129 Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt phán với bản tính thật,

hành vi của con người và điều họ nên bước vào hôm nay.

Lời Ngài bình thường và thực tế, chỉ phán dạy về ngày hôm nay,

về điều con người nên bước vào, đưa vào thực hành và nên hiểu.

Nếu xuất hiện người đuổi được ác quỷ,

làm nhiều phép lạ và chữa lành cho kẻ đau,

nếu như người này tuyên bố mình là Jêsus tái lâm,

đó chỉ là tà linh giả mạo, bắt chước mà thôi.

Pre-chorus

Ngươi hãy nhớ: công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.

Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.

Verse 2

Nếu Đức Chúa Trời vẫn thực hiện các dấu chỉ và kỳ công giống Jêsus,

thì Ngài sẽ lặp lại công tác cũ,

và công tác của Jêsus sẽ vô nghĩa.

Nên Ngài thực hiện một giai đoạn công tác trong mỗi thời đại.

Một khi hoàn thành, Sa-tan sẽ lại bắt chước.

Nên Ngài sẽ đổi phương pháp khác.

Pre-chorus

Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.

Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 127 Đức Chúa Trời đã tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Chương 29

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm...

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger