968 Tâm tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết và hoàn hảo

Verse 1

Khi người Ni-ni-ve nhịn ăn

và mặc bao tải ngồi trong tro,

lòng Đức Chúa Trời bắt đầu dịu lại,

chỉ mới trước đó Ngài giận dữ

tuyên bố rằng Ngài sẽ

hủy diệt thành phố của họ.

Nhưng khi họ đã xưng tội

và thực hiện hành động ăn năn,

cơn giận của Đức Chúa Trời đã chuyển

thành lòng nhân từ, khoan dung.


Chorus

Tâm tính Ngài bày tỏ cơn thịnh nộ,

lòng khoan dung và nhân từ

tùy theo sự ăn năn

cũng như hành vi của con người.

Những gì Ngài bày tỏ

rất thuần khiết và trực tiếp,

bản chất của nó khác

với bất cứ gì được tạo dựng.


Verse 2

Cơn thịnh nộ của Ngài

trước hành động xấu của con người

là cơn thịnh nộ không sai lầm.

Lòng Đức Chúa Trời cảm động

trước sự ăn năn của con người –

nó khiến lòng Ngài thay đổi.

Khi chuyển sang lòng nhân từ

và bao dung với con người,

mọi điều Ngài bày tỏ đều thuần khiết,

trong sạch, không vấy bẩn.


Pre-chorus

Sự khoan dung của Đức Chúa Trời là thuần khiết.

Lòng thương xót của Ngài là thuần khiết.


Chorus

Tâm tính Ngài bày tỏ cơn thịnh nộ,

lòng khoan dung và nhân từ

tùy theo sự ăn năn

cũng như hành vi của con người.

Những gì Ngài bày tỏ

rất thuần khiết và trực tiếp,

bản chất của nó khác

với bất cứ gì được tạo dựng.


Bridge

Các nguyên tắc ẩn sau hành động của Ngài

đều không bị vấy bẩn và không có sai lầm,

mọi hành động và quyết định,

ý tưởng, suy nghĩ của Ngài

cũng đều không có sai lầm hay bị vấy bẩn.


Chorus

Tâm tính Ngài bày tỏ cơn thịnh nộ,

lòng khoan dung và nhân từ

tùy theo sự ăn năn

cũng như hành vi của con người.

Những gì Ngài bày tỏ

rất thuần khiết và trực tiếp,

bản chất của nó khác

với bất cứ gì được tạo dựng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 967 Bản chất của Đức Chúa Trời thật thánh khiết

Tiếp theo: 969 Bản chất của Đức Chúa Trời là vị tha

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger