921 Mọi tạo vật phải nằm dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời

Verse 1

Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật,

vậy nên Ngài khiến cho mọi tạo vật

nằm dưới sự thống trị của Ngài,

và quy phục sự thống trị của Ngài.

Ngài chỉ huy muôn vật,

điều khiển mọi vật trong tay mình.

Tạo vật sống, núi, sông và con người

đều phải nằm dưới sự thống trị của Ngài.

Chorus

Mọi thứ dưới đất và trên trời

đều phải nằm dưới sự cai quản của Ngài.

Không còn lựa chọn khác, tất cả đều phải quy phục.

Đây là sắc lệnh của Đức Chúa Trời, là thẩm quyền của Ngài.

Verse 2

Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật,

vậy nên Ngài khiến cho mọi tạo vật

nằm dưới sự thống trị của Ngài,

và quy phục sự thống trị của Ngài.

Đức Chúa Trời chỉ huy tất cả mọi thứ.

Ngài ra lệnh và xếp hạng mọi thứ,

từng thứ một được phân theo loại,

được phân công vị trí riêng theo ý muốn của Ngài.

Chorus

Mọi thứ dưới đất và trên trời

đều phải nằm dưới sự cai quản của Ngài.

Không còn lựa chọn khác, tất cả đều phải quy phục.

Đây là sắc lệnh của Đức Chúa Trời, là thẩm quyền của Ngài.

Bridge

Bất cứ thứ gì, dù lớn lao đến đâu,

cũng không thể vượt qua Đức Chúa Trời.

Muôn vật đều phục vụ nhân loại Đức Chúa Trời dựng nên,

chẳng thứ gì dám bất tuân hay đưa ra đòi hỏi với Ngài.

Outro

Con người, một loài thọ tạo của Ngài, cũng phải thực hiện bổn phận của mình.

Mặc cho họ là chủ nhân hay người quản trị tất cả mọi vật,

mặc cho địa vị họ cao đến đâu,

một con người nhỏ bé dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời

vẫn chỉ là một con người tầm thường không hơn, một vật thọ tạo của Ngài,

sẽ không bao giờ cao hơn Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 920 Muôn vật sẽ quy phục dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 922 Không người hay vật nào có thể vượt qua thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger