420 Tác dụng của sự cầu nguyện đích thực

Verse 1

Ngươi hãy sống chân thật

và cầu nguyện rằng sẽ được

giải thoát khỏi sự dối trá trong tim.

Cầu nguyện, làm sạch chính ngươi;

cầu nguyện, Đức Chúa Trời cảm thúc.

Để rồi dần thay đổi tâm tính mình.


Chorus

Tâm tính con người sẽ thay đổi khi cầu nguyện.

Đức Thánh Linh càng cảm thúc,

họ sẽ càng vâng phục hơn,

càng trở nên chủ động hơn,

và trái tim họ cũng dần

trở nên tinh sạch hơn

nhờ nguyện cầu chân thật.


Verse 2

Cuộc đời thuộc linh

đích thực là cuộc đời cầu nguyện

cuộc đời được Đức Thánh Linh cảm thúc.

Khi được Ngài cảm thúc,

là khi ngươi thực đổi thay

và tâm tính ngươi cũng thay đổi.


Chorus

Tâm tính con người sẽ thay đổi khi cầu nguyện.

Đức Thánh Linh càng cảm thúc,

họ sẽ càng vâng phục hơn,

càng trở nên chủ động hơn,

và trái tim họ cũng dần

trở nên tinh sạch hơn

nhờ nguyện cầu chân thật.


Verse 3

Khi đời sống không có

sự cảm thúc của Đức Thánh Linh,

cuộc đời rồi chỉ là tôn giáo thôi.

Chỉ khi được Ngài soi sáng,

và được Ngài cảm thúc,

ngươi mới sống một cuộc sống thuộc linh.


Chorus

Tâm tính con người sẽ thay đổi khi cầu nguyện.

Đức Thánh Linh càng cảm thúc,

họ sẽ càng vâng phục hơn,

càng trở nên chủ động hơn,

và trái tim họ cũng dần

trở nên tinh sạch hơn

nhờ nguyện cầu chân thật,

trở nên tinh sạch hơn

nhờ nguyện cầu chân thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Về việc thực hành cầu nguyện

Trước: 419 Làm thế nào để bước vào sự cầu nguyện đích thực

Tiếp theo: 421 Hãy nói thật lòng mình khi cầu nguyện để có được công tác của Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger