43 Mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời

Verse 1

Như Đức Chúa Trời từng phán:

Ngài đã phán là Ngài làm, những gì Ngài phán Ngài luôn hoàn thành,

và không ai có thể thay đổi được.

Dù là lời Ngài đã phán trong quá khứ hay lời Ngài sẽ phán trong tương lai,

từng lời một sẽ được hoàn thành, để hết thảy mọi người sẽ thấy.

Chorus

Mọi thứ trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời định đoạt.

Có thứ gì mà không nằm trong tay Đức Chúa Trời?

Bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành.

Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời?

Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiến triển.

Ngài làm việc mọi lúc. Mọi thứ nằm trong tay Ngài.

Verse 2

Đức Chúa Trời luôn công tác với kế hoạch quản lý của Ngài.

Loài người, ai có thể can thiệp?

Chẳng phải chính Ngài sắp đặt mọi thứ sao?

Trạng thái mà mọi thứ đã bước vào ngày nay

vẫn nằm trong kế hoạch và dự đoán của Ngài.

Chorus

Mọi thứ trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời định đoạt.

Có thứ gì mà không nằm trong tay Đức Chúa Trời?

Bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành.

Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời?

Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiến triển.

Ngài làm việc mọi lúc. Mọi thứ nằm trong tay Ngài.

Bridge

Điều này đã được định trước bởi Ngài.

Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe tiếng Ngài.

Những ai thực sự yêu kính Ngài

sẽ quay trở về trước ngôi của Ngài!

Chorus

Mọi thứ trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời định đoạt.

Có thứ gì mà không nằm trong tay Đức Chúa Trời?

Bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành.

Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời?

Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiến triển.

Ngài làm việc mọi lúc. Mọi thứ nằm trong tay Ngài.

Mọi thứ nằm trong tay Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 42 Thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay lại

Tiếp theo: 44 Những việc làm của Đức Chúa Trời lấp đầy vũ trụ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger