876 Việc Đức Chúa Trời trải nghiệm sự đau đớn của con người mang đầy ý nghĩa sâu sắc

1 Hai giai đoạn công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể đã hoàn tất theo cách này thật hoàn hảo. Nó có ý nghĩa rằng công tác đã được thực hiện trong hai giai đoạn này, từ sự nhập thể đầu tiên đến sự nhập thể hiện tại, đã giải quyết mọi đau khổ mà con người phải chịu suốt cuộc đời họ cũng như sự đau khổ cá nhân của con người. Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Con người không có chúng khi họ lần đầu được thọ tạo. Chúng xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và xác thịt của họ trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Để đưa họ về từ tay Sa-tan và ban cho họ một đích đến tuyệt vời, Đức Chúa Trời đã phải đích thân trải nghiệm sự khốn khổ này.

2 Trở lại khi Đức Chúa Jêsus trở nên xác thịt và mang đến Thời đại Ân điển, Ngài đã mang lòng thương xót và tình yêu thương đến cho nhân loại. Sau đó Ngài bị đóng đinh vào thập tự, bởi đó tha mọi tội lỗi cho con người và cứu chuộc toàn thể nhân loại. Mặc dù con người được tha tội, nhưng họ đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và có bản tính tội lỗi; họ vẫn có thể phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Có những thứ thuộc tâm trí hoặc linh hồn trong con người vẫn có thể bị Sa-tan kiểm soát và thao túng. Đây là lý do tại sao ngươi có thể cảm thấy không khỏe trở nên rắc rối, và ngươi có thể tự tử, và đôi khi cũng cảm thấy rằng thế gian thật tan hoang hoặc cuộc sống không có ý nghĩa. Những đau khổ này của con người vẫn nằm dưới sự điều khiển của Sa-tan; chúng bao gồm một trong những điểm yếu cốt tử của con người.

3 Sa-tan vẫn có thể lợi dụng những thứ mà nó đã làm bại hoại và giẫm đạp lên đó; chúng là những vũ khí mà Sa-tan có thể sử dụng để chống lại loài người. Do đó, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt lần nữa trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét và Ngài đã phải chịu đau khổ thay cho nhân loại trong khi thực hiện công tác chinh phục. Bằng cách trả cái giá là sự đau khổ, Đức Chúa Trời nhập thể sẽ giải quyết được điểm yếu cốt tử của nhân loại. Sau khi Ngài đưa con người trở lại bằng cách nếm trải đau khổ của con người, Sa-tan sẽ không còn bất cứ điều gì mà nó có thể dùng để chống lại họ nữa, và nhân loại sẽ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, con người mới được xem là hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Do vậy, việc Đức Chúa Trời nhập thể trải nghiệm nỗi đau của thế gian và chịu đựng nỗi đau này thay cho nhân loại là vấn đề thiết yếu, quan trọng tuyệt đối.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời

Trước: 875 Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để chịu khổ thay cho con người

Tiếp theo: 877 Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục lớn để cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger