1020 Hết thảy dân sự của Đức Chúa Trời đều bày tỏ những tình cảm chân thành

Verse 1

Đức Chúa Trời nơi thiên quốc, Ngài thống trị muôn loài.

Từ đầu cuộc sáng thế tận mãi cho đến hôm nay,

các con trai được Ngài dẫn dắt vượt bao gian lao,

và những khó khăn thăng trầm.

Giờ sống trong ánh sáng của Ngài, an vui.

Chorus

Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua?

Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay?

Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tấm lòng cho Ngài chứ?

Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng?

Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua?

Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay?

Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tấm lòng cho Ngài chứ?

Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng?

Verse 2

Mọi người dâng Ngài những điều tốt nhất. Còn một số hối tiếc vì ngu dại.

Họ ghét bản thân vì những mưu cầu sai lầm của hôm qua.

Nhìn thấy những thứ Sa-tan làm,

điều kỳ diệu nơi Đức Chúa Trời,

họ đã có Đức Chúa Trời trong tim

vì công tác của Ngài đã xong.

Chorus

Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua?

Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay?

Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tấm lòng cho Ngài chứ?

Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng?

Ai có thể không khóc vì sự bất công của ngày hôm qua?

Ai không rơi nước mắt vì sự khốn khó để có kết quả hôm nay?

Ai không nhận lấy cơ hội để dâng trọn tấm lòng cho Ngài chứ?

Ai không muốn sẻ chia trải nghiệm và niềm đam mê trào dâng trong lòng?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 1019 Đức Chúa Trời tạo dựng một ngày mai tươi đẹp hơn cho nhân loại

Tiếp theo: 1021 Những gì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho nhân loại là ngoài sức tưởng tượng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tập trung hơn vào hiện thực

Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger