23 Đức Chúa Trời trị vì trong Vương quốc

Chorus

Đức Chúa Trời trị vì

trong vương quốc và toàn vũ trụ.

Ngài vừa là Vua của vương quốc,

Ngài vừa là Đấng đứng đầu vũ trụ.


Verse 1

Từ bây giờ trở đi, Đức Chúa Trời sẽ tập hợp

tất cả những ai không được chọn lựa.

Kể từ giờ phút này, Ngài sẽ bắt đầu

thực hiện công tác giữa dân ngoại.

Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ công bố

những sắc lệnh quản trị của Ngài với

toàn thể vũ trụ, hầu cho Ngài có thể thực hiện

thành công bước công tác kế tiếp của Ngài.


Verse 2

Từ bây giờ trở đi,

Đức Chúa Trời sẽ dùng hình phạt

để mở rộng công tác của Ngài giữa dân ngoại.

Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ dùng vũ lực,

sẽ dùng vũ lực chống lại mọi dân ngoại.

Từ bây giờ trở đi, Ngài sẽ thực hiện điều này

trong khi công tác giữa những người được chọn.

Khi dân sự của Ngài cầm quyền,

mọi người trên đất đã được chinh phục,

Ngài sẽ nghỉ ngơi và xuất hiện

với những người được chinh phục.


Chorus

Đức Chúa Trời trị vì

trong vương quốc và toàn vũ trụ.

Ngài vừa là Vua của vương quốc,

Ngài vừa là Đấng đứng đầu vũ trụ.


Bridge

Ngài xuất hiện ở trong vương quốc thánh khiết

và ẩn mình khỏi vùng đất đầy ô uế.

Những ai được chinh phục và vâng lời Ngài

đều có thể thấy được mặt Ngài.

Chính mắt họ có thể thấy diện mạo của Ngài,

và chính tai họ nghe được tiếng Ngài.

Đây chính là phước lành

được định trước bởi Ngài

cho ai sinh ra trong thời kỳ sau rốt.


Chorus

Đức Chúa Trời trị vì

trong vương quốc và toàn vũ trụ.

Ngài vừa là Vua của vương quốc,

Ngài vừa là Đấng đứng đầu vũ trụ.


Verse 3

Khi Ngài mở cuốn giấy ra, đó sẽ là ngày mà

tất cả mọi người đều sẽ bị hành phạt.

Khi Ngài mở cuộn giấy ra,

mọi người ở trên khắp thế giới

đều phải chịu những thử luyện của Ngài.

Khi Ngài mở cuộn giấy ra,

công tác của Ngài sẽ đến đỉnh điểm.

Tất cả đều sẽ sống trong một vùng đất tối tăm;

tất cả mọi người đều sẽ sống một cuộc sống

giữa mối đe dọa từ môi trường của mình.


Chorus

Đức Chúa Trời trị vì

trong vương quốc và toàn vũ trụ.

Ngài vừa là Vua của vương quốc,

Ngài vừa là Đấng đứng đầu vũ trụ.


Outro

Vì ngày của Ngài đang đến gần,

ngay trước mắt con người,

ai có thể không lo sợ?

Và ai có thể không vui mừng vì điều này?

Rốt cuộc thì nó cũng đến hồi kết,

thành phố Babylon nhơ bẩn.

Con người đã thấy một thế giới mới.

Hết thảy trời và đất đều được đổi mới.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 29

Trước: 22 Khi vương quốc được hiện thực hóa trên đất

Tiếp theo: 24 Đấng phát ra bảy tiếng sấm rền

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger