182 Thẩm quyền của sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Intro

Đức Chúa Trời nhập thể,

trông Ngài giống bao người khác,

nhưng kết quả mà lời Ngài đạt được cho thấy

Ngài chính là Đức Chúa Trời đầy thẩm quyền,

lời Ngài là sự bày tỏ của chính Đức Chúa Trời.


Verse 1

Con người biết rằng không được xúc phạm Ngài,

không ai vượt qua được phán xét của lời Ngài,

không thế lực bóng tối nào lấn át được Ngài.

Con người quy phục Ngài là bởi vì

Ngài là Lời trở nên xác thịt,

vì sự phán xét bằng lời

vì thẩm quyền của Ngài.


Chorus 1

Công tác do xác thịt nhập thể mang lại

chính là thẩm quyền của Ngài.

Xác thịt cũng có thể sở hữu,

sở hữu thẩm quyền,

Ngài có thể làm công tác thực tế

khi ở giữa con người,

công tác hữu hình và có thật giữa con người;

đây là lý do Ngài nhập thể.


Verse 2

Công tác trong xác thịt thiết thực hơn

công tác mà Thần

của Đức Chúa Trời trực tiếp làm,

Đấng sở hữu mọi quyền năng và thẩm quyền,

và kết quả nó mang lại cũng rõ ràng hơn,

vì Ngài trong xác thịt

phán dạy và công tác thực tế.


Chorus 2

Hình dạng bên ngoài của xác thịt của Ngài

không có quyền năng, thẩm quyền.

Con người có thể tiếp cận Ngài trong xác thịt,

trong khi thực chất của Ngài vẫn mang,

mang quyền năng, thẩm quyền.

Đó là quyền năng,

thẩm quyền mà không ai thấy được.

Khi xác thịt Ngài phán,

thực hiện công tác của Ngài,

con người không thể thấy thẩm quyền của Ngài,

nên Ngài có thể thực hiện công tác thực tế.


Verse 3

Và công tác thực tế này

của Đức Chúa Trời nhập thể

đạt được kết quả đúng như đã mong đợi.

Không ai biết Ngài đang nắm giữ thẩm quyền này,

hay biết không nên xúc phạm đến Ngài,

và không ai thấy được sự thịnh nộ của Ngài,

nhưng lời Ngài đạt được mọi kết quả

thông qua cơn thịnh nộ,

thẩm quyền được che giấu của Ngài.


Chorus 1

Công tác do xác thịt nhập thể mang lại

chính là thẩm quyền của Ngài.

Xác thịt cũng có thể sở hữu,

sở hữu thẩm quyền,

Ngài có thể làm công tác thực tế

khi ở giữa con người,

công tác hữu hình và có thật giữa con người;

đây là lý do Ngài nhập thể.


Bridge

Qua lời phán khôn ngoan, giọng điệu của Ngài,

và sự nghiêm khắc khi Ngài cất lời phán

con người hoàn toàn bị Ngài thuyết phục.

Theo cách này, con người hoàn toàn –

quy phục lời của Đức Chúa Trời nhập thể,

Đấng dường như chẳng có thẩm quyền chi.

Vậy là Ngài hoàn thành mục tiêu

cứu rỗi con người.


Outro

Ngài nhập thể còn có mục đích khác:

để lời Ngài thiết thực,

để hiện thực lời Ngài tác động đến con người,

sao cho tất cả loài người có thể chứng kiến

chứng kiến quyền năng của lời Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)

Trước: 181 Thẩm quyền và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 183 Thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời được tỏ lộ trong xác thịt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger