Câu hỏi 1: Sứ đồ Phao-lô từng nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Do đó, hành động theo lời Phao-lô cũng có nghĩa là ta đang làm theo ý Đức Chúa Trời, và sẽ vào được vương quốc thiên đàng và được thưởng.

Câu trả lời: Về việc loại người nào có thể vào vương quốc thiên đàng, Đức Chúa Jêsus từ lâu đã phán: “nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi”. Điều này cho thấy thực chất công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Người của Sa-tan, bẩn thỉu và bại hoại, không thể vào vương quốc thiên đàng. Tuy nhiên Phao-lô nói, việc nỗ lực làm điều đúng đắn, kết thúc hành trình của mình, giữ vững đức tin sẽ cho phép ông vào vương quốc thiên đàng và được tưởng thưởng. Theo như lời của Phao-lô, miễn là loài người lao động vì Chúa, thì họ có thể vào vương quốc thiên đàng, ngay cả khi không làm theo lời Đức Chúa Trời hoặc không đạt được sự thánh khiết. Vậy sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời nên được phản ánh thế nào? Khi Phao-lô nói điều này, ông đã phản đối Đức Chúa Trời, công khai phủ nhận lời Đức Chúa Jêsus, làm gián đoạn và quấy nhiễu công tác của Đức Chúa Trời! Nếu vậy, nỗ lực làm điều đúng đắn, và hoàn thành hành trình của con người là làm theo ý của Cha trên trời sao? Giữ lấy danh của Đức Chúa Jêsus, mà không phản bội Chúa, là làm theo ý của Cha trên trời sao? Làm theo ý của Cha trên trời là tuân theo những lời dạy, điều răn của Đức Chúa Trời, và huấn lệnh của Ngài. Nếu như, người ta không thực hành theo lời Chúa, họ không thể làm theo ý của Cha trên trời, bất kể họ làm gì hay chịu khổ thế nào. Những gì Phao-lô nói hoàn toàn dựa trên quan niệm và trí tưởng tượng của chính mình, cùng với những tham vọng và ý kiến của ông ấy. Điều này đủ để chứng minh Phao-lô không phải người làm theo ý của Cha trên trời. Nếu ông ấy làm theo ý của Đức Chúa Trời, tại sao ông không dẫn dắt các tín đồ, tuân theo lời của Đức Chúa Jêsus? Tại sao, ông lại đưa ra, một ý kiến hoàn toàn trái với lời Đức Chúa Jêsus như vậy? Tại sao ông chống lại Đức Chúa Jêsus? Ông dẫn sai đường và lừa dối người khác, bằng những quan niệm, phi lý của mình. Ông ngăn người khác đi con đường của Đức Chúa Jêsus, khiến lời Ngài trống rỗng và vô nghĩa. Ông khiến các tín đồ nghe mình, và phản bội Chúa. Điều này chứng tỏ Phao-lô, không phải là người theo đuổi lẽ thật, hay làm theo ý Đức Chúa Trời. Các anh chị em, khi mưu cầu đường vào vương quốc thiên đàng, ta phải dùng lời Đức Chúa Jêsus làm tiêu chuẩn bởi Ngài là Vua của vương quốc thiên đàng; chỉ lời Ngài, mới là lẽ thật, và có thẩm quyền. Chỉ Đức Chúa Jêsus mới có thể định đoạt loại người nào được vào vương quốc thiên đàng, và Phao-lô chỉ là một sứ đồ truyền bá phúc âm. Ông không phải Đấng Christ. Lời của ông, không phải lẽ thật. Do đó, lời của Phao-lô không có trọng lượng. Đức Chúa Jêsus định đoạt liệu Phao-lô, có thể vào vương quốc thiên đàng hay không, vậy làm sao Phao-lô có đủ tư cách định đoạt người khác có thể vào hay không chứ?

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 14: Nhiều anh chị tôn sùng các mục sư và trưởng lão. Họ chẳng hiểu tại sao các mục sư và trưởng lão thường diễn giải và tôn cao Kinh Thánh mà vẫn thù ghét lẽ thật, chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Diễn giải và tôn cao Kinh Thánh, cũng đồng nghĩa với làm chứng và tôn cao Chúa sao?

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Anh nói những lời của Phao-lô không phải lẽ thật. Vậy thì tại sao những lời của ông lại nằm trong Kinh Thánh? Lời của Phao-lô được viết trong Kinh thánh. Do đó, chúng được Đức Chúa Trời soi dẫn, đại diện cho lời Ngài. Chúng ta nên theo đuổi chúng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger