117 Công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn

Chorus

Công tác của hôm nay đã thúc đẩy

công tác của Thời đại Ân điển.

Công tác của toàn bộ kế hoạch

quản lý sáu nghìn năm vẫn tiếp diễn.

Dù đã kết thúc Thời đại Ân điển,

nhưng công tác của Đức Chúa Trời

vẫn tiến triển, vẫn tiến triển.


Verse 1

Tại sao Đức Chúa Trời lại nhiều lần nói rằng

công tác của hôm nay được xây dựng

trên các thời đại trước?

Vì nó tiếp nối công tác của Thời đại Ân điển

và nó cao hơn công tác của Thời đại Luật pháp.

Ba giai đoạn này như là từng mắt xích

liên kết chặt chẽ với mắt xích kế tiếp.


Verse 2

Nếu giai đoạn này không được

dựa trên công tác của Jêsus,

thì một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra.

Công tác cứu chuộc của Thời đại Ân điển

sẽ phải được thực hiện lại toàn bộ lần nữa.

Do đó, không phải là công tác kết thúc,

mà cấp độ của nó được nâng cao hơn.


Chorus

Công tác của hôm nay đã thúc đẩy

công tác của Thời đại Ân điển.

Công tác của toàn bộ kế hoạch

quản lý sáu nghìn năm vẫn tiếp diễn.

Dù đã kết thúc Thời đại Ân điển,

nhưng công tác của Đức Chúa Trời

vẫn tiến triển, vẫn tiến triển.


Bridge

Giai đoạn công tác này

được xây dựng trên công tác của Jêsus,

và trên nền tảng của Thời đại Luật Pháp.

Công tác của Đức Chúa Trời

được xây dựng theo giai đoạn,

giai đoạn này không phải là sự khởi đầu mới.

Chỉ sự kết hợp của ba giai đoạn mới có thể

được xem là kế hoạch quản lý sáu nghìn năm.


Chorus

Công tác của hôm nay đã thúc đẩy

công tác của Thời đại Ân điển.

Công tác của toàn bộ kế hoạch

quản lý sáu nghìn năm vẫn tiếp diễn.

Dù đã kết thúc Thời đại Ân điển,

nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể

Trước: 116 Đức Chúa Trời vẫn luôn làm việc để hướng dẫn con người

Tiếp theo: 118 Chỉ bằng cách biết ba giai đoạn của công tác, ngươi mới có thể thấy toàn bộ tâm tính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger