Câu hỏi 2: Trong Kinh Thánh có viết, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư?” (Rô-ma 8:33-34) Điều này chứng tỏ việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời không xem ta là tội nhân nữa. Giờ ai có thể buộc tội chúng ta?

Câu trả lời: Kinh Thánh có viết, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời?” Ở đây, ta phải xác định rõ. Chính xác thì ai là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Những kẻ phạm tội thường xuyên, bán đứng Đức Chúa Trời và bạn bè, ăn cắp của lễ, gian dâm, hèn nhát và Pha-ri-si đạo đức giả, họ có phải là những kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời không? Nếu bất cứ ai tin vào Đức Chúa Trời đều là kẻ lựa chọn của Ngài vậy tại sao trong sách Khải Huyền lại nói, “Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy”. Do đó, không phải tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời đều là kẻ lựa chọn của Ngài. Chỉ những người thực sự phụng sự Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài mới được xếp vào những kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Áp-ra-ham, Gióp và Phi-e-rơ vâng phục Đức Chúa Trời và tôn kính Đức Chúa Trời. Họ hành động công chính và làm chứng tốt, được Đức Chúa Trời tuyên dương. Không ai có thể buộc tội họ. Đức Chúa Trời đã bao giờ nói mọi tín hữu đều công chính? Phần lớn trong số họ thường phạm tội, chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Đó là một thực tế. Đức Chúa Jêsus không bao giờ nói rằng phần lớn các tín đồ là công chính. Do đó, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời ý chỉ những ai hành động công chính và có thể làm theo ý Ngài.

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 1: Trong Kinh Thánh có viết, “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Ta đã được cứu rỗi thông qua đức tin vào Đức Chúa Jêsus. Khi đã được cứu, thì sẽ vĩnh viễn được cứu. Khi Chúa đến, ta chắc chắn vào được vương quốc thiên đàng.

Tiếp theo: Câu hỏi 3: Có viết rằng: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ…” (Rô-ma 8:1). Vì ta tin vào Jêsus Christ, nên đảm bảo ta sẽ không bị kết án và có thể vào vương quốc thiên đàng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger