589 Đức Chúa Trời từ lâu đã chuẩn bị mọi thứ cho nhân loại

1 Những người được phước là những ai trung thành với Ta; nghĩa là, những người được phước là những người thực sự nhận biết được Ta chính là Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người cách kỹ lưỡng. Ta chắc chắc sẽ nhân thêm lên những ơn phước của ngươi, cho phép ngươi vui hưởng những ơn phước tốt lành trong vương quốc của Ta mãi mãi. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để làm cho Sa-tan nhục nhã. Tuy nhiên, đừng quá nóng lòng hay lo lắng; Ta đã đặt thời gian cho mọi việc. Nếu thời gian Ta đã định trước chưa tới, thì ngay cả chỉ một giây sớm hơn, Ta cũng sẽ không hành động. Ta hành động chính xác và theo một nhịp điệu; Ta không hành động mà không có lý do. Từ quan điểm của con người, Ta không bị sự lo lắng làm phiền; Ta vững chãi như Thái Sơn – nhưng chẳng phải ngươi biết Ta chính là Đức Chúa Trời toàn năng sao? Đừng quá nóng lòng; mọi việc đều trong tay Ta.

2 Mọi việc từ lâu đã được chuẩn bị, và mọi thứ đều nóng lòng để phục vụ cho Ta. Toàn bộ thế giới vũ trụ nhìn bên ngoài có vẻ hỗn loạn, nhưng từ quan điểm của Ta, mọi thứ đều nằm trong trật tự. Những gì Ta đã chuẩn bị cho các ngươi chỉ hầu để các ngươi vui hưởng. Ngươi nhận ra điều này chứ? Đừng tự mình chen vào sự quản lý của Ta. Ta sẽ để hết thảy các dân tộc và hết thảy các quốc gia thấy được sự toàn năng của Ta qua việc làm của Ta, và Ta sẽ để họ ca tụng và ngợi khen danh thánh của Ta vì những việc làm kỳ diệu của Ta. Điều này là vì, như Ta đã phán, không có việc gì Ta làm mà vô căn cứ cả; thay vào đó, mọi sự đều đầy dẫy sự khôn ngoan của Ta và quyền năng của Ta, sự công chính và sự oai nghi của Ta, và thậm chí hơn thế nữa là sự thạnh nộ của Ta.

Chuyển thể từ “Chương 80” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 588 Hãy trỗi dậy, hợp tác với Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 590 Ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger