Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Liên quan đến thực hành cầu nguyện

Các ngươi không chú ý đến sự cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Mọi người đã luôn bỏ qua sự cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã từng mang tính hình thức, con người chỉ làm chiếu lệ trước Đức Chúa Trời. Không một ai đã từng dâng trọn tấm lòng mình trướcChúa và tham gia cầu nguyện thực sự với Chúa. Mọi người chỉ cầu nguyện với Chúa khi có điều gì đó xảy đến với họ. Trong suốt thời gian này, ngươi đã bao giờ thực sự cầu nguyện với Chúa chưa? Ngươi đã bao giờ tuôn đổ nước mắt đau buồn trước mặt Chúa chưa? Ngươi đã bao giờ nhận biết chính mình trước mặt Chúa chưa? Ngươi đã bao giờ có một lời cầu nguyện tâm tình với Chúa chưa? Cầu nguyện kinh qua thực hành: Nếu ngươi không thường cầu nguyện ở nhà thì ngươi sẽ không có cách nào cầu nguyện trong nhà thờ, và nếu ngươi không thường cầu nguyện trong các nhóm nhỏ thì ngươi sẽ không có khả năng cầu nguyện trong các nhóm lớn. Nếu ngươi không thường đến gần với Chúa hoặc suy ngẫm về lời Chúa thì ngươi sẽ không có gì để nói khi cầu nguyện - và dù ngươi có cầu nguyện đi chăng nữa, thì ngươi sẽ chỉ nói trên môi mà thôi; ngươi sẽ không thực sự cầu nguyện.

Cầu nguyện đích thực có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thưa với Chúa những lời trong lòng ngươi, và hiệp thông với Chúa, nắm bắt được ý muốn của Ngài và dựa trên lời Ngài; nó có nghĩa là cảm thấy đặc biệt gần gũi với Chúa, cảm thấy rằng Ngài đang ở trước mặt ngươi và ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài; và nó có nghĩa là trong lòng ngươi đặc biệt hớn hở, và cảm thấy rằng Chúa đặc biệt đáng yêu mến. Ngươi sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt, và sau khi nghe những lời nói của ngươi, anh chị em của ngươi sẽ cảm thấy hài lòng, họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ, những lời họ muốn nói, và điều ngươi nói đại diện cho điều họ muốn nói. Đây là ý nghĩa của sự cầu nguyện đích thực. Sau khi ngươi đã thực sự cầu nguyện, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bình an và hài lòng; sức mạnh để yêu Chúa sẽ trỗi dậy, và ngươi sẽ cảm thấy rằng không điều gì trong cả cuộc đời ngươi có giá trị hơn hoặc quan trọng hơn việc yêu mến Chúa - và tất cả những điều này sẽ chứng minh rằng những lời cầu nguyện của ngươi đã có hiệu quả. Ngươi đã bao giờ cầu nguyện theo cách đó chưa?

Còn về nội dung của những lời cầu nguyện thì sao? Ngươi nên cầu nguyện, từng bước một, phù hợp với thực trạng của ngươi và điều được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, và ngươi nên hiệp thông với Chúa phù hợp với ý muốn của Chúa và những yêu cầu của Ngài cho con người. Khi ngươi bắt đầu thực hành những lời cầu nguyện của mình, trước tiên hãy dâng lòng ngươi cho Chúa. Đừng cố nắm bắt ý muốn của Chúa; chỉ hãy cố gắng thưa với Chúa những lời trong lòng ngươi mà thôi. Khi ngươi đến trước mặt Chúa, hãy nói thế này: “Chúa ơi! Chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng mình đã từng không vâng lời Ngài. Con thật hư hoại và đáng khinh. Trước đây, con đã lãng phí thời gian của mình; bắt đầu từ hôm nay con sẽ sống cho Ngài, con sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa, và hoàn thành ý muốn của Ngài. Con ao ước Thần của Ngài luôn hành động bên trong con, luôn soi sáng và khai sáng cho con, để con có thể làm chứng mạnh mẽ và chắc chắn trước mặt Ngài, cho Sa-tan thấy được vinh quang của Ngài, lời chứng của Ngài và bằng chứng chiến thắng của Ngài trong chúng con”. Khi ngươi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do, khi cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ hoàn toàn được tự do, cầu nguyện theo cách này, lòng ngươi sẽ gần gũi với Chúa hơn, và nhờ thường xuyên cầu nguyện theo cách này, Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ hành động bên trong ngươi. Nếu ngươi luôn kêu cầu Chúa theo cách này và nêu lên quyết tâm của ngươi trước mặt Chúa, thì sẽ đến ngày quyết tâm của ngươi có thể được chấp nhận trước mặt Chúa, khi tấm lòng và toàn bộ con người của ngươi sẽ được Chúa tiếp nhận, và cuối cùng ngươi sẽ được Chúa biến đổi trở nên hoàn hảo. Sự cầu nguyện là điều quan trọng nhất đối với các ngươi. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi tiếp nhận công tác của Đức Thánh Linh, vì vậy lòng ngươi được Chúa chạm đến, và sức mạnh của tình yêu dành cho Chúa bên trong ngươi xuất hiện. Nếu ngươi không cầu nguyện với tấm lòng của mình, nếu ngươi không mở lòng mình để hiệp thông với Chúa, thì Chúa sẽ không có cách nào hành động bên trong ngươi. Nếu, sau khi cầu nguyện, ngươi đã nói ra tất cả những lời trong lòng mình mà Thần của Đức Chúa Trời vẫn không hành động, nếu ngươi không cảm thấy được truyền cảm hứng từ bên trong, thì điều này cho thấy rằng lòng ngươi không sốt sắng, những lời nói của ngươi không chân thật, và vẫn còn bất khiết. Nếu, sau khi cầu nguyện, ngươi hài lòng, thì những lời cầu nguyện của ngươi đã được Chúa chấp nhận và Thần của Đức Chúa Trời đã hành động bên trong ngươi. Là một người hầu việc trước mặt Chúa, ngươi không thể không cầu nguyện. Nếu ngươi thực sự xem sự thông công với Chúa là một điều gì đó có ý nghĩa và có giá trị, thì ngươi có thể nào từ bỏ sự cầu nguyện hay không? Không ai có thể thiếu sự hiệp thông với Chúa. Thiếu sự cầu nguyện, ngươi sống trong xác thịt, ngươi sống trong ách nô lệ của Sa-tan; thiếu sự cầu nguyện thật, ngươi sống dưới ảnh hưởng của sự tối tăm. Ta hy vọng rằng các anh chị em có thể thực sự cầu nguyện mỗi một ngày. Tuy điều này không phải là việc tuân thủ theo giáo lý, nhưng hẳn phải đạt được hiệu quả. Ngươi có sẵn sàng từ bỏ một chút giấc ngủ và sự thoải mái, cầu nguyện buổi sáng lúc bình minh và sau đó tận hưởng lời Chúa hay không? Nếu ngươi cầu nguyện với một tấm lòng tinh sạch và ăn uống lời Chúa như thế này, thì ngươi sẽ dễ được Chúa chấp nhận hơn. Nếu mỗi buổi sáng ngươi làm việc này, nếu mỗi ngày ngươi thực hành dâng lòng mình cho Chúa, trao đổi và tiếp xúc với Chúa, thì sự hiểu biết của ngươi về Chúa sẽ chắc chắn tăng lên, và ngươi sẽ có khả năng nắm bắt được ý muốn của Chúa tốt hơn. Ngươi nên nói: “Chúa ơi! Con ao ước hoàn thành bổn phận của mình. Để Ngài có thể được vinh hiển qua chúng con, và có thể tận hưởng lời chứng trong chúng con, nhóm người này, con chỉ có thể hiến dâng toàn bộ con người của con cho Ngài. Con cầu xin Ngài hành động bên trong chúng con, để con có thể thực sự yêu mến và làm thỏa lòng Ngài, và biến Ngài trở thành mục tiêu để con theo đuổi”. Khi ngươi bị ám ảnh bởi gánh nặng này, Chúa chắc chắn sẽ khiến ngươi trở nên hoàn hảo; ngươi không chỉ nên cầu nguyện cho lợi ích của bản thân mà cũng nên cầu nguyện cho lợi ích của việc làm theo ý Chúa và cho lợi ích của việc yêu mến Ngài. Đó là kiểu cầu nguyện chân thật nhất. Ngươi có cầu nguyện để làm theo ý Chúa không?

Trước đây, các ngươi đã không biết cách cầu nguyện và bỏ qua sự cầu nguyện; ngày nay, các ngươi phải làm hết sức để rèn luyện bản thân cầu nguyện. Nếu ngươi không thể triệu tập sức mạnh bên trong ngươi để yêu Chúa thì làm thế nào ngươi có thể cầu nguyện được? Ngươi nên nói rằng: “Chúa ơi! Lòng con không có khả năng yêu Ngài thực sự, con muốn yêu Ngài nhưng con lại thiếu sức mạnh. Con phải làm gì đây? Con ao ước Ngài mở mắt tâm linh của con, con ao ước Thần của Ngài chạm vào lòng con, để con được loại bỏ hết mọi trạng thái thụ động trước mặt Ngài, và không bị ràng buộc bởi bất kỳ người nào, vấn đề nào hoặc điều nào; lòng con hoàn toàn lột trần trước mặt Ngài, để toàn bộ con người của con được hiến lên trước mặt Ngài, và Ngài có thể thử nghiệm con theo cách nào Ngài muốn. Giờ đây, con không nghĩ về tiền đồ của mình, con cũng không bị sự chết trói buộc. Dùng tấm lòng con để yêu Ngài, con ao ước tìm được con đường sự sống. Mọi thứ và mọi sự kiện đều nằm trong tay Ngài, số phận của con nằm trong tay Ngài, và hơn thế nữa, cuộc đời con được điều khiển bởi tay Ngài. Giờ đây, con theo đuổi việc yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan gây trở ngại thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài”. Khi ngươi gặp phải những điều như thế, ngươi hãy cầu nguyện theo cách này. Nếu ngươi làm như vậy mỗi ngày, sức mạnh để yêu Chúa sẽ dần tăng lên.

Làm thế nào để một người bước vào sự cầu nguyện đích thực?

Trong lúc cầu nguyện, lòng ngươi phải bình an trước mặt Chúa, và nó phải chân thành. Ngươi đang thực sự hiệp thông và cầu nguyện với Chúa; ngươi không được lừa dối Chúa bằng cách dùng những lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp. Lời cầu nguyện phải tập trung xung quanh điều mà Chúa muốn hoàn thành hôm nay. Hãy cầu xin Chúa mang đến cho ngươi nhiều sự soi sáng và sự khai sáng hơn, mang thực trạng và những rắc rối của ngươi đến trước mặt Chúa để cầu nguyện, và nêu lên quyết tâm trước mặt Chúa. Cầu nguyện không phải là làm theo thủ tục, mà là tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng chân thật của ngươi. Hãy cầu xin Chúa bảo vệ tấm lòng ngươi, khiến nó có thể thường được bình an trước mặt Chúa, khiến ngươi có khả năng nhận biết chính mình, hạ thấp bản thân, và bỏ mình trong môi trường mà Chúa đã đặt ra cho ngươi, nhờ vậy cho phép ngươi có một mối liên hệ bình thường với Chúa và khiến ngươi trở thành một người thực sự yêu mến Chúa.

Tầm quan trọng của sự cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là một trong những cách để con người cộng tác với Chúa, nó là một phương tiện để con người kêu cầu Chúa, và nó là quá trình mà qua đó con người được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến. Có thể nói rằng những người không cầu nguyện là những người chết không có thần linh, bằng chứng cho thấy họ thiếu mất những khả năng để được Chúa chạm đến. Thiếu sự cầu nguyện, mọi người không thể có được một đời sống thuộc linh bình thường, họ sẽ có rất ít khả năng vâng theo công tác của Đức Thánh Linh; thiếu sự cầu nguyện, họ cắt đứt mối liên hệ của mình với Chúa và không thể nhận được sự chấp thuận của Chúa. Là một người tin Chúa, ngươi càng cầu nguyện bao nhiêu, thì ngươi càng được Chúa chạm đến bấy nhiêu. Những người như thế có quyết tâm lớn hơn và có nhiều khả năng nhận được sự khai sáng mới nhất từ Chúa hơn; kết quả là, chỉ những người như thế mới có thể được Đức Thánh Linh khiến trở nên hoàn hảo sớm nhất có thể.

Hiệu quả cần đạt được qua sự cầu nguyện là gì?

Mọi người có thể thực hành cầu nguyện và hiểu được tầm quan trọng của sự cầu nguyện, nhưng hiệu quả cần đạt được qua sự cầu nguyện lại không phải là vấn đề đơn giản. Cầu nguyện không phải là việc thực hiện các nghi thức, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Chúa, ý muốn nói rằng, cầu nguyện không có nghĩa là nói như vẹt và sao chép từ những người khác. Trong khi cầu nguyện, ngươi phải dâng lòng mình cho Chúa, chia sẻ với Chúa những lời trong lòng mình để ngươi có thể được Chúa chạm đến. Nếu muốn những lời cầu nguyện của ngươi có hiệu quả thì chúng phải được dựa trên việc ngươi đọc lời Chúa. Chỉ với việc cầu nguyện giữa lời Chúa, ngươi mới có thể nhận được nhiều sự khai sáng và sự soi sáng hơn. Một lời cầu nguyện đích thực được thể hiện qua việc có một tấm lòng khao khát những yêu cầu mà Chúa đặt ra và sẵn sàng thực hiện những yêu cầu này; ngươi sẽ có thể ghét mọi điều Chúa ghét, trên cơ sở của nó ngươi sẽ có kiến thức, sẽ biết và thấy rõ những lẽ thật được Chúa giải thích. Có quyết tâm, đức tin, kiến thức, và một đường lối để thực hành sau khi cầu nguyện - chỉ điều này mới là sự cầu nguyện đích thực, và chỉ có sự cầu nguyện như vậy mới có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, sự cầu nguyện phải được xây dựng trên nền tảng của việc tận hưởng lời Chúa và hiệp thông với Chúa qua lời Ngài, lòng ngươi có khả năng tìm kiếm Chúa và được bình an trước mặt Chúa. Sự cầu nguyện như vậy đã đạt đến điểm hiệp thông thực sự với Chúa.

Kiến thức cơ bản về sự cầu nguyện:

1. Đừng mù quáng nói ra bất kỳ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Phải có một gánh nặng trong lòng ngươi, nghĩa là ngươi phải có một mục đích khi cầu nguyện.

2. Những lời cầu nguyện của ngươi phải chứa đựng lời Chúa; chúng phải được dựa trên lời Chúa.

3. Khi cầu nguyện, ngươi không được xào xáo những vấn đề cũ. Ngươi nên tập trung vào những lời hiện tại của Đức Chúa Trời, và khi cầu nguyện, hãy nói cho Đức Chúa Trời biết những tâm tư sâu kín nhất của mình.

4. Cầu nguyện nhóm phải tập trung xung quanh một cốt lõi, đó phải là công tác của Đức Thánh Linh ngày nay.

5. Mọi người phải học cách cầu nguyện cho điều gì đó. Đây cũng là một cách thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Chúa.

Đời sống cầu nguyện cá nhân được dựa trên sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và kiến thức cơ bản về sự cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày, hãy thường xuyên cầu nguyện cho những thiếu sót của chính mình, cầu nguyện để đem lại sự thay đổi tâm tính của mình trong cuộc sống, và cầu nguyện dựa trên nền tảng kiến thức về lời Đức Chúa Trời. Mọi người nên thiết lập đời sống cầu nguyện của riêng mình, họ nên cầu nguyện cho kiến thức dựa trên lời Chúa, nên cầu nguyện để tìm kiếm kiến thức về công việc của Chúa. Hãy đặt những hoàn cảnh thực tại của ngươi trước mặt Chúa, hãy thực tế, và đừng chú ý đến phương pháp; điểm mấu chốt là phải đạt được một kiến thức thực sự, và phải thực sự trải nghiệm lời Chúa. Bất kỳ ai theo đuổi lối vào đời sống thuộc linh đều phải có khả năng cầu nguyện theo nhiều cách. Thầm nguyện, suy ngẫm lời Chúa, nhận biết công việc của Chúa, v.v. - việc hiệp thông mục tiêu này là để đạt được lối vào đời sống thuộc linh bình thường, khiến cho hoàn cảnh riêng của ngươi trước mặt Chúa ngày càng tốt hơn, và tạo nên sự tiến bộ hơn bao giờ hết trong đời sống của ngươi. Tóm lại, mọi điều ngươi làm - cho dù là ăn uống lời Chúa, hoặc thầm nguyện hoặc tuyên xưng thành lời - đều là để thấy rõ lời Chúa, công việc của Ngài, và điều mà Ngài muốn đạt được trong ngươi. Quan trọng hơn, là để đạt được những tiêu chuẩn mà Chúa yêu cầu và đưa đời sống của ngươi tiến lên bước kế tiếp. Tiêu chuẩn thấp nhất mà Chúa đòi hỏi ở con người là họ phải có thể mở lòng với Ngài. Nếu con người dâng tấm lòng chân thật của mình cho Chúa và thưa với Chúa điều thực sự trong lòng mình, thì Chúa sẽ sẵn sàng hành động trong con người; Chúa không muốn tấm lòng méo mó của con người, mà muốn tấm lòng tinh sạch và chân thật của con người. Nếu con người không thực sự nói lên tiếng lòng mình với Chúa, thì Chúa không chạm vào lòng con người, hoặc hành động bên trong con người. Vì thế, điều quan trọng nhất của việc cầu nguyện là phải thưa với Chúa những lời từ tấm lòng chân thật của ngươi, thưa với Chúa về những sai sót hoặc tâm tính nổi loạn của ngươi và hoàn toàn mở lòng ngươi với Chúa. Chỉ khi đó Chúa sẽ quan tâm đến những lời cầu nguyện của ngươi; còn nếu không thì Chúa sẽ giấu mặt Ngài khỏi ngươi. Tiêu chí tối thiểu cho sự cầu nguyện là ngươi phải có khả năng giữ cho lòng ngươi được bình an trước mặt Chúa, và nó không được tách khỏi Chúa. Có thể, trong giai đoạn này, ngươi chưa đạt được một tầm nhìn mới hơn hoặc cao hơn, nhưng ngươi phải dùng sự cầu nguyện để giữ cho mọi thứ ở nguyên vị trí - ngươi không thể thoái lui. Đây là điều tối thiểu mà ngươi phải đạt được. Nếu ngươi không thể thực hiện ngay cả điều này, thì nó chứng tỏ rằng đời sống thuộc linh của ngươi đã không đi đúng hướng; kết quả là, ngươi không thể giữ vững khải tượng ban đầu của mình, mất đức tin trong Chúa, và rồi quyết tâm của ngươi biến mất. Sự bước vào đời sống thuộc linh của ngươi được đánh dấu bằng việc những lời cầu nguyện của ngươi có đi đúng hướng hay không. Mọi người phải nhận thức được thực tế này, tất cả họ phải làm công tác ý thức rèn luyện bản thân trong sự cầu nguyện, không chờ đợi một cách thụ động, mà phải ý thức tìm cách để được Đức Thánh Linh chạm đến. Chỉ khi đó họ sẽ trở thành những người thực sự tìm kiếm Chúa.

Khi bắt đầu cầu nguyện, ngươi phải thực tế và không được vượt quá sức mình; ngươi không thể đưa ra những yêu cầu quá cao, hy vọng rằng ngay khi mở miệng thì ngươi sẽ được Đức Thánh Linh chạm đến, được khai sáng và soi sáng, và được ban cho nhiều ân điển. Đó là điều không thể - Chúa không làm những việc siêu nhiên. Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện của mọi người vào thời điểm riêng của Ngài và đôi khi Ngài thử nghiệm đức tin của ngươi để xem liệu ngươi có trung thành trước mặt Ngài hay không. Khi cầu nguyện, ngươi phải có đức tin, sự kiên trì và quyết tâm. Khi bắt đầu rèn luyện bản thân cầu nguyện, hầu hết mọi người đều không cảm thấy rằng họ đã được Đức Thánh Linh chạm đến và vì thế họ ngã lòng. Điều này không thích hợp! Ngươi phải có sự kiên trì, ngươi phải tập trung vào việc cảm nhận sự đụng chạm của Đức Thánh Linh và việc tìm kiếm và khám phá. Có đôi lúc, con đường mà ngươi đang đi là sai lầm; có đôi lúc, những động lực và những quan niệm của ngươi không thể đứng vững trước mặt Chúa, và vì vậy Thần của Đức Chúa Trời không khiến ngươi cảm động; cũng có những lúc Chúa xem xét liệu ngươi có trung thành hay không. Tóm lại, ngươi phải dành nhiều nỗ lực hơn để rèn luyện bản thân. Nếu ngươi phát hiện ra rằng con đường mà ngươi đang đi là lầm lạc, thì ngươi có thể thay đổi cách cầu nguyện. Chỉ cần ngươi thực sự tìm kiếm và ao ước nhận được, thì Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ đưa ngươi vào thực tế này. Đôi lúc ngươi cầu nguyện với một tấm lòng chân thật nhưng không cảm thấy ngươi đã được chạm đến cách đặc biệt. Những lúc như thế ngươi phải cậy vào đức tin của mình và tin tưởng rằng Chúa xem xét những lời cầu nguyện của ngươi; ngươi phải có sự kiên trì trong những lời cầu nguyện của mình.

Ngươi phải thành thật, và phải cầu nguyện để giải thoát bản thân khỏi mánh khóe trong lòng ngươi. Khi ngươi dùng sự cầu nguyện để thanh tẩy bản thân bất kỳ khi nào cần thiết và dùng nó để được Thần của Đức Chúa Trời chạm đến, thì tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi. Đời sống thuộc linh đích thực là một đời sống cầu nguyện, và nó là một đời sống được Đức Thánh Linh chạm đến. Quá trình được Đức Thánh Linh chạm đến là quá trình thay đổi khuynh hướng của con người. Một đời sống chưa được Đức Thánh Linh chạm đến không phải là một đời sống thuộc linh, nó vẫn còn là nghi thức tôn giáo; chỉ có những người thường được Đức Thánh Linh chạm đến, được Đức Thánh Linh soi rọi và khai sáng, mới là những người đã bước vào đời sống thuộc linh. Tâm tính của con người liên tục thay đổi khi họ cầu nguyện, và con người càng được Thần của Đức Chúa Trời cảm động bao nhiêu, thì con người càng chủ động và vâng lời bấy nhiêu. Vì vậy, tấm lòng con người cũng sẽ dần được thanh tẩy, sau đó tâm tính của con người sẽ dần thay đổi. Đó là hiệu quả của sự cầu nguyện đích thực.

Trước:Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời mang tính tự nguyện

Tiếp theo:Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài

Nội dung liên quan