200 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt kết thúc sự quản lý của Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời công tác trong xác thịt và phán dạy trong xác thịt,

để gắn kết với con người hơn và chinh phục họ tốt hơn.

Lần nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời,

Ngài tha thứ tội lỗi và cứu chuộc con người.

Giờ là công tác chinh phục và thu phục nhân loại.

Chorus

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc, Ngài sẽ hoàn toàn chiến thắng.

Verse 2

Khi Đức Chúa Trời nhập thể đã hoàn toàn chinh phục và thu phục con người,

chẳng phải điều này có nghĩa là sự quản lý của Ngài đã kết thúc?

Khi Đức Chúa Trời kết thúc công tác trong xác thịt và giành thắng lợi,

Sa-tan bị đánh bại và không còn cơ hội làm bại hoại con người.

Đây là công tác của xác thịt, được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời.

Chorus

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc, Ngài sẽ hoàn toàn chiến thắng.

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc,

Ngài sẽ hoàn toàn thắng lợi, hoàn toàn chiến thắng, chiến thắng hoàn toàn.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 199 Sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể

Tiếp theo: 201 Đức Chúa Trời trong xác thịt là nguồn nước hằng sống của sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 4

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không?...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger