451 Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế

Verse 1

Toàn bộ công tác của Đức Thánh Linh

đều rất bình thường và cũng rất thực tế.

Khi ngươi đọc những lời của Đức Chúa Trời

và khi ngươi cầu nguyện,

trong lòng của ngươi sẽ rất kiên định.

Thế giới ngoài kia sẽ không thể nào,

không thể nào quấy rầy ngươi,

lòng ngươi sẽ rực sáng lên.


Verse 2

Bên trong ngươi sẵn lòng yêu mến Ngài;

ngươi thấy ghê tởm thế giới xấu xa,

và sẵn lòng tiếp xúc những điều tích cực.

Đây chính là sống trong Ngài,

không phải lời viển vông về việc tận hưởng

quá nhiều như một số người nói.


Chorus

Ngày nay, mọi thứ nên bắt đầu,

mọi thứ nên được bắt đầu từ thực tế.

Đúng thế, tất cả những điều

Đức Chúa Trời thực hiện đều thực tế.


Verse 3

Trong tất cả những trải nghiệm của bản thân,

ngươi nên chú ý đến việc thực sự,

việc thực sự biết về Đức Chúa Trời,

và tìm kiếm cách Ngài công tác,

tìm kiếm cách Đức Thánh Linh cảm thúc

và khai sáng cho con người như thế nào,

tìm kiếm những dấu chân

mà công tác của Đức Chúa Trời đã để lại.


Verse 4

Nếu như ngươi ăn uống

những lời của Đức Chúa Trời,

đồng thời ngươi cầu nguyện,

và hợp tác theo cách thực tế hơn,

nếu giống Phi-e-rơ,

chối bỏ được tất cả những đường lối xấu xa,

tiếp thu cái tốt từ các thời đã qua,


Bridge

nếu ngươi có thể nỗ lực hết mình

hợp tác với công tác của Đức Chúa Trời,

nếu như ngươi lắng nghe bằng tai

và quan sát bằng mắt, thường cầu nguyện,

và thường xuyên suy ngẫm kỹ trong lòng,

Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dẫn dắt,

Ngài sẽ dẫn dắt ngươi!


Chorus

Ngày nay, mọi thứ nên bắt đầu,

mọi thứ nên được bắt đầu từ thực tế.

Đúng thế, tất cả những điều

Đức Chúa Trời thực hiện đều thực tế.

Ngày nay, mọi thứ nên bắt đầu,

mọi thứ nên được bắt đầu từ thực tế.

Đúng thế, tất cả những điều

Đức Chúa Trời thực hiện đều thực tế.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Làm sao để biết hiện thực

Trước: 450 Ngươi đã đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời chưa?

Tiếp theo: 452 Nguyên tắc trong công tác của Đức Thánh Linh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger