907 Biểu hiện thật của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa

Verse 1

Số phận của nhân loại và

vũ trụ gắn kết mật thiết

với quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa,

sự gắn bó không thể tách rời với tất cả sự bố trí

và cùng thẩm quyền của Ngài.


Verse 2

Và thông qua quy luật của muôn vật,

con người bắt đầu hiểu ra

sức mạnh của quyền tối thượng

và sự an bài của Đấng Tạo Hóa,

với vạn vật Ngài thống trị,

với muôn loài Ngài bố trí.


Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn,

thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.


Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được

quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được

những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống

diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.


Verse 3

Khi nhìn vào vòng đời của vạn vật,

con người thực sự nhận thấy

mọi sự an bài của Ngài

và cách chúng vượt lên trên

tất cả luật lệ của trần gian,

và tất cả thế lực khác.


Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn,

thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.


Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được

quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được

những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống

diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.


Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn,

thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.


Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được

quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được

những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống

diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.


Outro

Dù con người thấy trong quy luật khách quan,

quyền tối thượng và

định đoạt vạn vật của Ngài,

nhưng bao nhiêu người nắm được

nguyên tắc quyền tối thượng

của Ngài với vũ trụ?

Bao nhiêu người thực sự biết và đầu phục

việc Ngài an bài số phận của họ?

Ai thực sự hiểu được rằng

số phận con người đều ở trong tay Ngài?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

Trước: 906 Thẩm quyền của Đức Chúa Trời thật không thể đo đếm

Tiếp theo: 908 Thẩm Quyền Của Đức Chúa Trời Ở Khắp Mọi Nơi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger