208 Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến con đường sự sống đời đời

Verse 1

Ngươi sẽ không bao giờ được Jêsus chấp thuận

hay đủ tư cách bước vào cánh cổng thiên đàng,

nếu không tìm kiếm

con đường sự sống từ Đấng Christ,

vì ngươi là con rối, và là tù nhân của lịch sử.


Chorus

Điều Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến là

sự sống và con đường lẽ thật đời đời,

con đường duy nhất

để con người đạt được sự sống,

biết Đức Chúa Trời và được Ngài tán thưởng.


Verse 2

Những kẻ bị chi phối bởi các điều lệ,

bị kiểm soát bởi câu chữ, trói buộc bởi lịch sử,

họ sẽ không bao giờ có thể có được sự sống

và không bao giờ đạt được

con đường sự sống đời đời.


Verse 3

Vì những gì họ có chỉ là

nước đục hàng ngàn năm qua,

thay vì nguồn nước sự sống

chảy ra từ ngai của Ngài.

Nếu không có nước sự sống họ mãi là xác chết,

là con cái của địa ngục, là đồ chơi của Sa-tan.


Chorus

Điều Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến là

sự sống và con đường lẽ thật đời đời,

con đường duy nhất

để con người đạt được sự sống,

biết Đức Chúa Trời và được Ngài tán thưởng.


Bridge

Những kẻ ngu ngốc nhất thế gian là kẻ

muốn có được sự sống

mà không cần lẽ thật do Đấng Christ phán dạy.

Những ai không chấp nhận

con đường sự sống của Ngài

đều lạc trong ảo mộng.

Họ sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét đời đời.


Chorus

Điều Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến là

sự sống và con đường lẽ thật đời đời,

con đường duy nhất

để con người đạt được sự sống,

biết Đức Chúa Trời và được Ngài tán thưởng.


Outro

Đấng Christ là cổng vào

vương quốc của con người,

không ai có thể vượt qua.

Không ai được làm cho hoàn thiện

bởi Đức Chúa Trời

mà không thông qua Đấng Christ.

Đấng Christ là cổng vào

vương quốc của con người,

không ai có thể vượt qua.

Không ai được làm cho hoàn thiện

bởi Đức Chúa Trời

mà không thông qua Đấng Christ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu

Trước: 207 Ngươi có biết nguồn gốc của sự sống đời đời không?

Tiếp theo: 209 Nguyên tắc tìm kiếm con đường thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger