34 Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời sắp đến toàn Vũ trụ

Verse 1

Sự phán xét công chính sắp đến với vũ trụ.

Mọi người đều sợ hãi và rụt rè,

vì thế giới mà toàn nhân loại đang cư ngụ

là thế giới nơi không biết đến sự công chính.


Pre-chorus 1

Và khi Mặt trời của sự công chính xuất hiện,

phương Đông sẽ sáng rực,

sau đó đến toàn vũ trụ.

Nếu con người có thể thực hiện

sự công chính của Đức Chúa Trời,

thì chẳng còn gì phải sợ nữa.


Chorus

Cuối cùng thời khắc cũng đã đến.

Đức Chúa Trời sẽ khởi động công tác,

Ngài sẽ cai trị như Vua giữa con người.

Đức Chúa Trời đang chuẩn bị trở lại,

và Đức Chúa Trời sắp khởi hành.

Đây là điều mọi người đều mong đợi.

Ngài sẽ để nhân loại thấy ngày của Ngài đến,

để họ vui mừng chào đón ngày này.


Verse 2

Dân sự của Ngài đều mong mỏi ngày của Ngài đến.

Họ chờ Ngài mang báo ứng đến cho nhân loại,

yeah, và sắp đặt đích đến cho tất cả mọi người

trong vai trò của Ngài là Mặt trời công chính.


Pre-chorus 2

Vương quốc của Đức Chúa Trời

hiện đang thành hình

trên toàn cõi vũ trụ, ngôi của Ngài

ngự trị trong tim của hàng ngàn tỷ người.

Có các thiên sứ hỗ trợ,

công tác vĩ đại của Ngài sẽ sớm đạt được.


Chorus

Cuối cùng thời khắc cũng đã đến.

Đức Chúa Trời sẽ khởi động công tác,

Ngài sẽ cai trị như Vua giữa con người.

Đức Chúa Trời đang chuẩn bị trở lại,

và Đức Chúa Trời sắp khởi hành.

Đây là điều mọi người đều mong đợi.

Ngài sẽ để nhân loại thấy ngày của Ngài đến,

để họ vui mừng chào đón ngày này.


Verse 3

Mọi con trai và dân sự của Ngài đang chờ,

mong mỏi ngày họ được đoàn tụ với Ngài.

Họ đang nín thở chờ sự trở lại của Ngài,

để không bao giờ phải xa cách Ngài lần nữa.


Pre-chorus 3

Làm sao muôn vàn dân trong vương quốc của Ngài

lại không vội chạy, vội chạy ùa đến với nhau

để hân hoan ăn mừng vì được ở bên Ngài?

Lẽ nào đây là cuộc đoàn tụ không phải trả giá sao?


Chorus

Cuối cùng thời khắc cũng đã đến.

Đức Chúa Trời sẽ khởi động công tác,

Ngài sẽ cai trị như Vua giữa con người.

Đức Chúa Trời đang chuẩn bị trở lại,

và Đức Chúa Trời sắp khởi hành.

Đây là điều mọi người đều mong đợi.

Ngài sẽ để nhân loại thấy ngày của Ngài đến,

để họ vui mừng chào đón ngày này.


Bridge

Ngài là sự cao quý trong mắt nhân loại.

Tất cả mọi người đều truyền tụng về Ngài.

Cuối cùng khi Đức Chúa Trời tái lâm, Ngài

sẽ chinh phục mọi thế lực thù địch.


Chorus

Cuối cùng thời khắc cũng đã đến.

Đức Chúa Trời sẽ khởi động công tác,

Ngài sẽ cai trị như Vua giữa con người.

Đức Chúa Trời đang chuẩn bị trở lại,

và Đức Chúa Trời sắp khởi hành.

Đây là điều mọi người đều mong đợi.

Ngài sẽ để nhân loại thấy ngày của Ngài đến,

để họ vui mừng chào đón ngày này,

để họ vui mừng chào đón, chào đón ngày này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 27

Trước: 33 Sự phán xét của Đức Chúa Trời được tỏ lộ hoàn toàn

Tiếp theo: 35 Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai các Sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger