự bất tuân của con người, và bản tính cùng thực chất của con người, từ công việc mới nhất của Ngài; hơn thế nữa, họ có thể dần dần có được những thay đổi trong tâm tính mình trong suốt thời gian hầu việc Ngài. Chỉ những người như thế mới là những người có thể có được Đức Chúa Trời, và là những người thực sự tìm thấy con đường thật. Những ai bị công việc của Đức Thánh Linh loại bỏ là những người không có khả năng làm theo công việc mới nhất của Đức Chúa Trời, và là những người dấy loạn cùng công việc mới nhất của Đức Chúa Trời. Việc những người như thế công khai chống đối Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời đã làm công việc mới, và vì ảnh tượng của Đức Chúa Trời không giống như ảnh tượng trong quan niệm của họ – và kết quả là họ công khai chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Đức Chúa Trời, dẫn đến việc Đức Chúa Trời gớm ghiếc và chối bỏ họ. Việc sở hữu được sự hiểu biết về công việc mới nhất của Đức Chúa Trời là một vấn đề không hề dễ dàng, nhưng nếu con người có ý định tuân theo công việc của Đức Chúa Trời và tìm kiếm công việc của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ có cơ hội nhìn thấy Đức Chúa Trời, và sẽ có cơ hội có được sự hướng dẫn mới nhất của Đức Thánh Linh. Những ai cố tình chống đối công việc của Đức Chúa Trời không thể nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh hoặc sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, việc con người có thể nhận được công việc mới nhất của Đức Chúa Trời hay không phụ thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời, phụ thuộc và sự theo đuổi của họ, và phụ thuộc vào ý định của họ.

Tất cả những ai có thể tuân theo những lời phán hiện tại của Đức Thánh Linh đều được ban phước. Việc họ đã từng như thế nào, hoặc Đức Thánh Linh đã từng làm việc bên trong họ như thế nào không quan trọng – những ai đã có được công việc mới nhất của Đức Chúa Trời là những người được phước nhất, và những ai không thể làm theo công việc mới nhất ngày nay đều bị loại bỏ. Đức Chúa Trời muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới, và Ngài muốn những người chấp nhận và biết đến công việc mới nhất của Ngài. Tại sao người ta nói rằng ngươi phải là một trinh nữ tinh sạch? Một trinh nữ tinh sạch có thể tìm kiếm công việc của Đức Thánh Linh và hiểu được những điều mới mẻ, và hơn nữa, có thể gạt sang một bên những quan niệm cũ, và tuân theo công việc của Đức Chúa Trời ngày nay. Nhóm người này, những người chấp nhận công việc mới nhất của ngày hôm nay, đã được định trước bởi Đức Chúa Trời từ trước các đời, và là những người được phước nhất. Các ngươi nghe tiếng của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, và nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, và vì thế, trên khắp trời và đất, và xuyên suốt các thời đại, không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này. Tất cả là bởi vì công việc của Đức Chúa Trời, bởi vì sự định trước và lựa chọn của Đức Chúa Trời, và bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời không phán và thốt ra những lời của Ngài, thì điều kiện của các ngươi có thể được như ngày nay không? Vì vậy, nguyền xin mọi sự vinh hiển và ngợi khen thuộc về Đức Chúa Trời, vì tất cả điều này là bởi vì Đức Chúa Trời nâng ngươi lên. Với những điều này trong tâm trí, ngươi vẫn có thể thụ động sao? Sức mạnh của ngươi vẫn không thể tăng lên sao?

Việc ngươi có thể chấp nhận sự phán xét, hình phạt, sự đánh đập, và sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, có thể chấp nhận những mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời định trước các thời đại, và vì thế ngươi chớ quá đau buồn khi ngươi bị hành phạt. Không ai có thể lấy đi công việc đã được thực hiện trong các ngươi, và các phước lành đã được ban tặng cho các ngươi, và không ai có thể lấy đi tất cả những gì đã được ban cho các ngươi. Những người theo tôn giáo không thể so sánh với các ngươi. Các ngươi không được sở hữu sự tinh thông tuyệt vời trong Kinh Thánh, và không được trang bị lý thuyết tôn giáo, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã làm việc bên trong các ngươi, các ngươi đã có được nhiều hơn bất kỳ ai qua các thời đại – và vì thế đây chính là phước lành lớn nhất của các ngươi. Vì điều này, các ngươi phải tận hiến cho Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, và trung tín với Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời nâng ngươi lên, ngươi phải tăng cường nỗ lực của mình, và phải chuẩn bị sẵn sàng vóc giạc của mình để chấp nhận các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngươi phải đứng vững tại vị trí Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, theo đuổi việc trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, được Đức Chúa Trời thu nhận và cuối cùng trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi có trăn trở những quyết tâm này không? Nếu ngươi trăn trở những quyết tâm như thế, thì cuối cùng chắc chắn ngươi được Đức Chúa Trời thu nhận, và sẽ trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngươi nên hiểu rằng, mạng lệnh chủ yếu là được Đức Chúa Trời thu nhận và trở thành một lời chứng đầy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Lời của Đức Thánh Linh ngày nay là động lực cho công việc của Đức Thánh Linh, và sự khai sáng con người liên tục của Đức Thánh Linh trong suốt thời kỳ này là xu hướng công việc của Đức Thánh Linh. Và xu hướng công việc của Đức Thánh Linh ngày nay là gì? Đó là sự dẫn dắt con người vào công việc của Đức Chúa Trời ngày nay, và vào một đời sống thuộc linh bình thường. Có một vài bước để bước vào một đời sống thuộc linh bình thường:

1. Trước tiên, ngươi phải dốc đổ lòng mình vào lời của Đức Chúa Trời. Ngươi chớ theo đuổi lời của Đức Chúa Trời trong quá khứ, và chớ nghiên cứu chúng hay so sánh chúng với những lời của ngày hôm nay. Thay vào đó, ngươi phải dốc đổ hết lòng mình vào lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Nếu có những người vẫn còn muốn đọc lời của Đức Chúa Trời, những sách thuộc linh, hoặc những bản ký thuật lại bài giảng trong quá khứ, và những người không làm theo lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì họ là những người dại dột nhất. Đức Chúa Trời gớm ghiếc những người như thế. Nếu ngươi sẵn sàng chấp nhận sự sáng của Đức Thánh Linh ngày nay, thì hãy dốc đổ hết lòng mình vào những lời phán của Đức Chúa Trời ngày nay. Đây là điều đầu tiên ngươi phải đạt được.

2. Ngươi phải cầu nguyện trên nền tảng của những lời được Đức Chúa Trời phán ngày nay, bước vào lời của Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời, và đưa ra quyết tâm của mình trước Đức Chúa Trời, thiết lập những tiêu chuẩn nào ngươi muốn theo đuổi để đạt được.

3. Ngươi phải theo đuổi lối vào sâu trong lẽ thật dựa trên nền tảng công việc của Đức Thánh Linh ngày nay. Đừng bám vào những lời phán và lý thuyết lỗi thời từ quá khứ.

4. Ngươi phải tìm kiếm để được Đức Thánh Linh chạm đến, và bước vào lời của Đức Chúa Trời.

5. Ngươi phải theo đuổi lối vào con đường Đức Thánh Linh ngày nay đang đi.

Và ngươi tìm kiếm để được Đức Thánh Linh chạm đến như thế nào? Điều quan trọng là sống trong lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện dựa trên nền tảng của những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau khi cầu nguyện theo cách này, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ chạm đến ngươi. Nếu ngươi không tìm kiếm dựa trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời phán ngày nay, thì điều này không có kết quả. Ngươi nên cầu nguyện, và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chống đối Ngài, và con nợ Ngài rất nhiều; con quá bất tuân, và không bao giờ có thể làm Ngài thỏa lòng. Lạy Đức Chúa Trời, con mong Ngài cứu rỗi con, con mong hầu việc Ngài cho đến cuối cùng, con mong được chết vì Ngài. Ngài phán xét con và hành phạt con, và con không hề phàn nàn; con chống đối Ngài và con đáng phải chết, để cho tất cả mọi người có thể thấy tâm tính công chính của Ngài trong sự chết của con”. Khi ngươi cầu nguyện từ trong thâm tâm mình theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ nghe thấy ngươi, và sẽ hướng dẫn ngươi; nếu ngươi không cầu nguyện trên nền tảng lời của Đức Thánh Linh ngày nay, thì sẽ không có khả năng Đức Thánh Linh chạm đến ngươi. Nếu ngươi cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và theo những gì Đức Chúa Trời muốn làm ngày nay, ngươi sẽ thưa: “Lạy Đức Chúa Trời! Con mong muốn chấp nhận mạng lệnh của Ngài và trung tín với mạng lệnh của Ngài, và con sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời con cho sự vinh hiển của Ngài, để cho tất cả những gì con làm có thể đạt tiêu chuẩn dân sự của Đức Chúa Trời. Xin Ngài hãy chạm đến tấm lòng con. Con mong Thần của Ngài luôn khai sáng con, để khiến tất cả những gì con làm mang đến sự hổ thẹn cho Sa-tan, hầu cho cuối cùng con được Ngài thu nhận”. Nếu ngươi cầu nguyện theo cách này, theo cách tập trung xung quanh ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ làm việc trong ngươi. Vấn đề không phải là lời cầu nguyện của ngươi dài bao nhiêu – điều mấu chốt là ngươi có nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Tất cả các ngươi có thể đã có kinh nghiệm sau: Đôi khi, trong khi đang cầu nguyện trong một hội đồng, những động lực của công việc của Đức Thánh Linh lên đến đỉnh điểm, khiến cho sức mạnh của mỗi người tăng lên. Một vài người khóc lóc cay đắng và đổ lệ khi cầu nguyện, lòng tràn ngập sự ăn năn trước Đức Chúa Trời, và một vài người cho thấy sự quyết tâm của mình, và hứa nguyện. Đó là hiệu quả đạt được bởi công việc của Đức Thánh Linh. Ngày nay, điều quan trọng là tất cả mọi người dốc đổ hết lòng mình vào lời của Đức Chúa Trời. Đừng tập trung vào những lời đã được phán trước đây; nếu ngươi vẫn bám vào những điều đã đến trước đây, thì Đức Thánh Linh sẽ không làm việc trong ngươi. Ngươi có thấy điều này quan trọng thế nào không?

Các ngươi có biết con đường Đức Thánh Linh đang bước đi ngày nay không? Một vài điểm ở trên là những gì sẽ được Đức Thánh Linh hoàn thành ngày nay và trong tương lai; chúng là con đường Đức Thánh Linh bước đi, và là lối vào mà con người phải theo đuổi. Trong lối vào sự sống của ngươi, ít nhất ngươi phải dốc đổ lòng mình vào lời của Đức Chúa Trời, và có thể chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời; lòng của ngươi phải khao khát Đức Chúa Trời, ngươi phải theo đuổi lối vào sâu trong lẽ thật, và những mục tiêu Đức Chúa Trời yêu cầu. Khi ngươi được sở hữu sức mạnh này, thì nó cho thấy rằng ngươi đã được Đức Chúa Trời chạm đến, và lòng của ngươi đã bắt đầu hướng về Đức Chúa Trời.

Bước đầu tiên của lối vào sự sống là dốc đổ hết lòng mình vào lời của Đức Chúa Trời, và bước thứ hai là chấp nhận được Đức Thánh Linh chạm đến. Hiệu quả đạt được qua việc chấp nhận được Đức Thánh Linh chạm đến là gì? Đó là có thể khao khát, tìm kiếm, và khám phá một lẽ thật sâu sắc hơn, và có khả năng hợp tác với Đức Chúa Trời một cách tích cực. Ngày nay, ngươi hợp tác với Đức Chúa Trời, có nghĩa là có một mục tiêu cho sự theo đuổi của ngươi, cho những lời cầu nguyện của ngươi, và cho sự tương giao của ngươi với lời của Đức Chúa Trời, và ngươi thực hiện bổn phận của mình theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời – chỉ có điều này mới là sự hợp tác với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ nói để Đức Chúa Trời hành động, nhưng không có bất cứ hành động nào, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm, thì điều này có thể gọi là sự hợp tác không? Nếu ngươi không có chút hợp tác nào trong ngươi, và thiếu sự huấn luyện cho lối vào có một mục tiêu, thì ngươi đang không hợp tác. Một vài người nói: “Mọi thứ phụ thuộc vào sự định trước của Đức Chúa Trời, tất cả đều được chính Đức Chúa Trời thực hiện; nếu Đức Chúa Trời không làm điều đó, thì làm sao con người có thể làm được?” Công việc của Đức Chúa Trời bình thường, không có chút gì là siêu nhiên, và chỉ thông qua việc tìm kiếm tích cực của ngươi mà Đức Thánh Linh làm việc, vì Đức Chúa Trời không ép buộc con người – ngươi phải cho Đức Chúa Trời cơ hội để làm việc, và nếu ngươi không theo đuổi hay bước vào, và nếu trong lòng ngươi không có một chút khao khát nào, thì Đức Chúa Trời không có cơ hội làm việc. Ngươi có thể tìm cách được Đức Chúa Trời chạm đến qua con đường nào? Qua sự cầu nguyện, và đến gần với Đức Chúa Trời hơn. Nhưng quan trọng nhất, hãy nhớ, điều đó phải dựa trên nền tảng của những lời Đức Chúa Trời đã phán ra. Khi ngươi thường xuyên được Đức Chúa Trời chạm đến, ngươi không bị nô lệ cho xác thịt: Chồng, vợ, con cái, và tiền bạc – tất cả đều không có khả năng xiềng xích ngươi, và ngươi chỉ mong muốn theo đuổi lẽ thật và sống trước mặt Đức Chúa Trời. Vào lúc này, ngươi sẽ là người sống trong cõi tự do.

Trước:Liên quan đến thực hành cầu nguyện

Tiếp theo:Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của Lời Đức Chúa Trời

Nội dung liên quan

 • Sự thực hành (8)

  Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các ngươi; trong n…

 • Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới

  Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, và cánh cổng của vương quốc đã được mở ra cho tất cả những ai tìm kiếm sự xuất hiện của …

 • Xét về Kinh Thánh (4)

  Nhiều người tin rằng việc hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như việc tìm ra con đường thật – nhưng trên thực tế, mọi thứ có thực sự đơn …

 • Một con người thực sự có nghĩa là gì

  Ta luôn có nhiệm vụ quản lý con người. Hơn nữa, việc chinh phục con người là điều Ta đã chỉ định khi Ta tạo dựng nên thế giới. Mọi người có thể không …