Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm

Tất cả các ngươi đều đã thấy tận mắt công tác mà Ta đã làm giữa các ngươi, chính các ngươi đã lắng nghe những lời Ta đã phán, và tất cả các ngươi đều biết thái độ của Ta đối với các ngươi, vậy thì các ngươi nên biết tại sao Ta đang làm công tác này trong các ngươi. Thành thực mà nói, các ngươi chẳng là gì ngoài những công cụ cho công tác chinh phục của Ta trong những ngày sau rốt, những công cụ để mở rộng công tác của Ta giữa các nước dân ngoại. Ta phán qua sự bất chính, ô uế, chống đối và dấy nghịch của các ngươi để mở rộng hơn công tác của Ta và lan truyền danh Ta giữa các nước dân ngoại, nghĩa là, lan truyền danh ấy giữa bất kỳ nước nào bên ngoài Y-sơ-ra-ên. Điều này là để danh Ta, những việc làm của Ta và tiếng phán của Ta có thể được phổ biến khắp các nước dân ngoại, và vì thế tất cả các nước không phải Y-sơ-ra-ên đó có thể bị Ta chinh phục và có thể thờ phượng Ta, trở thành những vùng đất thánh của Ta bên ngoài những vùng đất của Y-sơ-ra-ên và Ai Cập. Việc mở rộng công tác của Ta thực ra là mở rộng công tác chinh phục của Ta và mở rộng vùng đất thánh của Ta; đó là sự mở rộng chỗ đứng của Ta trên đất. Các ngươi nên biết rõ rằng các ngươi chỉ là những loài thọ tạo giữa các nước dân ngoại mà Ta chinh phục. Ban đầu, các ngươi không có địa vị cũng như bất kỳ giá trị sử dụng gì, và hoàn toàn không sử dụng được. Chỉ vì Ta đã kéo những con giòi từ đống phân lên để trở thành những hình mẫu trong việc chinh phục toàn lãnh thổ của Ta, để làm “những nguyên liệu tham khảo” duy nhất cho việc chinh phục toàn lãnh thổ của Ta, mà các ngươi đã được đủ may mắn để tiếp xúc với Ta, và tụ họp cùng Ta vào lúc này. Chính vì địa vị thấp hèn của các ngươi mà Ta đã chọn các ngươi để làm những hình mẫu và kiểu mẫu trong công tác chinh phục của ta. Chỉ vì lý do này mà Ta làm việc và phán giữa các ngươi, mà Ta sống và ở lại ít lâu cùng các ngươi. Các ngươi nên biết rằng chỉ vì sự quản lý của Ta và vì Ta cực kỳ ghê tởm những con giòi trong đống phân mà Ta đang phán giữa các ngươi – nó đã lên đến mức mà Ta trở nên tức giận. Việc Ta công tác giữa các ngươi hoàn toàn không giống như việc Đức Giê-hô-va đã công tác giữa dân Y-sơ-ra-ên, và đặc biệt, nó không giống với công tác mà Jêsus đã làm ở Giu-đê. Ta phán và làm việc với sự khoan dung lớn lao, và Ta chinh phục những giống thoái hóa này với sự giận dữ cũng như sự phán xét. Điều đó hoàn toàn không giống như việc Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt dân sự của Ngài ở Y-sơ-ra-ên. Công tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên là ban thức ăn và nước hằng sống, và Ngài đầy dẫy lòng thương xót và tình yêu thương dân sự của Ngài khi chu cấp cho họ. Công tác của ngày hôm nay được thực hiện giữa một nước bị rủa sả của những người không được chọn. Không có nhiều thức ăn, cũng không có sự nuôi dưỡng làm thỏa cơn khát của nước hằng sống, và càng không có nguồn cung cấp vật chất dồi dào; chỉ có cung cấp đầy sự phán xét, rủa sả và hình phạt. Những con giòi sống trong đống phân này hoàn toàn không xứng đáng nhận được núi gia súc và cừu, của cải dư dật, và những đứa con xinh đẹp nhất trên khắp vùng đất như Ta đã ban trên Y-sơ-ra-ên. Nước Y-sơ-ra-ên thời đó đã dâng lên bàn thờ gia súc, cừu và các vật bằng vàng và bạc mà Ta dùng để nuôi dưỡng dân sự trong nước, nhiều hơn con số một phần mười mà Đức Giê-hô-va đã yêu cầu theo luật pháp, và vì vậy Ta đã ban cho họ còn nhiều hơn – nhiều hơn hàng trăm lần những gì mà lẽ ra Y-sơ-ra-ên nhận được theo luật pháp. Những thứ mà Ta dùng để nuôi dưỡng Y-sơ-ra-ên vượt trội tất cả những thứ Áp-ra-ham đã nhận được, và tất cả những thứ Y-sác đã nhận được. Ta sẽ khiến cho nhà Y-sơ-ra-ên sinh sản và thêm nhiều, và Ta sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên của Ta lan rộng khắp trái đất. Những ai Ta ban phước và chăm sóc thì vẫn là dân sự được chọn của Y-sơ-ra-ên – nghĩa là, những người tận hiến tất cả cho Ta và đã nhận được mọi thứ từ Ta. Chính vì họ nhớ đến Ta mà họ dâng tế những con bò và chiên mới sinh trên bàn thờ thánh của Ta và dâng mọi thứ họ có trước Ta, thậm chí đến mức dâng cả những đứa con trai đầu lòng của họ trong niềm mong đợi về sự tái lâm của Ta. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi chọc giận Ta, đòi hỏi ở Ta, và đánh cắp những của tế lễ của những người đã dâng cho Ta, và các ngươi không biết rằng các ngươi đang xúc phạm Ta; vì thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là sự than khóc và sự trừng phạt trong tối tăm. Các ngươi đã khiến Ta tức giận nhiều lần, và ta đã trút những ngọn lửa hừng hực đến mức có khá nhiều người đã có kết cục bi thảm, và những ngôi nhà hạnh phúc đã trở thành những ngôi mộ hoang. Tất cả những gì Ta dành cho những con giòi này là sự tức giận khôn nguôi, và Ta không có ý định ban phước cho chúng. Chỉ vì công tác của Ta mà Ta đã có một ngoại lệ và nâng các ngươi lên, rồi chịu nhiều sự sỉ nhục nặng nề và làm việc giữa các ngươi. Nếu không vì ý muốn của Cha Ta, thì làm sao Ta có thể sống cùng một nhà với những con giòi lăn lộn trong đống phân? Ta cảm thấy cực kỳ gớm ghiếc tất cả những hành động và lời nói của các ngươi, nhưng dẫu vậy, bởi vì Ta có chút “hứng thú” với sự ô uế và dấy nghịch của các ngươi, nên đây đã trở thành một tập hợp tuyệt vời những lời của Ta. Nếu không, Ta chắc chắn đã không ở lại giữa các ngươi lâu đến thế. Do đó, các ngươi nên biết rằng thái độ của Ta đối với các ngươi chỉ là một sự cảm thông và thương hại; Ta thậm chí còn không có một chút lòng yêu mến nào dành cho các ngươi. Những gì Ta có cho các ngươi chỉ là sự khoan dung, bởi vì Ta chỉ làm điều này vì công tác của Ta. Và các ngươi đã nhìn thấy những việc làm của Ta chỉ vì Ta đã chọn sự ô uế và dấy nghịch làm “những nguyên liệu thô”; nếu không, Ta chắc chắn sẽ không mặc khải những việc làm của Ta cho những con giòi này. Ta làm việc trong các ngươi chỉ với sự miễn cưỡng, hoàn toàn không giống với sự sẵn sàng và sẵn lòng mà Ta đã có khi làm việc ở Y-sơ-ra-ên. Ta chịu đựng cơn giận của Ta trong khi buộc bản thân phải cất tiếng phán giữa các ngươi. Nếu không vì công tác vĩ đại hơn của Ta, thì làm sao Ta có thể chịu được việc liên tục nhìn thấy những con giòi như thế? Nếu không vì danh Ta, thì từ lâu Ta đã lên đến những nơi cao nhất và hoàn toàn thiêu rụi những con giòi này cùng với đống phân của chúng! Nếu không vì sự vinh hiển của Ta, thì làm sao Ta có thể để cho những con quỷ dữ này công khai lắc đầu chống đối trước mắt Ta. Nếu không phải là để cho công tác của Ta được tiến hành thuận lợi mà không có sự cản trở nào, thì làm sao Ta có thể để cho những con người giống như con giòi này tùy tiện sỉ nhục Ta? Nếu một trăm con người trong một làng ở Y-sơ-ra-ên nổi dậy chống đối Ta như thế này, ngay cả khi chúng có dâng của tế lễ cho Ta, thì Ta cũng sẽ hủy diệt chúng và ném chúng xuống dưới những khe nứt trên đất để ngăn ngừa dân của những thành phố khác dấy nghịch như thế lần nữa. Ta như là một ngọn lửa thiêu trụi tất cả và Ta không dung thứ cho sự xúc phạm. Bởi vì tất cả con người đều do Ta tạo dựng, nên họ phải vâng theo bất kỳ điều gì Ta phán và làm, và họ không được dấy nghịch. Con người không có quyền can thiệp vào công tác của Ta, và họ càng không có đủ tư cách để phân tích điều gì đúng hoặc sai trong công tác của Ta và lời Ta. Ta là Chúa sáng thế, và các loài thọ tạo nên hoàn thành mọi thứ mà Ta yêu cầu với một lòng tôn kính dành cho Ta; họ không nên cố tranh luận với Ta, và họ đặc biệt không nên chống đối. Ta cai trị dân sự của Ta bằng thẩm quyền của mình, và tất cả những ai là một phần trong sự tạo dựng của Ta nên vâng phục thẩm quyền của Ta. Mặc dù hôm nay các ngươi cả gan và ngạo mạn trước Ta, mặc dù các ngươi không vâng theo những lời Ta chỉ dạy các ngươi, và không biết sợ, nhưng Ta chỉ đối đầu với sự dấy nghịch của các ngươi bằng sự bao dung; Ta sẽ không mất bình tĩnh và làm ảnh hưởng đến công tác của Ta bởi những con giòi nhỏ bé, tầm thường đã khuấy lên những thứ dơ bẩn trong đống phân. Ta chịu đựng sự tồn tại tiếp diễn của mọi thứ mà Ta ghê tởm và tất cả những gì Ta căm ghét vì ý muốn của Cha Ta, và Ta sẽ làm như vậy cho đến khi kết thúc những lời phán của Ta, cho đến tận giây phút cuối cùng của Ta. Đừng lo lắng! Ta không thể chìm xuống ngang mức như một con giòi vô danh, và Ta sẽ không so sánh mức độ tài nghệ của Ta với ngươi. Ta ghê tởm ngươi, nhưng Ta có thể chịu đựng. Ngươi không vâng lời Ta, nhưng ngươi không thể thoát khỏi ngày Ta hành phạt ngươi như Cha Ta đã hứa với Ta. Một con giòi được tạo ra có thể so sánh với Chúa sáng thế không? Vào mùa thu, những chiếc lá rụng về cội; ngươi sẽ trở về nhà của “cha” ngươi, và Ta sẽ trở về bên cạnh Cha Ta. Ta sẽ được ở bên tình cảm dịu dàng của Người, còn ngươi sẽ bị cha mình chà đạp. Ta sẽ có sự vinh hiển của Cha Ta, còn ngươi sẽ có sự hổ thẹn của mình. Ta sẽ sử dụng hình phạt mà Ta đã kiềm chế từ lâu để đi cùng ngươi, còn ngươi sẽ đón hình phạt của Ta với xác thịt thối rữa đã bị bại hoại hàng vạn năm của mình. Ta sẽ kết thúc công tác của lời trong ngươi, cùng với sự khoan dung, còn ngươi sẽ bắt đầu thực hiện vai chịu đựng thảm họa từ lời của Ta. Ta sẽ rất vui mừng và làm việc ở Y-sơ-ra-ên; còn ngươi sẽ khóc lóc và nghiến răng, tồn tại và chết trong bùn lầy. Ta sẽ lấy lại hình dạng ban đầu của Ta và không còn tồn tại trong sự ô uế cùng ngươi, trong khi ngươi sẽ lấy lại sự xấu xí ban đầu của mình và tiếp tục đào bới trong đống phân. Khi công tác và lời của Ta kết thúc, đó sẽ là một ngày vui mừng đối với Ta. Khi sự chống đối và dấy nghịch của ngươi đã kết thúc, đó sẽ là một ngày than khóc đối với ngươi. Ta sẽ không thông cảm với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Ta nữa. Ta sẽ không còn đối thoại với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Ta nữa. Ta sẽ ghét sự dấy nghịch của ngươi, còn ngươi sẽ bỏ lỡ sự đáng yêu của Ta. Ta sẽ đánh ngươi, còn ngươi sẽ mòn mỏi mong chờ Ta. Ta sẽ vui vẻ lìa xa ngươi, còn ngươi sẽ ý thức về món nợ đối với Ta. Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, nhưng ngươi sẽ luôn luôn trông mong Ta. Ta sẽ ghét ngươi bởi vì hiện nay ngươi đang chống đối Ta, còn ngươi sẽ nhớ Ta bởi vì hiện nay Ta đang hành phạt ngươi. Ta sẽ không muốn sống cạnh ngươi, còn ngươi sẽ khao khát điều đó một cách cay đắng và khóc đến đời đời, bởi ngươi sẽ hối hận về tất cả những gì ngươi đã làm với Ta. Ngươi sẽ cảm thấy ăn năn về sự dấy nghịch và chống đối của mình, thậm chí ngươi sẽ úp mặt xuống đất với sự hối hận, phủ phục trước Ta và thề không bao giờ bất tuân với Ta nữa. Tuy nhiên, trong lòng ngươi, ngươi sẽ chỉ yêu mến Ta, mà không bao giờ có thể nghe tiếng Ta. Ta sẽ khiến ngươi hổ thẹn về bản thân mình.

Bây giờ Ta đang nhìn vào xác thịt buông thả sẽ lừa phỉnh Ta của ngươi, và Ta chỉ có một cảnh cáo nhỏ cho ngươi – mặc dù ta sẽ không “phục vụ” ngươi bằng hình phạt. Ngươi nên biết vai trò của ngươi trong công tác của Ta, và rồi Ta sẽ hài lòng. Trong những vấn đề còn lại, nếu ngươi chống đối Ta hoặc tiêu xài tiền của Ta, hoặc ăn những vật tế lễ cho Ta, Đức Giê-hô-va, hoặc nếu những con giòi các ngươi cắn nhau, hoặc nếu những loài tạo vật giống như chó các ngươi có mâu thuẫn hoặc xâm phạm lẫn nhau – thì Ta không quan tâm bất cứ vấn đề nào trong số đó. Các ngươi chỉ cần biết các ngươi là loại gì, và Ta sẽ hài lòng. Ngoài tất cả những điều này, nếu các ngươi muốn chiến đấu với nhau bằng vũ khí hoặc bằng lời, thì tốt thôi; Ta không muốn can thiệp vào những điều như thế, và Ta chả dính dáng gì đến những vấn đề của con người. Không phải là Ta không quan tâm đến những mâu thuẫn giữa các ngươi; mà là Ta không phải một người trong số các ngươi, và vì thế không tham gia vào những vấn đề giữa các ngươi. Bản thân Ta không phải là một loài thọ tạo và không thuộc về thế gian, vì vậy Ta gớm ghiếc cuộc sống xô bồ của mọi người và những mối quan hệ bừa bãi, không chính đáng giữa họ. Ta đặc biệt gớm ghiếc những đám đông ồn ào. Tuy nhiên, Ta có một sự hiểu biết sâu sắc về những điều không thanh sạch trong lòng của từng loài thọ tạo, và trước khi Ta tạo dựng các ngươi, Ta đã biết về sự bất chính tồn tại sâu thẳm trong lòng con người, và Ta đã biết tất cả những sự lừa dối và quanh co trong lòng con người. Do đó, mặc dù hoàn toàn không có dấu vết nào khi con người làm những điều bất chính, nhưng ta vẫn biết rằng sự bất chính chứa chấp trong lòng các ngươi trội hơn những sự dư dật của muôn vật mà Ta dựng nên. Mỗi người trong các ngươi đã leo lên vị trí chí cao giữa chúng nhân; làm ông tổ bà tổ của chúng nhân. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không? Các ngươi, những con sâu nhỏ hôi hám ăn cắp những của lễ trên bàn thờ của Ta, Đức Giê-hô-va; làm như thế, ngươi có thể cứu được danh tiếng bị hủy hoại, thất bại của ngươi và trở thành dân sự được chọn của Y-sơ-ra-ên không? Ngươi là những tên khốn không biết xấu hổ! Những vật tế lễ trên bàn thờ được mọi người dâng lên cho Ta, như là một sự bày tỏ lòng bác ái của những người tôn kính Ta. Những vật đó là để Ta kiểm soát và sử dụng, vậy thì làm sao ngươi có thể cướp những con chim gáy bé nhỏ mà mọi người đã dâng cho Ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành một tên Giu-đa sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng đất đai của ngươi có thể trở thành ruộng huyết sao? Đồ không biết xấu hổ! Ngươi nghĩ rằng những con chim gáy do mọi người dâng lên là để nuôi cái bụng của con giòi ngươi sao? Những gì Ta đã ban cho ngươi là những gì Ta hài lòng và sẵn sàng ban cho ngươi; những gì Ta không ban cho ngươi thì đó là Ta tùy nghi sử dụng. Ngươi tuyệt đối không được phép lấy cắp những vật tế lễ của Ta. Đấng làm việc là Ta, Đức Giê-hô-va – Chúa sáng thế, và mọi người dâng của tế lễ vì Ta. Ngươi có nghĩ rằng đây là sự bù đắp cho tất cả những việc chạy ngược chạy xuôi của ngươi không? Ngươi thật đáng xấu hổ! Ngươi chạy ngược chạy xuôi vì ai? Chẳng phải vì chính ngươi sao? Tại sao ngươi lấy cắp các của tế lễ của Ta? Tại sao ngươi lấy cắp tiền trong túi tiền của Ta? Chẳng phải ngươi là con trai của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sao? Những của tế lễ dâng cho Ta, Đức Giê-hô-va, là để cho các thầy tế lễ được hưởng. Ngươi có phải là một thầy tế lễ không? Ngươi dám tự mãn ăn của tế lễ của Ta, và thậm chí còn đặt chúng trên bàn; ngươi chẳng có giá trị gì! Tên khốn vô giá trị! Ngọn lửa của Ta, ngọn lửa của Đức Giê-hô-va sẽ thiêu rụi ngươi!

Trước: Ngươi biết gì về đức tin?

Tiếp theo: Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger