Câu hỏi 1: Trong Kinh Thánh có viết, “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Ta đã được cứu rỗi thông qua đức tin vào Đức Chúa Jêsus. Khi đã được cứu, thì sẽ vĩnh viễn được cứu. Khi Chúa đến, ta chắc chắn vào được vương quốc thiên đàng.

Câu trả lời: “Khi đã được cứu, ta sẽ mãi mãi được cứu và có thể vào vương quốc thiên đàng”, đây chỉ là quan niệm và tưởng tượng của con người. Hoàn toàn không hợp với lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus chưa từng nói ta có thể vào vương quốc thiên đàng chỉ bằng cách được cứu nhờ đức tin. Đức Chúa Jêsus đã phán chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời mới vào được vương quốc thiên đàng. Chỉ lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và là lẽ thật. Quan niệm và trí tưởng tượng của con người không phải lẽ thật, không phải tiêu chuẩn để vào vương quốc thiên đàng. Liên quan đến “sự cứu rỗi nhờ đức tin” mà ta nói đến, “sự cứu rỗi” này chỉ nói đến tội lỗi của người ta được tha thứ, không bị lên án hay kết án tử hình bởi luật pháp. Không có nghĩa người được “cứu” có thể theo đường Chúa, được giải thoát khỏi tội lỗi và thành thánh khiết. Càng không có nghĩa họ vào được vương quốc thiên đàng. Dù được tha thứ tội lỗi thông qua đức tin, tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Ta vẫn có thể thường xuyên phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, sống trong vòng lặp phạm tội rồi thú tội. Làm sao những người như thế có thể vào vương quốc thiên đàng? Kinh Thánh có nói, “cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Nếu nói những kẻ thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng, điều đó không phù hợp với sự thật. Anh chị dám nói rằng những kẻ ô uế và bại hoại, thường xuyên phạm tội đó, được sống trong vương quốc thiên đàng? Anh chị có bao giờ thấy một kẻ ô uế, xấu xa trong vương quốc thiên đàng chưa? Chúa là công chính và thánh khiết. Chúa có cho phép những kẻ phạm tội thường xuyên vào vương quốc thiên đàng không? “Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn(Giăng 8:34-35). Do đó, người chưa thoát khỏi tội lỗi và trở nên thánh khiết sẽ không thể vào vương quốc thiên đàng. Nếu người được cứu rỗi nhờ đức tin có thể vào vương quốc thiên đàng, thì sao Đức Chúa Jêsus lại nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi”? Tại sao Ngài nói Ngài sẽ tách dê ra khỏi chiên và lúa mì ra khỏi cỏ lùng? Do đó, “Những người được cứu nhờ đức tin sẽ được vào vương quốc thiên đàng” không thể là sự thật! Niềm tin đó mâu thuẫn trực tiếp với những lời của Đức Chúa Jêsus!

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 7: Ngày nay, chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus, hy sinh để truyền bá danh Chúa, từ bỏ mọi thứ khác. Ta đang làm theo ý của Cha trên trời. Nghĩa là chúng ta đã được làm cho thánh khiết. Khi Chúa đến, Ngài sẽ cất ta lên vương quốc thiên đàng!

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Trong Kinh Thánh có viết, “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư?” (Rô-ma 8:33-34) Điều này chứng tỏ việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời không xem ta là tội nhân nữa. Giờ ai có thể buộc tội chúng ta?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger