1010 Những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời đối với kết cục của mọi người

Verse 1

Trong thời gian thực hiện phán xét,

Đức Chúa Trời sẽ tống khứ những kẻ

làm đủ mọi việc ác đến nơi,

đến một nơi đầy các ác linh.

Những ác linh này sẽ tùy ý

hủy hoại và tàn phá cơ thể họ,

khiến họ như một xác chết bốc mùi.

Đó là quả báo xứng đáng với họ.

Verse 2

Ngài ghi hết từng tội của các tín hữu giả,

các sứ đồ, người làm công giả, và bất trung.

Ngài sẽ để họ bị các tà linh làm ô uế để

không thể tái sinh hay thấy sự sáng.

Những kẻ giả hình phục vụ Ngài

nhưng không thể trung thành cho đến cùng

sẽ bị Đức Chúa Trời xếp vào hàng những kẻ xấu.

Họ sẽ cấu kết với những kẻ xấu và ác này,

gia nhập đám đông hỗn loạn của bọn họ.

Đến cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt

hết những kẻ xấu.

Bridge

Với những kẻ bất trung với Đấng Christ,

không hề đóng góp chút công sức nào

Đức Chúa Trời sẽ gạt bỏ và

chẳng thèm để ý gì đến họ.

Cuối cùng, họ sẽ bị Ngài tiêu diệt

đúng vào lúc thời đại thay đổi.

Họ sẽ không còn sống trên đất,

càng không được vào vương quốc của Ngài.

Những kẻ không thật tâm phải đối phó với Ngài

bị xem là những kẻ phục vụ dân sự của Ngài.

Một số được sống, còn hầu hết sẽ vong mạng

cùng với những kẻ phục vụ không đạt tiêu chuẩn.

Verse 3

Cuối cùng, Ngài sẽ đưa những ai đồng tâm đồng lòng

với Ngài vào vương quốc của Ngài,

dân sự, các con trai, thầy tế lễ tiền định.

Họ là quả ngọt từ công tác của Ngài.

Đối với những kẻ không thể xếp vào

bất kỳ loại nào mà Ngài đặt ra, sẽ

được coi là những kẻ ngoại đạo.

Số phận họ chắc các ngươi sẽ đoán ra.

Outro

Ngài đã phán mọi điều nên phán;

các ngươi tự quyết con đường mình chọn.

Nên hiểu công tác của Ngài không chờ

đợi những người không thể theo kịp.

Ngài đã phán mọi điều nên phán;

các ngươi tự quyết con đường mình chọn.

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời

không rủ lòng thương xót với bất cứ ai.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 1009 Những ai không theo con đường của Đức Chúa Trời phải bị trừng phạt

Tiếp theo: 1011 Đức Chúa Trời quyết định kết cục của con người theo bản chất của họ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (8)

Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các...

Chương 1

Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger