205 Bản thân Đức Chúa Trời là lẽ thật và sự sống

Verse 1

Bản thân Đức Chúa Trời là sự sống và lẽ thật, và sự sống, lẽ thật của Ngài gắn liền với nhau.

Không có lẽ thật ngươi sẽ không thể sống được.

Không nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của lẽ thật,

ngươi chỉ có thể có được câu chữ, giáo lý suông, chỉ còn lại cái chết.

Sự sống, lẽ thật của Ngài gắn liền với nhau và vĩnh hằng.

Nếu ngươi không tìm thấy nguồn lẽ thật,

ngươi không thể có được dưỡng chất cho sự sống.

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống cũng như lẽ thật vĩnh cửu, trường tồn.

Lẽ thật là con đường nhân loại phải đi để có sự sống.

Nó là con đường duy nhất để biết Đức Chúa Trời và nhận được sự chấp thuận của Ngài.

Verse 2

Nếu tất cả các ngươi không được cung cấp sự sống,

chắc chắn các ngươi sẽ không có lẽ thật.

Ngươi chỉ đơn thuần là xác thịt thối nát,

và chỉ có sự tưởng tượng trống rỗng cùng những quan niệm vô nghĩa thôi.

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống cũng như lẽ thật vĩnh cửu, trường tồn.

Lẽ thật là con đường nhân loại phải đi để có sự sống.

Nó là con đường duy nhất để biết Đức Chúa Trời và nhận được sự chấp thuận của Ngài.

Verse 3

Những lời sách vở không phải là sự sống

những ghi chép lịch sử không phải là lẽ thật,

những điều lệ trong quá khứ

không phải là những ghi chép về lời Ngài phán hôm nay.

Chỉ những gì được Ngài bày tỏ khi ở trên đất, giữa con người mới là lẽ thật,

là ý muốn của Đức Chúa Trời, là cách thức làm việc của Ngài.

Chorus

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

mang đến sự sống cũng như lẽ thật vĩnh cửu, trường tồn.

Lẽ thật là con đường nhân loại phải đi để có sự sống.

Nó là con đường duy nhất để biết Đức Chúa Trời và nhận được sự chấp thuận của Ngài.

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến con đường sống đời đời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 204 Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng

Tiếp theo: 206 Chỉ Đức Chúa Trời mới có con đường sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 29

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger