200 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt kết thúc sự quản lý của Ngài

Verse 1

Đức Chúa Trời công tác trong xác thịt

và phán dạy trong xác thịt,

để gắn kết với con người hơn

và chinh phục họ tốt hơn.

Lần nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời,

Ngài tha thứ tội lỗi và cứu chuộc con người.

Giờ là công tác chinh phục

và thu phục nhân loại.


Chorus

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý

và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc,

Ngài sẽ hoàn toàn chiến thắng.


Verse 2

Khi Đức Chúa Trời nhập thể đã hoàn toàn

chinh phục và thu phục con người,

chẳng phải điều này có nghĩa là

sự quản lý của Ngài đã kết thúc?

Khi Đức Chúa Trời kết thúc công tác

trong xác thịt và giành thắng lợi,

Sa-tan bị đánh bại và không còn

cơ hội làm bại hoại con người.

Đây là công tác của xác thịt,

được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời.


Chorus

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý

và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc,

Ngài sẽ hoàn toàn chiến thắng.

Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài sẽ kết thúc công việc của thời kỳ sau rốt

và phân chia mọi người theo từng loại.

Ngài sẽ kết thúc sự quản lý

và mọi công tác trong xác thịt của Ngài.

Sau khi mọi công việc trên đất kết thúc,

Ngài sẽ hoàn toàn thắng lợi,

hoàn toàn chiến thắng, chiến thắng hoàn toàn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể

Trước: 199 Sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể

Tiếp theo: 201 Đức Chúa Trời trong xác thịt là nguồn nước hằng sống của sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger