30 Mọi sự mầu nhiệm đã được tỏ lộ

Verse 1

Chúng con không cần phải tìm kiếm và mò mẫm nữa,

vì bản thể của Ngài đã hiển hiện,

vì Ngài là lẽ nhiệm mầu đã được mặc khải,

Ngài là Đức Chúa Trời thực tế, đối diện với chúng con,

và khi thấy được bản thể của Ngài, chúng con đã thấy được

mọi lẽ nhiệm mầu của cõi thuộc linh.

Chorus

Không ai có thể tưởng tượng được!

Ngài ở giữa chúng con hôm nay,

thậm chí ở trong chúng con, gần đến mức khôn tả.

Lẽ nhiệm màu vô bờ bến!

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.

Verse 2

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn tất kế hoạch quản lý của Ngài.

Ngài là Vua chiến thắng của toàn thể vũ trụ.

Mọi sự và mọi vật đều trong tay Ngài.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống và thờ phượng,

kêu cầu danh của Ngài, Đức Chúa Trời thật, Đấng Toàn Năng!

Bởi những lời Ngài phán, mọi sự đều được thực hiện hết.

Chorus

Không ai có thể tưởng tượng được!

Ngài ở giữa chúng con hôm nay,

thậm chí ở trong chúng con, gần đến mức khôn tả.

Lẽ nhiệm màu vô bờ bến!

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 29 Đức Chúa Trời Toàn Năng mở cuộn giấy

Tiếp theo: 31 Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mọi quốc gia và dân tộc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 15

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã dấy lên ở khắp các hội thánh. Đó là Thần phán dạy; Ngài là ngọn lửa dữ dội, mang oai nghi, và đang phán...

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Chương 26

Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger