1019 Đức Chúa Trời tạo dựng một ngày mai tươi đẹp hơn cho nhân loại

Verse 1

Đức Chúa Trời ban thành quả quý báu của Ngài

cho những người nông dân Ca-na-an sốt sắng,

tha thiết chào đón sự tái lâm của Ngài.

Ngài chỉ mong các tầng trời trường tồn,

con người không bao giờ già đi,

mong các tầng trời và con người

nghỉ ngơi cho đến đời đời,


Chorus 1

những “cây tùng cây bách”

thường xanh kia đồng hành với Ngài đời đời,

đồng hành với Ngài đời đời,

đồng hành với Ngài đời đời,

và đồng hành cùng các tầng trời đời đời,

cùng bước vào kỷ nguyên lý tưởng.


Verse 2

Đức Chúa Trời ban

đích đến của loài người cho họ,

Ngài để lại tất cả sự dư dật

của Ngài cho con người,

gieo sự sống của Ngài giữa con người,

trồng hạt giống sự sống của Ngài

trong trái tim của con người,


Chorus 2

để lại những kỷ niệm, kỷ niệm trường tồn

và tình yêu thương của Ngài cho nhân loại,

đồng thời ban tất cả những gì

con người trân quý nơi Ngài cho con người,

cho chính con người.


Verse 3

Đức Chúa Trời đã ban trọn Ngài cho nhân loại.

Ngài đã để lại toàn bộ

sự sống của Ngài cho con người,

chẳng nói một lời,

Ngài vất vả cày bừa mảnh đất

tình yêu đẹp đẽ cho loài người;


Chorus 3

Ngài chưa bao giờ đưa ra

yêu cầu chính đáng nào đối với con người,

và không làm gì ngoài việc đơn giản

tuân theo sắp xếp của con người,

và tạo dựng một ngày mai tươi đẹp hơn,

tươi đẹp hơn cho nhân loại,

tươi đẹp hơn cho nhân loại,

tạo dựng một ngày mai

tươi đẹp hơn cho nhân loại,

tạo dựng một ngày mai

tươi đẹp hơn cho nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (10)

Trước: 1018 Những biểu tượng Chiến thắng của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 1020 Hết thảy dân sự của Đức Chúa Trời đều bày tỏ những tình cảm chân thành

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger