216 Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công tác mới Của Đức Chúa Trời

Verse 1

Bất cứ ai vâng theo những lời phán hiện tại

của Đức Thánh Linh đều được ban phước,

dù trong quá khứ họ đã từng như thế nào,

hay Đức Thánh Linh từng hoạt động trong họ ra sao.

Những ai có được công tác mới nhất của Ngài là người được phước nhất,

những ai không thể đi theo đều bị loại bỏ.

Chorus

Giờ đây, nhóm người này,

những người chấp nhận công tác mới nhất của Ngài,

đã được định trước các thời đại

và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài.

Bởi thế, khắp trời đất, và xuyên suốt các thời đại,

chẳng ai được phước hơn các ngươi.

Verse 2

Hãy là trinh nữ tinh sạch, người có thể đón nhận điều mới mẻ,

có thể tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh,

có thể gạt bỏ đi những quan niệm cũ,

vâng phục công tác của Đức Chúa Trời ngày nay.

Ngài muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới,

những người đón nhận và biết công tác mới nhất của Ngài.

Chorus

Giờ đây, nhóm người này,

những người chấp nhận công tác mới nhất của Ngài,

đã được định trước các thời đại

và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài.

Bởi thế, khắp trời đất, và xuyên suốt các thời đại,

chẳng ai được phước hơn các ngươi.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 215 Ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 217 Làm theo công tác mới của Đức Thánh Linh để được Đức Chúa Trời ngợi khen

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lời tựa

Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình để xem khi theo Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thật sự...

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger