129 Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt phán với bản tính thật,

hành vi của con người và điều họ nên bước vào hôm nay.

Lời Ngài bình thường và thực tế, chỉ phán dạy về ngày hôm nay,

về điều con người nên bước vào, đưa vào thực hành và nên hiểu.

Nếu xuất hiện người đuổi được ác quỷ,

làm nhiều phép lạ và chữa lành cho kẻ đau,

nếu như người này tuyên bố mình là Jêsus tái lâm,

đó chỉ là tà linh giả mạo, bắt chước mà thôi.

Pre-chorus

Ngươi hãy nhớ: công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.

Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.

Verse 2

Nếu Đức Chúa Trời vẫn thực hiện các dấu chỉ và kỳ công giống Jêsus,

thì Ngài sẽ lặp lại công tác cũ,

và công tác của Jêsus sẽ vô nghĩa.

Nên Ngài thực hiện một giai đoạn công tác trong mỗi thời đại.

Một khi hoàn thành, Sa-tan sẽ lại bắt chước.

Nên Ngài sẽ đổi phương pháp khác.

Pre-chorus

Công tác của Đức Chúa Trời không lặp lại.

Công tác của Jêsus đã hoàn tất,

và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ

thực hiện giai đoạn công tác đó nữa.

Chorus

Chỉ khi Đức Chúa Trời làm công tác mới trong thời kỳ sau rốt,

phần việc trong kế hoạch quản lý của Ngài,

con người mới hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Khi đó kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn thành.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 127 Đức Chúa Trời đã tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 130 Thời đại khác nhau, công tác thần tính khác nhau

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 20

Những dư dật của nhà Ta không đếm xuể và không thể dò lường, nhưng con người chưa bao giờ đến với Ta để hưởng thụ chúng. Con người không có...

Nguồn gốc và sự phát triển của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hình thành nhờ sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng—Đức Chúa Jêsus đã trở lại—Đấng Christ của những ngày sau rốt, và cũng chịu sự phán xét và sửa trị công chính của Ngài. Hội thánh bao gồm tất cả những người thực sự chấp thuận công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt và được chinh phục và được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger