516 Hãy chấp nhận lời Đức Chúa Trời để có trải nghiệm sâu sắc hơn

Con người càng chấp nhận lời Đức Chúa Trời, họ càng được khai sáng và họ càng đói khát theo đuổi việc hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ những ai chấp nhận lời Đức Chúa Trời mới có khả năng có những trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn, và họ là những người duy nhất có cuộc sống có thể tiếp tục tăng trưởng như hoa vừng. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống nên coi điều này là công việc toàn thời gian của mình; họ nên cảm thấy rằng “không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể sống được; không có Đức Chúa Trời thì tôi không thể làm được gì; không có Đức Chúa Trời thì mọi thứ đều vô nghĩa”. Vì vậy, họ cũng nên có quyết tâm rằng “không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì tôi sẽ không làm được gì cả, và nếu việc đọc lời Đức Chúa Trời không có hiệu quả thì tôi không thiết làm bất kỳ điều gì nữa”. Đừng nuông chiều bản thân. Kinh nghiệm sống đến từ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và chúng là kết tinh của những nỗ lực chủ quan của các ngươi. Những gì các ngươi nên yêu cầu bản thân là thế này: “Khi nói về kinh nghiệm sống, tôi không thể dễ dãi với bản thân mình”.

Chuyển thể từ “Làm thế nào để bước vào trạng thái bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 515 Hãy tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn của mình

Tiếp theo: 520 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai chân thành theo đuổi lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger