909 Thẩm quyền của Đức Chúa Trời có thật và thực tế

Verse 1

Mặc dù Đức Chúa Trời sở hữu thẩm quyền

và sở hữu quyền năng,

nhưng thẩm quyền của Ngài có thật,

thực tế, không trống rỗng.

Tính xác thực và thực tế

trong thẩm quyền, quyền năng

của Đức Chúa Trời dần dần được tỏ lộ,

và được thể hiện trong việc tạo dựng

cũng như điều khiển muôn vật của Ngài,

thể hiện cả trong quá trình

Ngài dẫn dắt, quản lý con người.


Chorus

Thẩm quyền, quyền năng của Đức Chúa Trời

được tỏ lộ liên tục ở trong muôn vật.

Những tỏ lộ này thể hiện

thẩm quyền của Ngài tồn tại,

vì Đức Chúa Trời dùng thẩm quyền

và quyền năng của Ngài

để tiếp tục làm công tác,

chỉ huy cũng như cai trị muôn vật mọi lúc.

Quyền năng ấy không thể được thay thế

bởi thiên thần hay sứ giả của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất

thực thi thẩm quyền và quyền năng.

Toàn nhân loại không được phép

nghi ngờ điều này.


Verse 2

Mọi góc độ, phương pháp,

chi tiết về quyền tối thượng của Ngài

đối với loài người,

toàn thể vũ trụ và tất cả muôn vật,

mọi công tác Ngài đã làm cũng như

hiểu biết của Ngài về muôn vật

là bằng chứng không thể chối cãi,

đúng nghĩa đen

về sự thật rằng quyền năng

và thẩm quyền của Ngài là

thực tế và có thật, chứ không phải

là những lời sáo rỗng.


Chorus

Thẩm quyền, quyền năng của Đức Chúa Trời

được tỏ lộ liên tục ở trong muôn vật.

Những tỏ lộ này thể hiện

thẩm quyền của Ngài tồn tại,

vì Đức Chúa Trời dùng thẩm quyền

và quyền năng của Ngài

để tiếp tục làm công tác,

chỉ huy cũng như cai trị muôn vật mọi lúc.

Quyền năng ấy không thể được thay thế

bởi thiên thần hay sứ giả của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất

thực thi thẩm quyền và quyền năng.

Toàn nhân loại không được phép

nghi ngờ điều này.


Bridge

Các sứ giả, thiên thần

dường như có quyền năng lớn.

Họ có thể đã làm những phép màu

hay một số việc Đức Chúa Trời giao,

nhưng tất cả chỉ là để

hoàn thành sự ủy thác của Ngài.

Hành động của họ không chứng tỏ họ có

thẩm quyền giống như Đức Chúa Trời.

Vì không gì có quyền năng tạo dựng,

tể trị muôn vật trong quá khứ,

hiện tại, vị lai như Ngài.

Không gì có thể thực thi,

thể hiện thẩm quyền của Ngài.


Chorus

Thẩm quyền, quyền năng của Đức Chúa Trời

được tỏ lộ liên tục ở trong muôn vật.

Những tỏ lộ này thể hiện

thẩm quyền của Ngài tồn tại,

vì Đức Chúa Trời dùng thẩm quyền

và quyền năng của Ngài

để tiếp tục làm công tác,

chỉ huy cũng như cai trị muôn vật mọi lúc.

Quyền năng ấy không thể được thay thế

bởi thiên thần hay sứ giả của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất

thực thi thẩm quyền và quyền năng.

Toàn nhân loại không được phép

nghi ngờ điều này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I

Trước: 908 Thẩm Quyền Của Đức Chúa Trời Ở Khắp Mọi Nơi

Tiếp theo: 910 Thẩm quyền làm kẻ chết sống lại của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger