635 Hãy trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời để loại bỏ sự ảnh hưởng của Sa-tan

Verse 1

Cuộc đời con người sống dưới quyền của Sa-tan.

Tất cả đều sống bại hoại.

Không ai có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của nó.

Tất cả đều sống trong thế giới nhơ nhuốc, không chút ý nghĩa hay giá trị,

họ sống rất vô tư vì xác thịt, ham muốn và vì Sa-tan.

Verse 2

Con người không tìm được lẽ thật để tự giải thoát khỏi Sa-tan,

cho dù họ tin vào Đức Chúa Trời và có đọc Kinh Thánh.

Trải qua nhiều thời đại, rất ít người phát hiện bí mật này.

Dù loài người ghét Sa-tan và xác thịt,

nhưng họ không biết cách thoát khỏi Sa-tan.

Pre-chorus 1

Con người vẫn mắc phải cạm bẫy của Sa-tan.

Chorus

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện,

ngươi phải hiểu công tác của Ngài

và cả ý nghĩa của sự phán xét con người của Ngài.

Ngươi có thể chấp nhận hình phạt và sự phán xét của Ngài không?

Ngươi có thể đạt được những trải nghiệm và hiểu biết như Phi-e-rơ không?

Nếu ngươi theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời, cũng như công tác của Đức Thánh Linh,

nếu ngươi tìm cách thay đổi tâm tính mình,

ngươi có cơ hội được trở nên hoàn thiện.

Verse 3

Nếu không được làm thanh sạch, con người sẽ rất nhơ nhuốc.

Nếu không được Đức Chúa Trời chăm lo, bảo vệ,

họ vẫn là tù nhân của Sa-tan.

Nếu con người không bị phán xét, không bị hành phạt,

thì họ không thể thoát khỏi ảnh hưởng đen tối của Sa-tan.

Pre-chorus 2

Loài người cần Ngài bảo vệ.

Bridge

Nếu tâm tư của ngươi không được làm tinh sạch,

tâm tư ngươi vẫn bị kiểm soát bởi Sa-tan.

Nếu tâm tư của ngươi không được làm tinh sạch,

nếu tâm tính ngươi không bị Đức Chúa Trời phán xét,

thì toàn bộ con người của ngươi vẫn bị kiểm soát dưới sự thao túng của Sa-tan.

Chorus

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện,

ngươi phải hiểu công tác của Ngài

và cả ý nghĩa của sự phán xét con người của Ngài.

Ngươi có thể chấp nhận hình phạt và sự phán xét của Ngài không?

Ngươi có thể đạt được những trải nghiệm và hiểu biết như Phi-e-rơ không?

Nếu ngươi theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa Trời, cũng như công tác của Đức Thánh Linh,

nếu ngươi tìm cách thay đổi tâm tính mình,

ngươi có cơ hội được trở nên hoàn thiện.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 634 Ngươi được bảo vệ vì ngươi bị hành phạt và phán xét

Tiếp theo: 636 Ngươi đã đạt được hình phạt và sự phán xét chưa?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ba điều răn

Là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi nên trung thành với không ai khác ngoài Ngài trong mọi việc, và có thể tuân theo ý muốn của Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger