305 Chỉ Có Đấng Tạo Hóa Thương Nhân Loại Này

Đấng Tạo Hóa ở giữa con người suốt mọi thời đại, 

Ngài luôn chuyện trò với con người và toàn thể tạo vật,

và Ngài làm những việc mới mỗi ngày.

Tâm tính và thực chất của Ngài được thể hiện qua lời Ngài đối thoại với con người;

suy nghĩ và tư tưởng của Ngài được biểu lộ trọn vẹn trong việc Ngài làm;

Ngài luôn đồng hành và quan sát nhân loại.

Ngài nói cách kín đáo với nhân loại và mọi tạo vật, bằng những lời thầm lặng của Ngài:

Ta ở trên thiên đàng, và Ta ở giữa tạo vật của Ta.

Ta đang dõi theo; Ta đang chờ đợi; Ta ở bên các ngươi…

 

Chỉ có Đấng Tạo Hóa thương nhân loại này.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa ân cần và thương mến nhân loại này.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa kiên vững một tình thương đích thực, bền vững muôn đời cho nhân loại này.

Như thế, chỉ có Đấng Tạo Hóa có thể tỏ lòng thương xót đối với nhân loại này

và nâng niu mọi tạo vật của Ngài.

Trái tim Ngài thổn thức và nhức nhối theo từng hành động của con người:

Ngài nổi giận, buồn lòng, và thương tiếc cho sự dữ và sự hủ hoại của con người;

Ngài hài lòng, vui vẻ, tha thứ và xá tội cho lòng ăn năn và niềm tin của con người;

mỗi một suy nghĩ và tư tưởng của Ngài đều tồn tại vì và xoay quanh nhân loại;

Ngài như thế nào và những gì Ngài đã biểu lộ đều là vì nhân loại;

cảm xúc của Ngài quện chặt với sự tồn tại của nhân loại.


Vì nhân loại, Ngài cất bước và vội vã;

Ngài âm thầm cho đi từng chút một trong sự sống của Ngài;

Ngài dành trọn mọi phút giây trong đời Ngài…

Ngài không bao giờ màng đến thương xót cho cuộc sống của chính Ngài,

nhưng luôn thương và nâng niu nhân loại mà chính Ngài đã tạo thành…

Ngài cho nhân loại này hết những gì Ngài có…

Ngài rủ lòng thương xót và khoan dung của Ngài vô điều kiện cũng như chẳng chờ đáp đền.

Ngài làm thế chỉ để nhân loại có thể tiếp tục tồn tại trước mắt Ngài,

đón nhận nguồn sự sống của Ngài;

Ngài làm thế này chỉ để mong đến một ngày nhân loại quy phục trước Ngài

và công nhận Ngài là Đấng đã dưỡng nuôi cho nhân loại tồn tại và là nguồn nâng đỡ cho sự sống của mọi tạo vật.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa thương nhân loại này. 

Chỉ có Đấng Tạo Hóa ân cần và thương mến nhân loại này.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa kiên vững một tình thương đích thực,bền vững muôn đời cho nhân loại này.

một tình thương đích thực, bền vững muôn đời cho nhân loại này.


Phỏng theo “Chính Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 214 Phước Cho Những Ai Chấp Nhận Công Việc Mới Của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 461 Đức Chúa Trời đã tiền định đường con người phải đi

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này