887 Đức Chúa Trời âm thầm chu cấp cho mọi người

Verse 1

Đức Chúa Trời chu cấp cho nhu cầu

của con người mọi lúc và mọi nơi,

quan sát những suy nghĩ đổi thay

của tất cả mọi người,

từ đó an ủi họ, cũng như khuyên nhủ họ,

và dẫn dắt, soi sáng, dẫn dắt, soi sáng họ.


Chorus 1

Dù cho con người chẳng màng đến

suy nghĩ của Đức Chúa Trời,

Ngài vẫn liên tục dìu dắt nhân loại,

liên tục chu cấp và giúp đỡ cho họ,

để họ theo con đường của Ngài,

hầu cho họ có thể

đạt được đích đến tốt đẹp

mà Ngài đã chuẩn bị cho họ.


Verse 2

Đối với Đức Chúa Trời,

mọi thứ của Ngài, về Ngài,

ân điển và lòng thương xót của Ngài,

cùng mọi phần thưởng của Ngài,

sẽ được ban không hạn chế

cho những người yêu kính

và đi theo Đức Chúa Trời,

cho những người yêu kính

và đi theo Đức Chúa Trời.


Chorus 2

Nhưng Đức Chúa Trời

chưa bao giờ tỏ lộ với bất cứ ai

nỗi đau Ngài đã phải gánh chịu

hay tâm trạng Ngài đang cảm thấy,

và Ngài chưa từng phàn nàn về bất cứ ai

không quan tâm đến Ngài

hay không hề biết ý muốn,

không biết ý muốn của Ngài.


Chorus 3

Ngài chỉ đơn giản âm thầm

chịu đựng tất cả những điều này,

đợi đến ngày nhân loại

sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài.

Ngài chỉ đơn giản âm thầm

chịu đựng tất cả những điều này,

đợi đến ngày nhân loại

sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài,

đợi đến ngày nhân loại

sẽ có thể hiểu được lòng của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 886 Tình yêu của Đức Chúa Trời không loài thọ tạo nào sở hữu

Tiếp theo: 888 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là vô bờ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger