1026 Đức Chúa Trời có những sắp đặt thích hợp cho từng loại người

Verse 1

Tất cả nhân loại đều là tạo vật của Đức Chúa Trời.

Bất kể chủng tộc, họ là tạo vật của Ngài.

Họ đều là cháu con của A-đam và Ê-va.

Loại người nào cũng là vật thọ tạo của Ngài.

Bởi tất cả họ thuộc về nhân loại,

và nhân loại thuộc sở hữu của Ngài,

tất cả họ nên có đích đến của mình,

tuân theo các quy tắc tổ chức con người.


Pre-chorus

Các vật thọ tạo hành ác sẽ bị hủy diệt.

Các vật thọ tạo làm điều công chính sẽ tồn tại.

Đó chính là sự sắp đặt phù hợp nhất

cho cả hai loại tạo vật này.


Chorus

Ngài sẽ chẳng cho những kẻ hành ác được tồn tại.

Những ai quy phục và đi theo Đức Chúa Trời,

đi theo Ngài tới cùng sẽ được sống sót.

Bởi Đức Chúa Trời quản lý toàn bộ nhân loại,

nên Ngài có những sắp đặt phù hợp,

kết cục khác nhau cho những loại người khác nhau.


Verse 2

Trong sự sắp đặt cuối của Ngài cho con người

Ngài sẽ phá bỏ gia đình, biên giới và quốc gia,

bởi mọi con người đều đến từ một tổ tiên,

và nhân loại là loài thọ tạo của Ngài.

Chẳng còn đất nước, gia đình hay sắc tộc

trong thời gian nghỉ ngơi sắp tới của nhân loại.

Và loại nhân loại này sẽ chính là,

là loại nhân loại thánh khiết nhất.


Chorus

Ngài sẽ chẳng cho những kẻ hành ác được tồn tại.

Những ai quy phục và đi theo Đức Chúa Trời,

đi theo Ngài tới cùng sẽ được sống sót.

Bởi Đức Chúa Trời quản lý toàn bộ nhân loại,

nên Ngài có những sắp đặt phù hợp,

kết cục khác nhau cho những loại người khác nhau.


Bridge

Sau khi công tác của Ngài kết thúc,

sẽ có những người tồn tại

và những người bị hủy diệt.

Đây là điều tất yếu và không thể phủ nhận.


Chorus

Ngài sẽ chẳng cho những kẻ hành ác được tồn tại.

Những ai quy phục và đi theo Đức Chúa Trời,

đi theo Ngài tới cùng sẽ được sống sót.

Bởi Đức Chúa Trời quản lý toàn bộ nhân loại,

nên Ngài có những sắp đặt phù hợp,

kết cục khác nhau cho những loại người khác nhau.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi

Trước: 1025 Lời hứa của Đức Chúa Trời với con người trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 1027 Khi nhân loại đã bước vào sự nghỉ ngơi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger