Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài

Đức Chúa Trời giờ đây muốn thu phục một nhóm người nhất định, một nhóm người gồm những người khao khát muốn hợp tác với Ngài, những người có thể vâng phục công việc của Ngài, những người tin rằng lời Đức Chúa Trời nói là thật, và những người có thể đưa các yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành; họ là những người có sự hiểu biết thật tự thâm tâm mình, họ là những người có thể được hoàn thiện, và họ thế nào rồi cũng sẽ có thể đi theo con đường của sự hoàn thiện. Những kẻ không thể được hoàn thiện là những kẻ không hiểu rõ về công việc của Đức Chúa Trời, những kẻ không ăn và uống lời Đức Chúa Trời, những kẻ không chú tâm đến lời Đức Chúa Trời, và những kẻ không hề có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Những kẻ hoài nghi Đức Chúa Trời nhập thể, luôn đắn đo về Ngài, không bao giờ coi trọng lời Ngài và luôn lừa dối Ngài là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời và thuộc về Sa-tan; không có cách nào để hoàn thiện những kẻ ấy.

Nếu ngươi muốn được hoàn thiện, thì trước hết ngươi phải được Đức Chúa Trời yêu mến, bởi vì Ngài hoàn thiện những ai Ngài yêu mến và hợp lòng Ngài. Nếu ngươi mong muốn hợp lòng Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có tâm vâng phục công việc của Ngài, ngươi phải cố gắng theo đuổi lẽ thật, và ngươi phải đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Tất cả những gì ngươi làm đã qua sự dò xét của Đức Chúa Trời chưa? Ý định của ngươi có đúng đắn không? Nếu ý định của ngươi đúng, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi; nếu ý định của ngươi sai, điều này cho thấy rằng lòng ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, mà yêu xác thịt và Sa-tan. Do vậy, ngươi phải sử dụng việc cầu nguyện như một cách để đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Khi ngươi cầu nguyện, mặc dù Ta không đích thân đứng trước ngươi, nhưng Đức Thánh Linh ở cùng ngươi, và chính là ngươi đang cầu nguyện với cả Ta và Thần của Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi lại tin vào xác thịt này? Ngươi tin bởi vì Ngài có Thần của Đức Chúa Trời. Ngươi có tin vào thân vị này không nếu Ngài không có Thần của Đức Chúa Trời? Khi ngươi tin vào thân vị này, ngươi tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi kính sợ thân vị này, ngươi kính sợ Thần của Đức Chúa Trời. Niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời là niềm tin vào thân vị này, và niềm tin vào thân vị này cũng là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi cảm thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời ở cùng ngươi và rằng Đức Chúa Trời ở trước ngươi, và do vậy ngươi cầu nguyện với Thần của Ngài. Ngày nay, hầu hết mọi người đều quá e sợ đến nỗi không thể hiện hành động của mình trước mặt Đức Chúa Trời; mặc dù ngươi có thể lừa dối xác thịt của Ngài, ngươi không thể lừa dối Thần của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự gì không thể chịu được sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không phù hợp với lẽ thật, và nên được gạt bỏ; làm khác đi là phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Như vậy, ngươi phải đặt tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời mọi lúc, khi ngươi nói chuyện và thông công với anh chị em ngươi, cũng như khi ngươi thực hiện bổn phận và làm công việc của mình. Khi ngươi thực hiện nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và miễn sao ý định của ngươi đúng đắn và dành cho công việc của nhà Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chấp nhận hết thảy những việc ngươi làm; ngươi nên thành tâm cống hiến hết mình để hoàn thành phận sự. Khi cầu nguyện, nếu lòng ngươi yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự gìn giữ, che chở và dò xét của Đức Chúa Trời, nếu những điều này là ý định của ngươi, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Ví dụ, khi ngươi cầu nguyện tại các buổi hiệp nguyện, nếu ngươi mở lòng cầu cùng Đức Chúa Trời và nói với Ngài về những gì trong lòng ngươi mà không gian dối, thì khi ấy những lời cầu nguyện của ngươi chắc chắn sẽ được nên thật. Nếu lòng ngươi thiết tha yêu kính Đức Chúa Trời, khi đó hãy tuyên thệ cùng Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự ở trên trời, dưới thế và ở giữa mọi sự, con xin tuyên hứa với Ngài: Nguyện Thần của Ngài xét đến hết thảy những việc con làm và luôn gìn giữ con, che chở con, và khiến cho hết thảy những việc con làm có thể ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu lòng con có thôi yêu kính Ngài hay có phản bội Ngài, thì xin hãy hành phạt và nguyền rủa con nghiêm khắc nhất. Xin đừng tha thứ cho con ở cả đời này hay đời sau!” Ngươi có dám tuyên thệ như thế không? Nếu ngươi không dám, điều này cho thấy ngươi nhút nhát và ngươi vẫn yêu bản thân mình. Các ngươi có sự quyết tâm này không? Nếu đây thật sự là quyết tâm của ngươi, thì ngươi nên thực hiện sự tuyên thệ này. Nếu ngươi có quyết tâm thực hiện sự tuyên thệ như thế, thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng quyết tâm của ngươi. Khi ngươi tuyên thệ với Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe. Đức Chúa Trời phán quyết ngươi tội lỗi hay công chính bằng cách đánh giá lời cầu nguyện và sự thực hành của ngươi. Điều này giờ đây là quá trình hoàn thiện các ngươi, và nếu ngươi thật sự có niềm tin mình được hoàn thiện, thì ngươi sẽ mang hết những việc mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài; nếu ngươi làm điều gì dấy nghịch quá quắt hoặc nếu ngươi phản bội Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm, và theo đó, bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, dù là sự hư mất hay hình phạt, thì đó đều là việc tự ngươi làm. Ngươi đã tuyên thệ, nên ngươi phải thực hiện theo. Nếu ngươi tuyên thệ nhưng không thực hiện theo, ngươi sẽ chịu sự hư mất. Bởi vì lời tuyên thệ là của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm. Một số người sợ hãi sau khi cầu nguyện và than khóc: “Thôi xong rồi! Tôi đã mất cơ hội trác táng; tôi đã mất cơ hội làm chuyện đồi bại; tôi đã mất cơ hội nuông chiều ham muốn phàm tục của mình!” Những người này vẫn yêu sự trần tục và tội lỗi, và họ hẳn phải chịu sự chết.

Là tín hữu của Đức Chúa Trời có nghĩa là hết thảy những gì ngươi làm phải được thể hiện trước Ngài và chịu sự dò xét của Ngài. Nếu những gì ngươi làm có thể được thể hiện trước Thần của Đức Chúa Trời nhưng không thể hiện trước xác thịt của Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy ngươi chưa trải qua sự dò xét của Thần Đức Chúa Trời. Ai là Thần của Đức Chúa Trời? Ai là thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng? Chẳng phải các Ngài chỉ là một thôi sao? Hầu hết mọi người coi các Ngài là hai vị khác nhau, tin rằng Thần của Đức Chúa Trời là Thần của Đức Chúa Trời, còn thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng đơn thuần chỉ là một con người. Nhưng chẳng phải ngươi đã nhầm sao? Thân vị này hoạt động thay mặt cho ai? Những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể thì không có sự hiểu biết thuộc linh. Thần của Đức Chúa Trời và xác thịt nhập thể của Ngài là một, bởi vì Thần của Đức Chúa Trời được vật chất hóa trong xác thịt. Nếu thân vị này không tử tế với ngươi thì Thần của Đức Chúa Trời có tử tế không? Ngươi không thấy rối trí sao? Ngày nay, tất cả những ai không thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không thể được nhận sự chấp thuận của Ngài, và những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể đều không thể được hoàn thiện. Hãy nhìn vào hết thảy những gì ngươi làm và xem có thể thể hiện trước Đức Chúa Trời không. Nếu ngươi không thể hiện được hết thảy những gì mình làm trước Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng ngươi là kẻ làm điều ác. Những kẻ làm điều ác có thể được hoàn thiện không? Hết thảy những gì ngươi làm, mọi hành động, mọi ý định, và mọi phản ứng nên được mang ra trước Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống thuộc linh hàng ngày của ngươi – những lời cầu nguyện của ngươi, sự mật thiết của ngươi với Đức Chúa Trời, cách ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sự thông công của ngươi với các anh chị em, và đời sống của ngươi trong hội thánh – và sự phục vụ liên kết của ngươi – cũng có thể được mang ra trước Đức Chúa Trời để Ngài dò xét. Chính việc đó sẽ giúp ngươi trưởng thành trong cuộc sống. Quá trình đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là quá trình thanh tẩy. Ngươi càng có thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì ngươi càng được làm cho tinh sạch và ngươi càng hợp theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để ngươi sẽ không bị cuốn vào sự phóng đãng, và lòng ngươi sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài. Ngươi càng đón nhận sự dò xét của Ngài, Sa-tan càng hổ nhục và ngươi càng có thể từ bỏ xác thịt. Như vậy, việc đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là con đường thực hành mà mọi người nên đi theo. Bất kể ngươi làm gì, ngay cả khi đang tương giao với các anh chị em, ngươi cũng có thể mang những hành động của mình đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự dò xét của Ngài, hướng tới việc vâng phục chính Đức Chúa Trời; việc này sẽ làm cho những gì ngươi thực hành đúng đắn hơn nhiều. Chỉ khi ngươi mang hết thảy những gì mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài, thì ngươi mới có thể là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Những kẻ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không bao giờ có thể hoàn toàn vâng nghe Đức Chúa Trời. Những kẻ như thế là những kẻ bất tuân. Họ quá tham vọng, và trong họ có quá nhiều sự nổi loạn, do đó họ xa cách Đức Chúa Trời và không sẵn lòng đón nhận sự dò xét của Ngài. Những kẻ như thế này không thể dễ dàng được hoàn thiện. Một số người kén chọn trong việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời và trong sự đón nhận lời Ngài. Họ chấp nhận một phần nhất định lời Đức Chúa Trời theo những quan niệm của họ đồng thời bác bỏ những phần không vừa ý họ. Chẳng phải đây là sự nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời rõ ràng nhất hay sao? Nếu ai đó tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà không có được chút hiểu biết nào về Ngài, thì họ là kẻ không tin. Những người sẵn lòng đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là những người theo đuổi sự hiểu biết về Ngài, và là những người sẵn lòng đón nhận lời Đức Chúa Trời. Họ là những người sẽ nhận lãnh sự kế thừa và phúc lành của Đức Chúa Trời, và họ được nhiều phúc lành nhất. Đức Chúa Trời nguyền rủa những kẻ không có chỗ cho Ngài trong lòng họ, và Ngài hành phạt và bỏ mặc những kẻ đó. Nếu ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ bỏ mặc ngươi, và nếu ngươi không lắng nghe điều Ta nói, thì Ta hứa rằng Thần của Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc ngươi. Hãy cứ thử nếu ngươi không tin! Hôm nay Ta làm rõ cho ngươi một con đường thực hành, nhưng có đưa vào thực hành hay không là tùy ở ngươi. Nếu ngươi không tin điều đó, nếu ngươi không thực hành điều đó, tự ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh có hoạt động trong ngươi hay không! Nếu ngươi không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Đức Chúa Trời hoạt động trong những ai theo đuổi và trân quý lời Ngài. Ngươi càng trân quý lời Đức Chúa Trời, Thần của Ngài sẽ càng hoạt động trong ngươi. Một người càng trân quý lời Đức Chúa Trời, thì cơ hội để người đó được Đức Chúa Trời hoàn thiện càng lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu kính Ngài, và Ngài hoàn thiện những ai có tâm an trước Ngài. Trân quý toàn bộ công việc của Đức Chúa Trời, trân quý sự khai sáng của Đức Chúa Trời, trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trân quý sự che chở và gìn giữ của Đức Chúa Trời, trân quý cách lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực và chu cấp cho sự sống ngươi – hết thảy những việc này đều hợp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nếu ngươi trân quý công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là, nếu ngươi trân quý hết thảy những việc Ngài đã làm trên ngươi, thì Ngài sẽ ban ân phước cho ngươi và làm cho tất cả những gì ngươi có gia tăng gấp bội. Nếu ngươi không trân quý lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không hoạt động trong ngươi, mà Ngài sẽ chỉ ban cho ngươi một chút ân điển vì đức tin của ngươi, hoặc ban ân phước cho ngươi bằng một chút của cải vật chất và cho gia đình ngươi bằng một chút an toàn. Ngươi phải cố gắng biến lời Đức Chúa Trời thành hiện thực của mình, có thể làm đẹp ý Ngài và hợp lòng Ngài; ngươi không nên đơn thuần cố gắng hưởng thụ ân điển của Ngài. Không gì quan trọng đối với các tín hữu cho bằng được lãnh nhận công việc của Đức Chúa Trời, có được sự hoàn thiện, và trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi.

Tất cả những gì con người đã theo đuổi trong Thời đại Ân điển giờ đây trở nên lỗi thời, bởi vì hiện có một tiêu chuẩn theo đuổi cao hơn; những điều được theo đuổi vừa cao quý hơn vừa thực tế hơn, những điều được theo đuổi có thể đáp ứng tốt hơn cho những gì con người yêu cầu bên trong. Trong các thời đại đã qua, Đức Chúa Trời đã không hoạt động trên mọi người như Ngài làm ngày nay; Ngài đã không nói với họ nhiều như Ngài nói ngày nay, và những yêu cầu của Ngài đối với họ cũng không cao như những yêu cầu của Ngài ngày nay. Việc Đức Chúa Trời nói về những điều này cho các ngươi trong hiện tại cho thấy ý định sau cùng của Đức Chúa Trời tập trung vào các ngươi, vào nhóm người này. Nếu ngươi thật sự ao ước được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời thì hãy theo đuổi điều đó như mục tiêu chính của mình. Bất kể ngươi đang tất bật, đang dâng mình, đang thực hiện một phận sự, hay đã nhận được sự ủy thác của Đức Chúa Trời, mục đích luôn luôn là được hoàn thiện và đáp ứng ý Đức Chúa Trời, để đạt được những mục tiêu này. Nếu ai đó nói họ không theo đuổi sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống, mà chỉ theo đuổi sự an bình và niềm vui xác thịt, thì họ là những kẻ mù quáng nhất trong nhân loại. Những ai không theo đuổi thực tế của sự sống, mà chỉ theo đuổi sự sống đời đời trong đời sau và sự an toàn trong đời này, đều là những kẻ mù quáng nhất trong nhân loại. Như vậy, hết thảy những gì ngươi làm nên được làm với mục đích được hoàn thiện và được thu nhận bởi Đức Chúa Trời.

Công việc Đức Chúa trời thực hiện trong con người là chu cấp cho họ dựa trên những yêu cầu khác nhau của họ. Cuộc sống một người càng rộng lớn, họ càng yêu cầu nhiều, và họ càng theo đuổi nhiều. Nếu ở giai đoạn này, ngươi không có sự theo đuổi nào, thì điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh đã bỏ mặc ngươi. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống sẽ không bao giờ bị Đức Thánh Linh bỏ mặc; những người như thế luôn theo đuổi, và luôn khao khát trong lòng. Những người như thế không bao giờ bằng lòng với mọi thứ như hiện tại. Mỗi giai đoạn của công việc của Đức Thánh Linh nhắm tới việc đạt được một hiệu quả trong ngươi, nhưng nếu ngươi trở nên tự mãn, nếu ngươi không còn có nhu cầu nữa, nếu ngươi không còn đón nhận công việc của Đức Thánh Linh nữa, thì Ngài sẽ bỏ mặc ngươi. Người ta cần đến sự dò xét của Đức Chúa Trời mỗi ngày; họ cần đến sự chu cấp dư dật từ Đức Chúa Trời mỗi ngày. Người ta có thể chịu được việc không ăn và uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày không? Nếu ai đó luôn cảm thấy như họ không thể ăn hay uống lời Đức Chúa Trời cho đủ, nếu họ luôn tìm kiếm và đói khát lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ luôn hoạt động trong họ. Một người càng khao khát, thì càng nhiều những điều thực tế có thể đến từ sự thông công của họ. Một người tìm kiếm lẽ thật càng mãnh liệt, thì họ càng nhanh chóng đạt được sự trưởng thành trong cuộc sống, khiến họ giàu kinh nghiệm và trở thành những người giàu có trong nhà Đức Chúa Trời.

Trước: Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện

Tiếp theo: Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger