790 Ý muốn của Đức Chúa Trời mở ra cho mọi người

Verse 1

Từ khi tạo nên loài người,

tâm tính Đức Chúa Trời, ý muốn,

hữu thể và sự sở hữu của Ngài

đã luôn luôn mở cho tất cả,

tất cả mọi người biết.

Đức Chúa Trời chưa bao giờ có chủ ý

giấu đi ý muốn, hay thực chất,

tâm tính của Ngài.

Chỉ là nhân loại không quan tâm

đến công tác, ý muốn của Ngài,

vậy nên sự hiểu biết của con người

về Ngài rất kém, về Ngài rất kém.


Verse 2

Từ khi tạo nên loài người,

tâm tính Đức Chúa Trời, ý muốn,

hữu thể và sự sở hữu của Ngài

đã luôn luôn mở cho tất cả,

tất cả mọi người biết.

Điều này có nghĩa là mặc dù che giấu bản thể,

lúc nào Đức Chúa Trời

cũng đứng bên, bên cạnh con người,

và tỏ lộ ý muốn của Ngài,

tâm tính cũng như thực chất của Ngài.

Và theo một nghĩa nào đó,

bản thể của Ngài mở ra cho tất cả mọi người.

Nhưng bởi vì con người

mù quáng và cũng bất tuân,

nên không thấy được

sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.


Chorus

Từ khi tạo nên loài người,

tâm tính Đức Chúa Trời, ý muốn,

hữu thể và sự sở hữu của Ngài

đã luôn luôn mở cho tất cả,

tất cả mọi người biết.

Từ khi tạo nên loài người,

tâm tính Đức Chúa Trời, ý muốn,

hữu thể và sự sở hữu của Ngài

đã luôn luôn mở cho tất cả,

tất cả mọi người biết.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 789 Ngươi nên biết Đức Chúa Trời thông qua công tác của Ngài

Tiếp theo: 791 Hãy biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Ngài với muôn vật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger