998 Thông điệp của Đức Chúa Trời

Quá khứ đã qua lâu rồi; các ngươi không được bám lấy nó lâu hơn chút nào nữa. Hôm qua đã kiên vững, hôm nay ngươi phải trao cho Ta lòng trung thành chân thành của ngươi; hơn nữa, ngươi nên mang lời chứng tốt cho Ta ngày mai, và ngươi sẽ được hưởng ơn phước của Ta trong tương lai. Đây là điều các ngươi nên hiểu. Mặc dù Ta không hiện diện trước các ngươi, Thần của Ta chắc chắn sẽ ban ân điển trên các ngươi. Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ trân quý những phúc lành của Ta và dựa vào chúng mà có thể biết bản thân mình. Đừng lấy chúng làm vốn liếng của các ngươi; đúng hơn, các ngươi nên dùng những lời của Ta để lấp vào những gì còn thiếu nơi các ngươi, và từ đây có đươc những yếu tố tích cực của các ngươi. Đây là sứ điệp mà Ta truyền lại cho các ngươi!

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 7

Trước: 997 Khi Đức Chúa Trời đánh kẻ chăn chiên

Tiếp theo: 999 Tất cả những ai không thực hành lẽ thật phải bị hủy diệt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger