586 Nếu đánh mất cơ hội, ngươi sẽ hối hận đời đời

Verse 1

Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện,

nhận gánh nặng của Ngài và mọi việc Ngài đã giao cho.

Những điều này đều vì con đường phía trước của ngươi.

Càng nhận nhiều sự ủy nhiệm của Ngài,

ngươi sẽ càng được Ngài làm cho hoàn thiện.

Một số có thể không sẵn sàng phục vụ Ngài khi được kêu gọi.

Đây là những người biếng lười chỉ muốn thoải mái, an nhàn.

Chorus

Giờ là lúc để được làm cho hoàn thiện bởi chính Đức Chúa Trời.

Nếu không nắm lấy cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời,

cũng như Môi-se không thể vào được xứ Ca-na-an,

tràn đầy ân hận cho đến ngày ông lìa đời.

Verse 2

Ngươi càng được yêu cầu phục vụ,

ngươi càng thu được nhiều kinh nghiệm.

Gánh nặng của ngươi càng to lớn, ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện.

Nếu ngươi phục vụ chân thành, ngươi sẽ lưu tâm đến gánh nặng của Ngài,

ngươi sẽ có thêm cơ hội để được làm cho hoàn thiện.

Đức Thánh Linh càng cảm thúc ngươi, ngươi sẽ

càng quan tâm đến gánh nặng của Ngài,

ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện và thu phục bởi Đức Chúa Trời.

Pre-chorus

Cho đến khi cuối cùng ngươi sẽ có thể trở thành

một người mà có thể được sử dụng bởi Đức Chúa Trời.

Chorus

Giờ là lúc để được làm cho hoàn thiện bởi chính Đức Chúa Trời.

Nếu không nắm lấy cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời,

cũng như Môi-se không thể vào được xứ Ca-na-an,

tràn đầy ân hận cho đến ngày ông lìa đời.

Verse 3

Các ngươi nên lưu tâm đến gánh nặng của Ngài hôm nay.

Không nên đợi đến khi Ngài mặc khải sự công chính của Ngài cho nhân loại.

Lúc đó đã quá trễ, và ngươi sẽ phải hối tiếc.

Ngay cả khi Ngài không hành phạt ngươi,

ngươi sẽ tự hành phạt chính mình.

Nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm để được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời,

khi công tác của Ngài khép lại, mọi thứ sẽ quá trễ.

Bridge

Dù nỗ lực, ý chí của ngươi, có mạnh mẽ thế nào đi nữa,

nếu Ngài không còn thực hiện công tác, ngươi sẽ không bao giờ được hoàn thiện.

Chorus

Giờ là lúc để được làm cho hoàn thiện bởi chính Đức Chúa Trời.

Nếu không nắm lấy cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời,

cũng như Môi-se không thể vào được xứ Ca-na-an,

tràn đầy ân hận cho đến ngày ông lìa đời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 585 Gánh nặng càng nhiều, ngươi càng dễ được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Tiếp theo: 587 Ban phước cho những ai thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 9

Trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Đức Chúa Trời không nói ngôn ngữ của con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger