30 Mọi sự mầu nhiệm đã được tỏ lộ

Verse 1

Chúng con không cần phải

tìm kiếm và mò mẫm nữa,

vì bản thể của Ngài đã hiển hiện,

vì Ngài là lẽ nhiệm mầu đã được mặc khải,

Ngài là Đức Chúa Trời thực tế,

đối diện với chúng con,

và khi thấy được bản thể của Ngài,

chúng con đã thấy được

mọi lẽ nhiệm mầu của cõi thuộc linh.


Chorus

Không ai có thể tưởng tượng được!

Ngài ở giữa chúng con hôm nay,

thậm chí ở trong chúng con,

gần đến mức khôn tả.

Lẽ nhiệm màu vô bờ bến!

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.


Verse 2

Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn tất

kế hoạch quản lý của Ngài.

Ngài là Vua chiến thắng của toàn thể vũ trụ.

Mọi sự và mọi vật đều trong tay Ngài.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống và thờ phượng,

kêu cầu danh của Ngài,

Đức Chúa Trời thật, Đấng Toàn Năng!

Bởi những lời Ngài phán,

mọi sự đều được thực hiện hết.


Chorus

Không ai có thể tưởng tượng được!

Ngài ở giữa chúng con hôm nay,

thậm chí ở trong chúng con,

gần đến mức khôn tả.

Lẽ nhiệm màu vô bờ bến!

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.

Đức Chúa Trời Toàn Năng của sự công chính

– hỡi Đấng Toàn Năng!

Trong Ngài không có gì ẩn giấu.

Từng lẽ nhiệm mầu từ xa xưa đến đời đời,

mà con người chưa từng khai mở,

trong Ngài đều hiển lộ và tất cả đều rõ ràng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 47

Trước: 29 Đức Chúa Trời Toàn Năng mở cuộn giấy

Tiếp theo: 31 Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mọi quốc gia và dân tộc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger