Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài

Đức Chúa Trời giờ đây muốn thu phục một nhóm người - họ là những người khao khát muốn hợp tác với Ngài, là những người có thể vâng nghe công việc của Ngài, những người tin rằng lời Đức Chúa Trời nói là thật, và những người có thể đưa các yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành. Họ là những người có sự hiểu biết thật tự thâm tâm mình. Họ là những người có thể được hoàn thiện, và họ thế nào rồi cũng sẽ đi theo con đường của sự hoàn thiện. Những kẻ không hiểu rõ về công việc của Đức Chúa Trời, những kẻ không ăn và uống lời Chúa, những kẻ không chú tâm đến lời Chúa, và những kẻ không hề có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình - những kẻ như thế không thể được hoàn thiện. Những kẻ hoài nghi Đức Chúa Trời nhập thể, những kẻ vẫn còn đắn đo về Ngài, những kẻ không bao giờ coi trọng lời Ngài, và những kẻ luôn lừa dối Ngài, thì những kẻ ấy lánh xa Đức Chúa Trời và thuộc về Sa-tan - không có cách nào để hoàn thiện những kẻ ấy.

Nếu ngươi muốn được hoàn thiện, trước hết ngươi phải được Đức Chúa Trời yêu mến bởi vì Ngài hoàn thiện những ai Ngài yêu mến và hợp lòng Ngài. Nếu ngươi mong muốn hợp lòng Đức Chúa Trời, tâm ngươi phải vâng nghe công việc của Ngài, ngươi phải cố gắng theo đuổi lẽ thật, và ngươi phải đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Tất cả những gì ngươi làm có chịu sự quan sát của Đức Chúa Trời chưa? Ý định của ngươi có đúng đắn không? Nếu ý định của ngươi đúng, Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận ngươi; nếu ý định của ngươi sai, điều này cho thấy rằng lòng ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, mà yêu xác thịt và Sa-tan. Do vậy, ngươi phải đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời trong mọi sự thông qua việc cầu nguyện. Khi ngươi cầu nguyện, mặc dù Ta không đích thân đứng trước ngươi, nhưng Đức Thánh Linh ở cùng ngươi, và chính là ngươi đang cầu nguyện với cả Ta và Thần của Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi lại tin vào xác thịt này? Ngươi tin bởi vì Ngài có Thần của Đức Chúa Trời. Ngươi có tin vào thân vị này không nếu Ngài không có Thần của Đức Chúa Trời? Khi ngươi tin vào thân vị này, ngươi tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi kính sợ thân vị này, ngươi kính sợ Thần của Đức Chúa Trời. Niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời là niềm tin vào thân vị này, và niềm tin vào thân vị này cũng là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi cảm thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và rằng Đức Chúa Trời ở trước ngươi; do vậy ngươi cầu nguyện với Thần của Đức Chúa Trời. Ngày nay, hầu hết mọi người đều quá e sợ đến nỗi không thể hiện hành động của mình trước mặt Đức Chúa Trời, và mặc dù ngươi có thể lừa dối xác thịt của Ngài, ngươi không thể lừa dối Thần của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự gì không thể chịu được sự quan sát của Đức Chúa Trời đều không theo lẽ thật và nên bị gạt sang một bên; nếu không thì đó là tội chống lại Đức Chúa Trời. Như vậy, bất kể khi ngươi cầu nguyện, khi ngươi nói chuyện và giao hảo với anh chị em ngươi, hay khi ngươi thực hiện bổn phận và coi sóc công việc của mình, ngươi phải trải lòng mình trước Đức Chúa Trời. Khi ngươi thực hiện nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và miễn sao ý định của ngươi đúng đắn và dành cho công việc của nhà Chúa, Ngài sẽ chấp nhận hết thảy những việc ngươi làm; ngươi nên thành tâm cống hiến hết mình để hoàn thành phận sự . Khi cầu nguyện, nếu lòng ngươi yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự gìn giữ, che chở và quan sát của Đức Chúa Trời, nếu đây là ý định của ngươi, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Ví dụ, khi ngươi cầu nguyện tại các buổi hiệp nguyện, nếu ngươi mở lòng cầu cùng Đức Chúa Trời và nói với Ngài về những gì trong lòng ngươi mà không gian dối - khi ấy những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Nếu lòng ngươi thiết tha yêu kính Đức Chúa Trời, khi đó hãy tuyên thệ cùng Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự ở trên trời, dưới thế và ở giữa mọi sự, con xin tuyên hứa với Ngài: Nguyện Thần của Ngài xét đến hết thảy những việc con làm và luôn gìn giữ con, che chở con, để hết thảy những việc con làm có thể ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu lòng con có thôi yêu kính Ngài hay phản bội Ngài, xin hãy cho con chịu sự trừng phạt và nguyền rủa nặng nề nhất của Ngài. Xin đừng tha thứ cho con ở đời này hay cả đời sau!” Ngươi có dám tuyên thệ như thế không? Nếu ngươi không dám, điều này cho thấy ngươi hèn nhát, và rằng ngươi vẫn yêu bản thân mình. Các ngươi có sự quyết tâm này không? Nếu đây thật sự là quyết tâm của ngươi thì ngươi phải thực hiện sự tuyên thệ này. Nếu ngươi có quyết tâm thực hiện sự tuyên thệ như thế, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện quyết tâm của ngươi. Khi ngươi tuyên thệ với Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe. Đức Chúa Trời phán quyết ngươi tội lỗi hay công chính bởi lời cầu nguyện và việc làm của ngươi. Điều này giờ đây là quá trình hoàn thiện các ngươi, và nếu ngươi thật sự có niềm tin mình được hoàn thiện, thì ngươi sẽ mang hết những việc mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài; nếu ngươi làm điều gì dấy nghịch quá quắt hoặc nếu ngươi phản bội Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm, và theo đó, bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, dù là sự hư mất hay sự trừng phạt, thì đó đều là việc tự ngươi làm. Ngươi đã tuyên thệ, nên ngươi phải thực hiện. Nếu ngươi tuyên thệ nhưng không thực hiện, ngươi sẽ chịu sự hư mất. Bởi vì lời tuyên thệ là của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm. Một số người sợ hãi sau khi cầu nguyện và nói, “Ôi không, tôi đã mất cơ hội trác táng; tôi đã mất cơ hội làm chuyện đồi bại; tôi đã mất cơ hội nuông chiều lòng tham phàm tục của mình!” Những người này vẫn yêu thế gian và tội lỗi, và họ hẳn phải chịu sự chết.

Là tín hữu của Đức Chúa Trời có nghĩa là hết thảy những gì ngươi làm phải được thể hiện trước Ngài và chịu sự quan sát của Ngài. Nếu những gì ngươi làm có thể được thể hiện trước Thần của Đức Chúa Trời nhưng không thể hiện trước xác thịt của Đức Chúa Trời, điều này cho thấy ngươi chưa hướng mình đến sự quan sát của Thần của Đức Chúa Trời. Ai là Thần của Đức Chúa Trời? Ai là thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng? Chẳng phải các Ngài chỉ là một thôi sao? Hầu hết mọi người coi các Ngài là hai vị khác nhau, tin rằng Thần của Đức Chúa Trời chỉ là của mình Ngài, và thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng đơn thuần chỉ là một con người. Thế nhưng ngươi đã sai, có phải chứ? Thân vị này hoạt động thay mặt cho ai? Những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể thì không có sự hiểu biết thuộc linh. Thần của Đức Chúa Trời và xác thịt nhập thể của Ngài là một, bởi vì Thần của Đức Chúa Trời được vật chất hóa trong xác thịt. Nếu thân vị này không tử tế với ngươi thì Thần của Đức Chúa Trời có tử tế không? Ngươi không thấy rối trí sao? Ngày nay, bất kỳ ai không thể đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời đều không thể được nhận sự chấp thuận của Ngài, và bất kỳ ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể đều không thể được hoàn thiện. Hãy nhìn vào hết thảy những gì ngươi làm và xem có thể thể hiện trước Đức Chúa Trời không. Nếu ngươi không thể hiện được hết thảy những gì mình làm trước Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng ngươi là kẻ làm điều ác. Những kẻ làm điều ác có thể được hoàn thiện không? Hết thảy những gì ngươi làm, mọi hành động, mọi ý định, và mọi phản ứng phải được mang ra trước Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống thuộc linh hàng ngày của ngươi - những lời cầu nguyện, sự mật thiết với Đức Chúa Trời, sự ăn và uống lời Chúa, sự giao hảo với anh chị em ngươi, sự sống đời sống của giáo hội, và sự phụng vụ liên kết của ngươi - phải được mang ra trước Đức Chúa Trời và được Ngài quan sát. Chính việc đó sẽ giúp ngươi chín chắn trong cuộc sống. Quá trình đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời là quá trình thanh tẩy. Ngươi càng có thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì ngươi càng được làm cho tinh sạch và ngươi càng hợp theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để ngươi sẽ không bị cuốn vào sự phóng đãng, và lòng ngươi sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài. Ngươi càng đón nhận sự quan sát của Ngài, Sa-tan càng hổ nhục và ngươi càng có thể từ bỏ xác thịt. Như vậy, việc đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời là con đường mà người ta phải thực hành. Bất kể ngươi làm gì, ngay cả trong sự giao hảo với các anh chị em ngươi, nếu ngươi thể hiện những hành động của mình trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự quan sát của Ngài, và nếu ý định của ngươi là vâng nghe Đức Chúa Trời, những gì ngươi thực hành sẽ càng đúng đắn hơn. Chỉ khi ngươi mang hết thảy những gì mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự quan sát của Ngài, ngươi mới có thể là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Những kẻ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không bao giờ có thể hoàn toàn vâng nghe Đức Chúa Trời. Những kẻ như thế là những kẻ bất tuân. Họ quá tham vọng, và trong họ có quá nhiều sự nổi loạn, do đó họ tách mình xa khỏi Đức Chúa Trời và không sẵn lòng đón nhận sự quan sát của Ngài. Những kẻ như thế không dễ được hoàn thiện. Một số người kén chọn trong việc ăn và uống lời Chúa và trong sự đón nhận lời Ngài. Họ chấp nhận một phần lời Chúa theo những ý niệm của họ đồng thời từ chối những phần không vừa ý họ. Chẳng phải đây là sự nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời rõ ràng nhất hay sao? Nếu ai đó tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà không có được chút hiểu biết nào về Ngài thì đó là kẻ không tin. Những người sẵn lòng đón nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời là những người theo đuổi sự hiểu biết về Ngài, và là những người sẵn lòng đón nhận lời Chúa. Họ là những người sẽ nhận lãnh sự kế thừa và phúc lành của Đức Chúa Trời, và họ được nhiều phúc lành nhất. Đức Chúa Trời nguyền rủa những kẻ không có chỗ cho Ngài trong lòng họ. Ngài trừng phạt và bỏ mặc những kẻ đó. Nếu ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bỏ mặc ngươi, và nếu ngươi không lắng nghe điều Ta nói, Ta hứa rằng Thần của Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc ngươi. Hãy cứ thử nếu ngươi không tin! Hôm nay Ta nói cho ngươi biết một con đường thực hành, nhưng có đưa vào thực hiện hay không là tùy ở ngươi. Nếu ngươi không có niềm tin, nếu ngươi không thực hành, ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh có hoạt động trong ngươi hay không! Nếu ngươi không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Đức Chúa Trời hoạt động trong những ai theo đuổi và trân quý lời Ngài. Ngươi càng trân quý lời Chúa, Thần của Ngài sẽ càng hoạt động trong ngươi. Một người càng trân quý lời Chúa thì cơ hội để người đó được Đức Chúa Trời hoàn thiện càng lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu kính Ngài. Ngài hoàn thiện những ai an lòng trước Ngài. Nếu ngươi trân quý toàn bộ công việc của Đức Chúa Trời, nếu ngươi trân quý sự khai sáng của Đức Chúa Trời, nếu ngươi trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nếu ngươi trân quý sự che chở và gìn giữ của Đức Chúa Trời, nếu ngươi trân quý cách lời Chúa trở nên thực tế và sự cung cấp cho sự sống ngươi, thì ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nếu ngươi trân quý công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là, nếu ngươi trân quý hết thảy những việc Ngài đã làm trên ngươi, thì Ngài sẽ ban ân phước cho ngươi và làm cho tất cả những gì ngươi có gia tăng gấp bội. Nếu ngươi không trân quý lời Chúa, Ngài sẽ không hoạt động trên ngươi, nhưng Ngài sẽ chỉ ban cho ngươi một chút ân điển cho niềm tin của ngươi, hoặc ban ân phước cho ngươi bằng một chút của cải vật chất hay sự an toàn cho gia đình ngươi. Ngươi phải cố gắng lấy lời Chúa làm thực tế của mình, làm đẹp ý Ngài và hợp lòng Ngài, và ngươi không nên đơn thuần cố gắng hưởng thụ ân điển của Ngài. Không gì quan trọng đối với các tín hữu cho bằng được lãnh nhận công việc của Đức Chúa Trời, có được sự hoàn thiện, và trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi.

Tất cả những gì con người đã theo đuổi trong Thời đại Ân điển giờ đây trở nên lỗi thời, bởi vì hiện có một tiêu chuẩn theo đuổi cao hơn; những điều được theo đuổi vừa cao quý hơn vừa thực tế hơn, những điều được theo đuổi có thể đáp ứng tốt hơn cho những gì con người yêu cầu bên trong. Đối với những người ở các thời đại đã qua, Đức Chúa Trời đã không thực hiện công việc ngày nay trên họ, Ngài đã không nói với họ nhiều như Ngài đã nói ngày nay, những yêu cầu của Ngài đối với họ cũng không cao như ngày nay. Việc Đức Chúa Trời tăng gia những điều này cho các ngươi trong hiện tại cho thấy ý định sau cùng của Đức Chúa Trời tập trung ở các ngươi, nhóm người này. Nếu ngươi thật sự ao ước được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời thì hãy theo đuổi điều đó như mục tiêu chính của mình. Bất kể ngươi đang tất bật, đang dâng mình, đang thực hiện một phận sự, hay đã nhận được sự ủy thác của Đức Chúa Trời, mục đích luôn luôn là được hoàn thiện và đáp ứng ý Đức Chúa Trời, để đạt được những mục tiêu này. Nếu ai đó nói anh ta không theo đuổi sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống, nhưng chỉ theo đuổi sự an bình và niềm vui xác thịt thì anh ta hoàn toàn đui mù. Những ai không theo đuổi thực tế cuộc sống, nhưng chỉ theo đuổi sự sống đời đời trong đời sau và sự an toàn trong đời này đều hoàn toàn đui mù. Như vậy, hết thảy những gì ngươi làm nên được làm với mục đích được hoàn thiện và được thu nhận bởi Đức Chúa Trời.

Công việc Đức Chúa trời thực hiện trong con người là trao ban cho họ dựa trên những yêu cầu khác nhau của họ. Cuộc sống một người càng rộng lớn, anh ta càng yêu cầu nhiều, và anh ta càng theo đuổi nhiều. Nếu ở giai đoạn này ngươi không có sự theo đuổi nào, thì điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh đã bỏ mặc ngươi. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống sẽ không bao giờ bị Đức Thánh Linh bỏ mặc - họ luôn theo đuổi, và luôn khao khát. Những người như thế không bao giờ thỏa mãn với hiện tại. Mỗi giai đoạn của công việc của Đức Thánh Linh nhắm tới việc đạt được một hiệu quả trong ngươi, nhưng nếu ngươi trở nên tự mãn, nếu ngươi không còn có nhu cầu nữa, nếu ngươi không còn đón nhận công việc của Đức Thánh Linh nữa, Ngài sẽ bỏ mặc ngươi. Người ta cần đến sự quan sát của Đức Chúa Trời mỗi ngày; họ cần đến sự cung cấp dư dả từ Đức Chúa Trời mỗi ngày. Người ta có thể không ăn và uống lời Chúa mỗi ngày không? Nếu ai đó luôn cảm thấy như anh ta không thể ăn hay uống lời Chúa cho đủ, nếu anh ta luôn tìm kiếm và đói khát lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ luôn hoạt động trên anh ta. Một người càng khao khát thì càng nhiều những điều thực tế có thể đến từ sự giao hảo của anh ta. Ai đó tìm kiếm lẽ thật càng mãnh liệt thì sự sống của anh ta càng phát triển nhanh, cho anh ta thật nhiều kinh nghiệm và làm cho anh ta thành một người giàu có trong nhà Chúa.

Trước:Về việc lắng đọng tâm hồn trước Đức Chúa Trời

Tiếp theo:Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Nội dung liên quan