Câu hỏi 2: Anh nói những lời của Phao-lô không phải lẽ thật. Vậy thì tại sao những lời của ông lại nằm trong Kinh Thánh? Lời của Phao-lô được viết trong Kinh thánh. Do đó, chúng được Đức Chúa Trời soi dẫn, đại diện cho lời Ngài. Chúng ta nên theo đuổi chúng!

Câu trả lời: Mặc dù lời của Phao-lô được viết trong Kinh Thánh, không có nghĩa chúng là lời của Đức Chúa Trời. Đó là do Kinh Thánh được con người biên soạn, chứ không phải Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Jêsus, và chắc chắn cũng không phải Đức Thánh Linh. Con người biên soạn, có thể không có sai sót được sao? Lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, lời mà Ngài chỉ dẫn các tiên tri, và lời của Đức Chúa Jêsus, là lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ chứng thực rằng lời của các sứ đồ đại diện cho lời Ngài, cũng chưa từng chứng thực rằng lời của các sứ đồ được Ngài soi dẫn. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn”. Chính Phao-lô đã nói thế. Đức Thánh Linh và Đức Chúa Jêsus, chưa bao giờ chứng thực cho điều đó. Chỉ có mình Phao-lô nói như vậy. Nên lời ông nói không có trọng lượng! Trong thời đại của các sứ đồ, khi thư tín của họ được phân phát, đến các hội thánh, mọi người chỉ nói đó là những lời của anh Phao-lô, hay những lời của anh Phi-e-rơ. Bọn họ đều biết thư tín của các sứ đồ đều là lời của con người. Không ai xem những bức thư đó là lời của Đức Chúa Trời cả. Đó là sự thật lịch sử, mà không ai có thể phủ nhận! Trong Thời đại Ân điển, chỉ Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ Đức Chúa Jêsus bày tỏ lời của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ chỉ là những người được Chúa sử dụng; lời nói của họ là lời của loài người và chỉ đại diện cho những diễn giải và kinh nghiệm cá nhân của họ về lời của Đức Chúa Trời. Cả khi lời họ được Đức Thánh Linh khai sáng, cũng không thể nói đó là lời Đức Chúa Trời. Bản thân Phao-lô không dám nói những lời của mình là lời của Đức Chúa Trời, hay được Đức Chúa Trời soi dẫn. Ông không dám nói rằng ông nói thay mặt Đức Chúa Jêsus. Do đó, nếu nói lời Phao-lô là lời của Đức Chúa Trời để rồi làm theo và mưu cầu như thể chúng là yêu cầu của Ngài, chỉ vì chúng được viết trong Kinh thánh, thì quả thật là hoàn toàn sai lầm!

Tại sao người ta luôn đề cao và đặt niềm tin, mù quáng vào Kinh Thánh? Bởi họ không biết rằng Kinh Thánh là do con người biên soạn và không bắt nguồn từ ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên người ta tin tưởng mù quáng và tôn thờ Kinh thánh; họ tuyên bố mọi câu chữ trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Điều này phản bội các sự thật lịch sử, là do con người thiếu hiểu biết mà ra. Tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhé: “Các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước là các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, chứ không phải là những sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là những lời phán trực tiếp của Đức Thánh Linh. Chúng chỉ đơn thuần là những lời khuyên bảo, an ủi và khích lệ mà ông đã viết cho các hội thánh trong suốt quá trình công tác của mình. Vì vậy, chúng cũng là một bản ghi chép về nhiều công việc của Phao-lô thời đó. … Tất cả những gì ông nói mang tính khai trí và tích cực đối với mọi người thì đều đúng, nhưng nó không đại diện cho những lời phán của Đức Thánh Linh, và nó không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Thật là một cách hiểu cực kỳ tệ hại, và là một sự báng bổ vô cùng, khi mọi người xem các bản ghi chép về những kinh nghiệm của một con người và các thư tín của một con người là những lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh! … Thân phận của ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ đang làm việc, và ông chỉ đơn thuần là một sứ đồ được Đức Chúa Trời phái đến; ông không phải là một tiên tri hoặc một nhà tiên báo. Đối với ông, công việc của bản thân và đời sống của các anh chị em là quan trọng nhất. Vì thế, ông không thể phán dạy nhân danh Đức Thánh Linh. Những lời của ông không phải là những lời của Đức Thánh Linh, càng không thể nói là những lời của Đức Chúa Trời, vì Phao-lô chỉ là một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời không hơn, và chắc chắn không phải là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Thân phận của ông không giống với thân phận của Jêsus. Những lời của Jêsus là những lời của Đức Thánh Linh, chúng là những lời của Đức Chúa Trời, vì thân phận của Ngài là của Đấng Christ – Con của Đức Chúa Trời. Làm sao Phao-lô có thể sánh ngang với Ngài được? Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phao-lô là những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói gay gắt hơn, đây chẳng phải đơn giản là báng bổ sao? Làm sao một con người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lạy trước những bản ghi chép về các thư tín của con người và những lời con người nói như thể chúng là sách thánh, hay sách Trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người hay sao? Làm sao một con người có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được?(Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Các anh chị em, giờ tôi tin chúng ta đã có thể phân biệt lời của Đức Chúa Trời và lời của con người rồi, phải không? Trước đây, ta đã mù quáng tin và tôn thờ Kinh Thánh, tưởng rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn và chỉ chứa lời Ngài. Chúng ta tưởng Kinh Thánh là do Ngài biên soạn. Đây là một sai lầm rất lớn! Những ai thiếu lẽ thật sẽ rất dễ bị lừa gạt. Họ thậm chí không thể phân biệt lời của Ngài và lời của con người. Họ xem lời của con người như thể lời Đức Chúa Trời. Đây là đỉnh cao của sự ngu ngốc! Phao-lô chỉ là một trong những sứ đồ được Ngài phái đến; ông không phải Đức Chúa Trời nhập thể. Ông không bao giờ có thể bày tỏ lời Đức Chúa Trời. Nếu xem lời của Phao-lô ngang bằng với lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang xúc phạm đến tâm tính của Ngài đó!

Trích từ kịch bản phim Những ký ức nhói đau

Trước: Câu hỏi 1: Sứ đồ Phao-lô từng nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Do đó, hành động theo lời Phao-lô cũng có nghĩa là ta đang làm theo ý Đức Chúa Trời, và sẽ vào được vương quốc thiên đàng và được thưởng.

Tiếp theo: Câu hỏi 3: Kể cả khi lời của Phao-lô không phải lời Đức Chúa Trời, nhưng sau khi được Ngài gọi, ông đã truyền bá phúc âm và chịu khổ vì Chúa đến hết đời. Ông đã đi rất xa, làm việc chăm chỉ, để thành lập hội thánh. Ông đã trả giá đắt như vậy. Những đóng góp của ông cho hội thánh, là rõ như ban ngày. Đức tin của ông vào Chúa và cách ông chịu khổ vì Ngài là tấm gương cho mọi Cơ Đốc nhân. Các anh không chấp nhận những sự thật này à?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger