516 Hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời để có trải nghiệm sâu sắc hơn

Con người càng chấp nhận lời Đức Chúa Trời, họ càng được khai sáng và họ càng đói khát theo đuổi việc hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ những ai chấp nhận lời Đức Chúa Trời mới có khả năng có những trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn, và họ là những người duy nhất có cuộc sống có thể tiếp tục tăng trưởng như hoa vừng. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống nên coi điều này là công việc toàn thời gian của mình; họ nên cảm thấy rằng “không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể sống được; không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể làm được gì; không có Đức Chúa Trời thì mọi thứ đều vô nghĩa”. Vì vậy, họ cũng nên có quyết tâm rằng “không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì tôi sẽ không làm được gì cả, và nếu việc đọc lời Đức Chúa Trời không có hiệu quả thì tôi không thiết làm bất kỳ điều gì nữa”. Đừng nuông chiều bản thân. Kinh nghiệm sống đến từ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và chúng là kết tinh của những nỗ lực chủ quan của các ngươi. Những gì các ngươi nên yêu cầu bản thân là thế này: “Khi nói về kinh nghiệm sống, tôi không thể dễ dãi với bản thân mình”.

Chuyển thể từ “Làm thế nào để bước vào trạng thái bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 515 Hãy tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn của mình

Tiếp theo: 520 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai chân thành theo đuổi lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 12

Khi tất cả mọi người chú ý, khi vạn vật được đổi mới và hồi sinh, khi mỗi người đều vâng phục Đức Chúa Trời mà không hề e ngại và sẵn lòng...

Về cuộc đời của Phi-e-rơ

Phi-e-rơ là tấm gương mà Đức Chúa Trời giới thiệu cho nhân loại, ông là một nhân vật nổi tiếng. Tại sao một người bình thường như vậy...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger