941 Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là độc nhất

Verse 1

Thông qua những cách thức

và nguyên tắc độc nhất của riêng Ngài,

Đấng Tạo Hóa thể hiện

tâm tính công chính của Ngài,

và Đấng Tạo Hóa không chịu

bất kỳ sự kiểm soát hay giới hạn

của bất cứ sự việc hoặc sự vật nào,

hay của con người.


Verse 2

Với tâm tính vô song này của Ngài,

không ai có thể thay đổi

ý tưởng và suy nghĩ của Ngài,

hoặc không ai có thể thuyết phục Ngài

và thay đổi bất cứ quyết định nào của Ngài,

không thể thay đổi bất cứ quyết định nào của Ngài.


Chorus 1

Tất cả suy nghĩ cũng như hành vi của

mọi tạo vật đều tồn tại dưới sự phán xét

của tâm tính công chính của Ngài.

Không ai có thể kiểm soát việc

liệu Ngài sẽ thể hiện

cơn thịnh nộ hay là lòng thương xót;

chỉ có thực chất của Đấng Tạo Hóa,

hay chính là tâm tính công chính của Ngài,

mới định đoạt được chuyện này.

Đây chính là bản chất độc nhất

trong tâm tính công chính của Đấng Tạo Hóa!


Verse 3

Tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời là thánh khiết

và tâm tính này không dung thứ cho

sự chất vấn hay xúc phạm;

tâm tính ấy là điều gì đó mà không loài thọ tạo

hay phi thọ tạo nào có được.

Nó là duy nhất và chỉ dành riêng

cho Đức Chúa Trời.


Verse 4

Điều đó có nghĩa là

cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời

là thánh khiết và không thể,

và không thể bị xúc phạm.

Tương tự, khía cạnh còn lại

trong tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời –

lòng nhân từ của Ngài – là thánh khiết

và không, không được phép xúc phạm.


Chorus 2

Không một loài thọ tạo nào

và không loài phi thọ tạo nào

có thể thay thế hoặc

có thể đại diện cho Đức Chúa Trời

trong hành động của Ngài,

không ai có thể thay thế, đại diện cho Ngài

trong việc hủy diệt Sô-đôm hay cứu rỗi Ni-ni-ve.

Đây chính là sự bày tỏ chân thực

về tâm tính công chính độc nhất

của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 940 Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời thì chân thật và sống động

Tiếp theo: 942 Đức Chúa Trời đầy thương xót và vô cùng thịnh nộ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger