116 Đức Chúa Trời vẫn luôn làm việc để hướng dẫn con người

Chorus

Từ khi có sự quản lý của Đức Chúa Trời,

Ngài đã luôn toàn tâm làm công tác của Ngài.

Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại bằng

sự sống, hữu thể, sự sở hữu của Ngài.


Verse 1

Dù Ngài che giấu bản thể khỏi loài người,

Đức Chúa Trời vẫn luôn ở bên họ,

bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời,

dẫn dắt con người bằng thực chất của Ngài.


Verse 2

Đức Chúa Trời công tác trên mỗi con người

qua sự khôn ngoan,

thẩm quyền, toàn năng của Ngài,

nhờ đó làm nên Thời đại Pháp luật,

Ân điển, và Thời đại Vương quốc

của ngày hôm nay.


Chorus

Từ khi có sự quản lý của Đức Chúa Trời,

Ngài đã luôn toàn tâm làm công tác của Ngài.

Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại bằng

sự sống, hữu thể, sự sở hữu của Ngài.


Verse 3

Dù giấu bản thể của Ngài khỏi con người,

mặc dù Ngài luôn luôn ẩn mình,

những gì Ngài sở hữu, tâm tính, hữu thể,

ý muốn đối với loài người đều được tỏ lộ.


Verse 4

Vì thế, dù không thấy hay chạm được vào Ngài,

nhưng nhân loại vẫn thấy và cảm nghiệm được

thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời

hoàn toàn là những sự bày tỏ của riêng Ngài.


Chorus

Từ khi có sự quản lý của Đức Chúa Trời,

Ngài đã luôn toàn tâm làm công tác của Ngài.

Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại bằng

sự sống, hữu thể, sự sở hữu của Ngài.


Bridge

Bất kể Đức Chúa Trời chọn cách tiếp cận nào

cho công tác của Ngài,

Ngài luôn đối đãi với con người

qua thân phận thật của Ngài,

làm công tác cần thiết, phán lời đúng đắn.

Cho dù Ngài phán từ tầng trời thứ ba,

trong thịt xác hay như một người bình thường,

Ngài luôn phán với con người

bằng cả tâm trí Ngài,

không chút dối trá hay che đậy.


Chorus

Từ khi có sự quản lý của Đức Chúa Trời,

Ngài đã luôn toàn tâm làm công tác của Ngài.

Đức Chúa Trời dẫn dắt nhân loại bằng

sự sống, hữu thể, sự sở hữu của Ngài.


Outro

Khi thực hiện công tác, khi thực hiện công tác,

Đức Chúa Trời bày tỏ lời,

Đức Chúa Trời bày tỏ lời,

và tâm tính của Ngài, và tâm tính của Ngài,

bày tỏ Đức Chúa Trời có gì và là gì,

không có chút e dè nào.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 115 Sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước

Tiếp theo: 117 Công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger