681 Đức Chúa Trời thử luyện và tinh luyện con người để hoàn thiện họ

1 Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, thì ngươi phải vâng phục Đức Chúa Trời, đưa lẽ thật vào thực hành, và hoàn thành mọi bổn phận của mình. Ngoài ra, ngươi phải hiểu những điều mà ngươi nên trải nghiệm. Nếu ngươi chỉ trải nghiệm việc bị xử lý, bị sửa dạy, và bị phán xét, nếu ngươi chỉ có thể tận hưởng Đức Chúa Trời nhưng ngươi vẫn không thể cảm nhận khi nào Đức Chúa Trời sẽ sửa dạy ngươi hay xử lý ngươi – thì điều này không thể chấp nhận được. Có lẽ trong trường hợp tinh luyện này, ngươi có thể giữ vững lập trường, nhưng điều này vẫn chưa đủ; ngươi phải vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bài học yêu Đức Chúa Trời là không ngừng và vô tận.

2 Khi Đức Chúa Trời hoạt động để tinh luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tinh luyện dành cho một người càng nhiều, thì tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ càng lớn, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng được bộc lộ nơi họ. Trái lại, sự tinh luyện một người nhận được càng ít, thì tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ trở nên ngày càng ít, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng ít được bộc lộ nơi họ. Sự tinh luyện và nỗi đau của một người càng lớn và sự dằn vặt họ trải qua càng nhiều, thì tình yêu Đức Chúa Trời của họ sẽ trở nên càng sâu đậm, đức tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ trở nên càng chân thật, và kiến thức về Đức Chúa Trời của họ sẽ càng sâu sắc.

3 Trong những trải nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy những người chịu khổ rất nhiều khi họ được tinh luyện, những người được xử lý và sửa dạy nhiều, và ngươi sẽ thấy chính những người đó lại có một tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời cùng một kiến thức sâu sắc và thấu suốt hơn về Đức Chúa Trời. Những người chưa trải nghiệm việc bị xử lý chỉ có một kiến thức hời hợt. Nếu người ta đã trải nghiệm việc bị xử lý và sửa dạy, thì họ có thể nói ra kiến thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Vì vậy, công tác của Đức Chúa Trời trong con người càng kỳ diệu bao nhiêu, thì nó càng có giá trị và ý nghĩa bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời càng không thể hiểu thấu đối với ngươi bao nhiêu và càng không tương hợp với các quan niệm của ngươi bao nhiêu, thì nó càng có thể chinh phục ngươi, thu phục ngươi, và làm cho ngươi hoàn thiện bấy nhiêu.

Chuyển thể từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 680 Tình yêu của con người chỉ trở nên tinh sạch thông qua việc chịu sự tinh luyện

Tiếp theo: 682 Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo nhiều cách

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger