272 Đức Chúa Trời mang hồi kết của nhân loại đến thế gian

Verse 1

Sự phán xét của Đức Chúa Trời

trong thời kỳ sau rốt không phải

vì bất cứ người nào,

mà để biểu lộ tâm tính của Ngài.

Tuy nhiên vì vô số lý do,

như thiếu thời gian hay công tác bận rộn,

loài người chưa thể biết về Ngài

từ tâm tính của Ngài.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời khởi động công tác

cuối cùng và kế hoạch mới.

Những ai nhìn thấy Ngài sẽ đấm ngực

và khóc than khi thấy Ngài hiện hữu.


Chorus

Đức Chúa Trời mang hồi kết

của nhân loại đến thế gian;

Ngài tỏ lộ toàn bộ tâm tính

của Ngài trước nhân loại,

để tất cả những ai biết và không biết Ngài

có thể mãn nhãn và thấy Ngài đã đến thế gian.

Đây là kế hoạch của Ngài,

“lời thú nhận” duy nhất của Ngài từ khi

Ngài dựng nên loài người.


Verse 2

Ngài mong các ngươi

dành cho Ngài sự chú ý hoàn toàn,

trọn vẹn và đủ đầy, vào mọi động thái của Ngài.

Vì cây gậy của Ngài một lần nữa

dấn sát đến nhân loại,

đến tất cả những kẻ dám chống đối Ngài,

đến những kẻ chống đối Ngài.


Pre-chorus

Đức Chúa Trời khởi động

công tác cuối cùng và kế hoạch mới.

Những ai nhìn thấy Ngài sẽ đấm ngực

và khóc than khi thấy Ngài hiện hữu.


Chorus

Đức Chúa Trời mang hồi kết

của nhân loại đến thế gian;

Ngài tỏ lộ toàn bộ tâm tính

của Ngài trước nhân loại,

để tất cả những ai biết và không biết Ngài

có thể mãn nhãn và thấy Ngài đã đến thế gian.

Đây là kế hoạch của Ngài,

“lời thú nhận” duy nhất của Ngài,

“lời thú nhận” duy nhất của Ngài

từ khi Ngài dựng nên loài người.


Outro

Sự phán xét của Đức Chúa Trời

trong thời kỳ sau rốt không phải

vì bất cứ người nào,

mà để biểu lộ tâm tính của Ngài,

oh, tâm tính của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình

Trước: 271 Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai thờ phượng Ngài và lánh khỏi điều ác

Tiếp theo: 273 Sự tồn tại của nhân loại phụ thuộc vào Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger