Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Xét về Kinh Thánh (2)

Kinh Thánh còn được gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Các ngươi có biết “ước” ám chỉ điều gì không? “Ước” trong Cựu Ước xuất phát từ giao ước của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài đã giết dân Ê-díp-tô và cứu rỗi dân Y-sơ-ra-ên khỏi Pha-ra-ôn. Tất nhiên, bằng chứng của giao ước này là huyết của chiên con được bôi lên mày cửa, qua đó Đức Chúa Trời đã thiết lập một giao ước với con người, trong đó nói rằng tất cả những người có huyết chiên con trên đỉnh và hai bên cột cửa là người Y-sơ-ra-ên, họ là dân sự được chọn của Đức Chúa Trời, và tất cả họ sẽ được Đức Giê-hô-va tha miễn (vì lúc đó Đức Giê-hô-va sắp giết tất cả các con trai đầu lòng của Ê-díp-tô cùng chiên và gia súc đầu lòng). Giao ước này có hai cấp độ ý nghĩa. Không ai trong số dân sự hoặc gia súc của Ê-díp-tô sẽ được Đức Giê-hô-va cứu rỗi; Ngài sẽ giết tất cả con trai đầu lòng cùng chiên và gia súc đầu lòng của họ. Do đó, trong nhiều sách tiên tri, đã được tiên báo rằng dân Ê-díp-tô sẽ bị hành phạt nặng nề do kết quả giao ước của Đức Giê-hô-va. Đây là cấp độ ý nghĩa đầu tiên của giao ước. Đức Giê-hô-va đã giết các con trai đầu lòng của Ê-díp-tô và tất cả con đầu lòng của gia súc nó, và Ngài tha miễn cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên, điều đó có nghĩa là tất cả những người thuộc vùng đất Y-sơ-ra-ên đều được Đức Giê-hô-va săn sóc, và tất cả sẽ được tha miễn; Ngài muốn làm công tác lâu dài qua họ, và đã thiết lập giao ước với họ bằng cách sử dụng huyết chiên con. Từ đó trở đi, Đức Giê-hô-va sẽ không giết dân Y-sơ-ra-ên, và phán rằng họ sẽ mãi mãi là dân sự được chọn của Ngài. Giữa mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ bắt tay vào công tác của Ngài cho toàn bộ Thời đại Luật pháp, Ngài sẽ tiết lộ tất cả luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên, và lựa chọn trong số họ các tiên tri và các quan xét, và họ sẽ là trung tâm của công tác Ngài. Đức Giê-hô-va đã lập một giao ước với họ: Trừ khi thời đại thay đổi, Ngài sẽ chỉ làm việc giữa những người được chọn. Giao ước của Đức Giê-hô-va là bất biến, vì nó đã được tạo ra bằng huyết và đã được thiết lập với dân sự được chọn của Ngài. Quan trọng hơn, Ngài đã chọn một phạm vi và mục tiêu phù hợp để thông qua đó bắt tay vào công tác của Ngài cho cả thời đại, và vì thế mọi người đã xem giao ước là đặc biệt quan trọng. Đây là cấp độ ý nghĩa thứ hai của giao ước. Ngoại trừ Sáng thế ký, đã có trước khi thiết lập giao ước, thì tất cả các sách khác trong Cựu Ước đều ghi lại công tác của Đức Chúa Trời ở giữa dân Y-sơ-ra-ên sau khi thiết lập giao ước. Tất nhiên, thỉnh thoảng có những bản ký thuật của dân ngoại, nhưng nhìn chung, các tài liệu trong Cựu Ước đều ghi lại công tác của Đức Chúa Trời tại Y-sơ-ra-ên. Vì giao ước của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên nên các sách được viết trong Thời đại Luật pháp được gọi là “Cựu Ước”. Chúng được đặt tên theo giao ước của Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên.

Tân Ước được đặt tên theo dòng huyết của Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá và giao ước của Ngài với tất cả những ai tin vào Ngài. Giao ước của Jêsus như sau: Mọi người phải tin vào Ngài để tội lỗi của họ được tha thứ bởi sự đổ huyết của Ngài, và do đó họ sẽ được cứu, và được tái sinh thông qua Ngài, và sẽ không còn là tội nhân nữa; mọi người phải tin vào Ngài để nhận được ân điển của Ngài, và sẽ không phải chịu khổ trong địa ngục sau khi chết. Tất cả các sách được viết trong Thời đại Ân điển đều xuất hiện sau giao ước này, và tất cả chúng đều ghi lại công tác và những phát ngôn được chứa đựng trong đó. Chúng không đi xa hơn sự cứu rỗi qua sự chịu đóng đinh trên thập tự giá của Jêsus hoặc giao ước; tất cả chúng đều là các sách được viết bởi những anh em trong Chúa, những người đã có kinh nghiệm. Do đó, các sách này cũng được đặt tên theo một giao ước: Chúng được gọi là Tân Ước. Hai bản giao ước này chỉ bao gồm Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp, và không có mối liên hệ nào với thời đại cuối cùng. Do đó, Kinh Thánh không có lợi ích gì to lớn cho con người của những ngày sau rốt hiện nay. Nhiều nhất, nó phục vụ như một tài liệu tham khảo tạm thời, nhưng về cơ bản nó có ít giá trị sử dụng. Tuy nhiên, những người sùng đạo vẫn trân quý nó nhất. Họ không biết Kinh Thánh; họ chỉ biết cách giải nghĩa Kinh Thánh, và về cơ bản là không biết về nguồn gốc của nó. Thái độ của họ đối với Kinh Thánh là: Mọi thứ trong Kinh Thánh đều đúng, nó không chứa những lỗi lầm hoặc sai sót. Bởi vì ngay từ đầu họ đã xác định rằng Kinh Thánh là đúng, và không có sai sót, nên họ nghiên cứu và xem xét nó với nhiều sự thích thú. Giai đoạn công tác ngày nay đã không được tiên báo trong Kinh Thánh. Công tác chinh phục ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi đã chưa từng được đề cập đến, vì đây là công tác mới nhất. Bởi vì thời đại của công tác là khác nhau, ngay cả chính Jêsus cũng đã không biết rằng giai đoạn công tác này sẽ được thực hiện trong những ngày sau rốt – và vậy thì làm thế nào con người của những ngày sau rốt có thể xem xét để tìm ra giai đoạn công tác này trong Kinh Thánh?

Hầu hết những người giải nghĩa Kinh Thánh đều sử dụng lý luận lôgic, và không có nền tảng thực sự. Họ chỉ đơn thuần sử dụng lôgic để suy luận ra nhiều điều. Hết năm này qua năm khác, đã không ai dám mổ xẻ Kinh Thánh, hoặc nói “không” với Kinh Thánh, vì quyển sách này là sách thánh, và mọi người tôn thờ nó như Đức Chúa Trời. Điều này đã tiếp diễn vài nghìn năm. Đức Chúa Trời đã không chú ý đến, và đã không ai phát hiện ra câu chuyện bên trong của Kinh Thánh. Chúng ta nói rằng việc trân quý Kinh Thánh là thờ thần tượng, nhưng không một ai trong số các tín đồ sùng đạo dám nhìn nhận điều đó theo cách này, và họ sẽ nói với ngươi rằng: “Người anh em! Đừng nói như thế, điều đó thật kinh khủng! Sao anh lại có thể phạm thượng với Đức Chúa Trời?” Tiếp theo họ sẽ tỏ ra một biểu cảm đau khổ: “Ôi Jêsus nhân từ, Chúa của sự cứu rỗi, con cầu xin Ngài tha tội cho anh ấy, vì Ngài là Chúa yêu thương con người, và tất cả chúng con đều đã phạm tội, xin cho chúng con thấy lòng thương xót lớn lao, a-men”. Họ “sùng đạo” như vậy; làm sao họ có thể dễ dàng chấp nhận lẽ thật? Câu nói của ngươi sẽ khiến họ sợ hãi đến ngớ người. Sẽ không ai dám nghĩ rằng Kinh Thánh có thể bị vấy bẩn bởi những ý tưởng và quan niệm của con người, và không ai có thể nhìn thấy sai lầm này. Một số điều trong Kinh Thánh là kinh nghiệm và kiến thức của những cá nhân, một số điều trong đó là sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và cũng có sự pha trộn bởi trí tuệ và suy nghĩ của con người. Đức Chúa Trời chưa bao giờ can thiệp vào những điều này, nhưng có một giới hạn: Những điều này không thể vượt quá suy nghĩ của con người bình thường, và nếu làm vậy, thì chúng đang can thiệp và làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Điều vượt quá suy nghĩ của con người bình thường là công việc của Sa-tan, vì nó tước đi bổn phận của con người, đó là công việc của Sa-tan, và bị Sa-tan điều khiển, và vào lúc này Đức Thánh Linh sẽ không cho phép ngươi hành động theo cách đó. Đôi lúc, một số anh chị em hỏi: “Có ổn không khi tôi làm việc theo cách thế này hay thế kia?” Ta nhìn vào vóc giạc của họ và phán rằng: “Ổn!” Cũng có một số người nói rằng: “Nếu tôi làm việc theo cách như thế nọ thế kia, trạng thái của tôi có bình thường không?” Và Ta phán: “Có! Điều đó là bình thường, đặc biệt bình thường!” Những người khác lại nói: “Có ổn không khi tôi làm việc theo cách này?” Và Ta phán: “Không!” Họ nói: “Tại sao điều đó ổn với anh ấy còn với tôi thì không?” Và Ta phán rằng: “Bởi vì những gì ngươi đang làm đến từ Sa-tan, nó là một sự quấy rầy, và nguồn gốc những động cơ của ngươi trở nên lệch lạc”. Cũng có những lúc công tác chưa đi đủ xa, và các anh chị em không biết. Một số người hỏi Ta liệu có ổn không khi làm việc theo cách đó, và khi Ta thấy rằng những hành động của họ sẽ không làm gián đoạn công tác của tương lai, Ta phán rằng điều đó ổn. Công tác của Đức Thánh Linh cho con người một phạm vi; mọi người không cần phải tuân theo những mong muốn của Đức Thánh Linh sát theo từng câu chữ, vì con người sở hữu suy nghĩ và sự yếu đuối bình thường, và họ có một số nhu cầu xác thịt, họ có những nan đề thực sự, và trong não của họ là những tư tưởng mà về cơ bản họ không có cách nào kiểm soát nổi. Mọi thứ Ta yêu cầu ở con người đều có một giới hạn. Một số người tin rằng lời của Ta là mơ hồ, rằng Ta đang bảo họ hành động theo bất kỳ cách nào – đó là bởi vì ngươi không hiểu rằng có một phạm vi phù hợp với những yêu cầu của Ta. Nếu điều đó giống như ngươi tưởng tượng – nếu Ta đưa ra những yêu cầu giống nhau cho tất cả mọi người mà không có ngoại lệ, và yêu cầu tất cả họ phải đạt được vóc giạc giống nhau – thì điều này sẽ không có kết quả. Đây là yêu cầu bất khả thi, và đó là nguyên tắc làm việc của con người, không phải là nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện dựa theo hoàn cảnh thực tế của con người, và dựa trên tố chất bẩm sinh của họ. Đây cũng là nguyên tắc rao truyền Phúc Âm: Ngươi phải tiến hành từ từ, để thuận theo tự nhiên; chỉ khi ngươi nói rõ ràng lẽ thật cho ai đó thì họ mới hiểu được, và chỉ tại thời điểm đó họ mới có thể gạt Kinh Thánh sang một bên. Nếu Đức Chúa Trời không thực hiện giai đoạn công tác này, ai sẽ có thể phá vỡ quy ước? Ai sẽ có thể làm công tác mới? Ai sẽ có thể tìm thấy một con đường mới ngoài Kinh Thánh? Bởi vì những quan niệm truyền thống và đạo đức phong kiến của con người quá lớn, họ không có khả năng tự mình gạt bỏ những điều này, họ cũng không có can đảm để làm thế. Đó là chưa kể đến việc thể nào con người ngày nay đã bị nắm giữ bởi một vài lời chết trong Kinh Thánh, những lời đã chiếm hữu lòng họ. Làm sao họ có thể sẵn sàng từ bỏ Kinh Thánh? Làm sao họ có thể dễ dàng chấp nhận một con đường bên ngoài Kinh Thánh? Trừ khi ngươi có thể nói rõ ràng về câu chuyện bên trong Kinh Thánh và các nguyên tắc trong công tác của Đức Thánh Linh, hầu cho tất cả mọi người đều bị thuyết phục hoàn toàn – đó là điều cần thiết nhất. Điều này là do mọi người trong tôn giáo đều tôn sùng Kinh Thánh và tôn thờ nó như Đức Chúa Trời, họ còn cố gắng bó buộc Đức Chúa Trời bên trong Kinh Thánh, và thậm chí đúng là họ chỉ đạt được những mục tiêu của mình một khi họ đã đóng đinh Đức Chúa Trời trên thập tự giá lần nữa.

Trước:Xét về Kinh Thánh (1)

Tiếp theo:Xét về Kinh Thánh (3)

Nội dung liên quan

 • Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?

  Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thườ…

 • Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

  Thẩm quyền của Đức Chúa Trời (II) Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi thông công về đề tài “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất”. Chúng ta đã có hai buổi…

 • Xét về Kinh Thánh (1)

  Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang thảo luận câu h…

 • Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

  Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều đặc tính đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía cạnh bổ sung…