129 Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời nhập thể

trong thời kỳ sau rốt phán với bản tính thật,

hành vi của con người

và điều họ nên bước vào hôm nay.

Lời Ngài bình thường và thực tế,

chỉ phán dạy về ngày hôm nay,

về điều con người nên bước vào,

đưa vào thực hành và nên hiểu.

Nếu xuất hiện người đuổi được ác quỷ,

làm nhiều phép lạ và chữa lành cho kẻ đau,

nếu như người này tuyên bố mình là Jêsus tái lâm,

đó chỉ là tà linh giả mạo, bắt chước mà thôi.


Pre-chorus

Ngươi hãy nhớ:

công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.


Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời

làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.


Verse 2

Nếu Đức Chúa Trời vẫn thực hiện

các dấu chỉ và kỳ công giống Jêsus,

thì Ngài sẽ lặp lại công tác cũ,

và công tác của Jêsus sẽ vô nghĩa.

Nên Ngài thực hiện một

giai đoạn công tác trong mỗi thời đại.

Một khi hoàn thành, Sa-tan sẽ lại bắt chước.

Nên Ngài sẽ đổi phương pháp khác.


Pre-chorus

Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.


Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời

làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời

Trước: 128 Công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển

Tiếp theo: 130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger